Saeima pieņem izmaiņas likumā par piesārņojumu

(31.01.2013.)

Saeima ceturtdien, 31.janvārī, otrajā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā „Par piesārņojumu”. Grozījumi skar galvenokārt piesārņojumu veicēju uzraudzību un kontroli.

Likuma grozījumi nosaka stingrākas prasības piesārņojošo darbību atļaujām, kā arī atskaitēm par atļauju nosacījumu ievērošanu. Piemēram, ja tiek izmantotas bīstamas ķīmiskas vielas, kas var radīt augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojumu, piesārņojumu veicējam jāizstrādā ziņojums un tas kopā ar iesniegumu atļaujas saņemšanai jāiesniedz reģionālajā vides pārvaldē. Ja ziņojumā informācija par augsnes un pazemes ūdeņu stāvokli norādīs uz piesārņojuma līmeni, kas ietekmē vidi vai cilvēka veselību, vides pārvalde piesārņojuma veicējam varēs noteikt pasākumus, lai nodrošinātu iekārtas teritorijas sakārtošanu.

Likuma grozījumi paredz, ka vides pārvalde var apturēt iekārtas darbību, ja tiks pārkāpti izdotās atļaujas nosacījumi un radīts apdraudējums cilvēka veselībai un videi.

Likumprojekts papildināts ar regulējumu, kas augstākās kategorijas piesārņojuma veicējiem nosaka konkrētus termiņus pazemes ūdeņu un augsnes monitoringa veikšanai.

Likumprojekts paredz, ka, nosakot īpašas prasības piesārņojošām iekārtām, turpmāk jāņem vērā Eiropas Komisijas (EK) secinājumi par labākajiem tehniskajiem paņēmieniem.

Attiecībā uz emisijas kvotu sadali Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) turpmāk lēmums jāpieņem ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc EK apstiprinājuma saņemšanas par iekārtu sarakstu vai tā grozījumiem. Pašreizējais regulējums atbildīgajai ministrijai konkrētus termiņus nenosaka. Grozījumi paredz, ka VARAM pieņem lēmumu arī par emisijas kvotu piešķiršanu gaisa kuģa operatoram. Likumprojektā noteikti konkrēti periodi emisijas kvotu piešķiršanai.

Attiecībā uz piesārņojošas darbības veikšanas nosacījumiem likumprojekts papildināts ar jaunām daļām, un Ministru kabinetam jānosaka arī kārtība, kā novēršama, ierobežojama un kontrolējama gaisu piesārņojošo vielu emisija no sadedzināšanas iekārtām un kā ierobežojama gaistošo organisko savienojumu emisija no iekārtām, kurās izmanto organiskos šķīdinātājus.

Tāpat grozījumi noteic, ka turpmāk speciālistus, kas veic ar sprādzienbīstamiem priekšmetiem piesārņotu teritoriju izpēti, sertificē Aizsardzības ministrija. Iepriekš šo speciālistu sertificēšanas kārtību noteica Ministru kabinets.Saeimas Preses dienests

Piektdien, 24.martā
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde