Tautsaimniecības komisija: grozot Aizsargjoslu un Meža likumus, prioritātei ir jābūt elektroenerģijas piegādes drošībai

(12.12.2012.)

Diskutējot par grozījumiem Aizsargjoslu likumā un Meža likumā, Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas deputāti otrdien, 12.decembrī, norādīja, ka prioritātei ir jābūt elektroenerģijas piegādes drošībai. Grozījumi paredz saskaņot abu likumu normas attiecībā uz apdraudošo koku ciršanu, lai atvieglotu elektrolīniju īpašniekiem objekta uzturēšanu un novērstu draudus drošai elektroapgādei.

Deputāti šodien diskutēja arī par to, vai patlaban likumā ir pietiekams pamats, lai preventīvi varētu izcirst kokus, kas apdraud elektrolīnijas, kā arī, vai par šo koku ciršanu jāparedz kompensācijas meža īpašniekiem.

Tā kā tieši koku krišana mežos rada nozīmīgākos kaitējumus elektrolīnijām, grozījumi precizēs gaisvadu elektrolīniju aizsargjoslu platumu. Tiks noteikts, ka aizsargjoslām būs divas daļas - trase, kas jāuztur tīra no kokiem un krūmiem, un josla, kur atļauta bīstamo koku ciršana, skaidro likumprojekta atbildīgā ziņotāja, komisijas deputāte Zanda Kalniņa-Lukaševica (RP). Vienlaikus tiks precizēts, kādi koki uzskatāmi par potenciāli bīstamiem elektrolīniju nepārtrauktas darbības nodrošināšanai. Šādu koku izciršana tiks veikta pēc situācijas novērtēšanas jau laikus, lai nepieļautu to uzkrišanu elektrolīnijām. Bīstamo koku izciršanu daļēji paredzēja jau spēkā esošās normas, tomēr ir nepieciešama to precizēšana, lai novērstu iespējamās neskaidrības un vairāku normu kolīziju, uzsver Z.Kalniņa-Lukaševica.

Tāpat grozījumi precizēs apdraudošo koku ciršanas kārtību elektrolīniju aizsargjoslās, ārpus tām, kā arī ārkārtas situācijās. Paredzēts pagarināt termiņu meža īpašnieku informēšanai par nocirstajiem kokiem.

Savukārt, precizējot Meža likumu, grozījumi noteiks, ka uz bīstamajiem kokiem aizsargjoslās gar elektriskajiem tīkliem neattiecas koku ciršanas prasības. Izmaiņas arī precizēs koku ciršanas kārtību, ja tā būs nepieciešama, lai nodrošinātu infrastruktūras darbību. 

Kā norāda likumprojekta autori, krītošo koku izraisīta elektrolīniju bojājumu novēršana vidēji gadā izmaksā no 10 līdz 12 tūkstošiem latu, kā arī vidēji reizi piecos gados īpaši nelabvēlīgu dabas apstākļu dēļ nodara zaudējumus vēl 90 tūkstošu latu apmērā.

Komisijas deputāti šodien Aizsargjoslu likuma grozījumus atbalstīja izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā un Meža likuma grozījumus - pirmajā lasījumā, lūdzot tos noteikt kā steidzamus. Grozījumus minētajos likumos jāatbalsta vēl Saeimai.

          


Saeimas Preses dienests

Svētdien, 2.aprīlī