Ziemas sesijā Sabiedrības saliedētības komisijas uzmanības lokā - kultūras kanons

(28.03.2013.)

Rudenī aizsāktā darba pie Latvijas kultūras kanona atjaunošanas un iedzīvināšanas koncepcijas turpināšana bija Saeimas Sabiedrības saliedētības komisijas prioritāte Saeimas ziemas sesijā. Tāpat komisija uzmanību veltīja aicinājuma par 16.martu un 9.maiju izstrādei un pieņemšanai. To, vērtējot Sabiedrības saliedētības komisijas paveikto 2013.gada ziemas sesijā, uzsver komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis.

„Darba pie kultūras kanona pavirzīšanos uz priekšu uzskatu par pašu būtiskāko soli, ja uz sabiedrības saliedētību raugāmies no mērķtiecīga darba un tālākas perspektīvas viedokļa. Daudzi to negrib saprast, bet tas nemaina manu pārliecību. Kultūra ir ļoti būtisks sabiedrības saliedētības faktors,” saka I.Latkovskis.

Ziemas sesijā komisija izstrādāja virkni priekšlikumus Kultūras ministrijai (KM) Latvijas kultūras kanona koncepcijas veidošanai, kā arī tikās ar kultūras ministri Žanetu Jaunzemi-Grendi un KM pārstāvjiem, lai diskutētu par KM sagatavotajiem priekšlikumiem Latvijas kultūras kanona papildināšanai un iedzīvināšanai.

Ziemas sesijā komisijas darbakārtībā bija arī jautājums par aicinājuma par 16.martu un 9.maiju pieņemšanu, lai aicinātu sabiedrību, politiķus, plašsaziņas līdzekļus un pasākumu organizatorus ar sapratni un bez provokācijām izturēties pret kritušo karavīru godināšanu pasākumos, kuri sabiedrībā raisījuši lielu spriedzi. „Aicinājumam bija daudz pretinieku, jo tas ir neērts tiem, kuri vēsturiskos datumus grib izmantot konfliktiem. Atsevišķi politiķi centās pat diskreditēt tāda aicinājuma būtību. Esmu pretējos uzskatos – ir jādomā par aicinājuma pilnveidošanu,” norāda komisijas priekšsēdētājs.

Aizvadītajā sesijā komisija aktualizēja nepilsoņu jautājumu un darbu atsāka komisijas naturalizācijas jautājumu darba grupa, kuras mērķis ir izstrādāt priekšlikumus izmaiņām naturalizācijas kārtībā, norāda I.Latkovskis, atzīmējot, ka pavasara sesijā sagaidāmi jau konkrēti darba rezultāti.

Pavasara sesijā Sabiedrības saliedētības komisija turpinās darbu pie konferences „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai” organizēšanas. „Tam, ka konference notiks Saeimā, ir būtiska simboliska un arī praktiska nozīme,” uzsver komisijas priekšsēdētājs un pauž gandarījumu, ka panākta vienošanās ar Kultūras ministriju par sadarbību diasporas konferences organizēšanā.

Sabiedrības saliedētības komisija tika izveidota uz līdzšinējās Pilsonības likuma izpildes komisijas bāzes un darbojas kopš 2012.gada aprīļa. Komisijas mērķis ir veicināt sabiedrības saliedētību un pārvarēt etnisko sašķeltību, un tās galvenie uzdevumi ir veikt analīzi par līdzšinējo integrācijas politiku Latvijā un, iesaistot plašsaziņas līdzekļus un sabiedriskās organizācijas, rosināt kvalitatīvi jaunu dialogu par nacionālo vienotību un saliedētību.

Ziemas sesijā notikušas 11 komisijas sēdes.

Sabiedrības saliedētības komisijā strādā 17 deputāti.


Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 27.martā