Saeima ceturtdien lems par pašvaldību referendumu likumprojekta virzību parlamentā

(06.02.2013.)

Saeima ceturtdien, 7.februārī, lems par jauna likumprojekta – Vietējo pašvaldību referendumu likums – nodošanu izskatīšanai komisijā. Likumprojekta mērķis ir nodrošināt pašvaldības iedzīvotājiem iespēju piedalīties vietējos referendumos, veicināt iedzīvotāju iespējas ietekmēt pašvaldības domes darbu vietējo iedzīvotāju interesēs, kā arī piešķirt pašvaldību iedzīvotājiem tiesības atlaist domi.

Parlamenta darba kārtībā ir arī vairāku citu deputātu un valdības izstrādātu likumprojektu nodošana izskatīšanai komisijās. Tāpat Saeima rīt lems par tiesnešu apstiprināšanu un atcelšanu no amata.

Galīgajā lasījumā Saeima lems par grozījumiem Autopārvadājumu likumā un Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā, kas paredz piemērot Eiropas Savienības regulu, nodrošinot vienotu autobusu pasažieru minimālo tiesību apjomu.  

Tāpat Saeima galīgajā lasījumā skatīs Militārā dienesta likuma grozījumus, kas precizēs karavīru pienākumus un atbildību, tiesības lietot speciālos līdzekļus, pieņemšanu profesionālajā dienestā, profesionālā dienesta līguma izbeigšanas noteikumus un atvaļināšanas kārtību. 

Deputāti rīt otrajā galīgajā lasījumā skatīs likumprojektu „Par Pārskatīto Eiropas Sociālo hartu”, ko Latvija, apņemoties aizsargāt savu iedzīvotāju sociālās tiesības, parakstījusi 2007.gada 29.maijā, kā arī grozījumus Bibliotēku likumā, lai precizētu finansēšanas modeli bibliotēku elektroniskās informācijas resursu pieejamības nodrošināšanai atbilstoši valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas praksei.

Ceturtdienas sēdē pirmajā lasījumā Saeima lems par konceptuālu atbalstu grozījumiem Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā, kas veicinās izglītības iestāžu iekšējo koleģiālo institūciju sakārtošanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu un vispusīgu sadarbību ar izglītojamo vecākiem, izglītības iestādes dibinātāju, pašvaldību, iestādes darbiniekiem un sabiedrību kopumā.

Saeima konceptuāli skatīs grozījumus Eiropas Parlamenta vēlēšanu likumā, kas paredz atvieglot balsošanas kārtību karavīriem, kuri dienestu pilda starptautiskajās misijās. 

Tāpat parlaments pirmajā lasījumā lems par konceptuālu atbalstu grozījumiem likumā „Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”, kas paredz, ka hidroelektrostaciju būvju drošuma programmas un deklarācijas turpmāk uzraudzīs Ekonomikas ministrija.

Kopumā Saeimas 7.februāra sēdes darba kārtībā ir 24 jautājumi. Darba kārtība pieejama: http://ej.uz/tyrh
Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 19.maijā
09:00  Saeimas kārtējā sēde
12:00  Asinsdonoru diena pie Saeimas nama
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta