Saeima pieņem likuma grozījumus administratīvā procesa modernizēšanai

(01.11.2012.)

Lai paātrinātu lietu izskatīšanas gaitu administratīvajās tiesās un iestādēs un noregulētu tehnisko līdzekļu izmantošanu administratīvo lietu izskatīšanā, Saeima ceturtdien, 1.novembrī, galīgajā lasījumā pieņēma Juridiskās komisijas sagatavotos grozījumus Administratīvā procesa likumā.

Lietu izskatīšanā plānots plašāk izmantot rakstveida procesu, nosakot, ka pirmās instances tiesa lietu izskata rakstveidā, ja vien lietas dalībnieks neprasa izskatīšanu mutvārdu procesā. Ja tiesa uzskata, ka apelācijas procesā lietas apstākļu objektīvai noskaidrošanai nav nepieciešama tiesas sēde, arī otrās instances tiesvedība būs rakstveidā. Savukārt kasācijas instances tiesa lietas izskata rakstveidā, paredz parlamentā pieņemtie likuma grozījumi.

Lai novērstu līdzšinējo praksi, ka tiesas sēdes tiek atliktas, jo procesa dalībnieks, liecinieks vai eksperts tiesas sēdes laikā atrodas citā vietā, likuma grozījumi paredz procesuālo darbību veikšanu, izmantojot videokonferenci. Tiesas sēdes gaitu pilnā apjomā varēs fiksēt, izmantojot skaņu ierakstus vai citus tehniskos līdzekļus, un šādos gadījumos, taupot resursus, rakstāms saīsināts tiesas protokols.

Likuma grozījumi palīdzēs atvieglot tiesas sazināšanos ar iestādi, nosakot, ka dokumentus un aicinājumu uz tiesu var sūtīt uz iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi, arī neizmantojot drošu elektronisko parakstu un nenoslēdzot vienošanos ar iestādi.

Tāpat tiks pilnveidota valsts nodevu sistēma, ieviešot principu, ka vēršanās augstākas instances tiesā ir „dārgāka”. Patlaban tiesas obligāto izmaksu apmērs nepilda nepieciešamo barjeras funkciju, un ir radusies situācija, ka personas, vilcinot laiku, sniedz nepamatotas sūdzības. Plānots ieviest drošības naudu par blakus sūdzībām un kasācijas sūdzībām. Ja tiesa pārsūdzēto lēmumu atcels vai grozīs, drošības nauda pieteicējam tiks atmaksāta pilnā apmērā.

Grozījumi papildina likumu ar jaunu pantu, kas nosaka tiesnešu tiesības atteikties ierosināt apelācijas tiesvedību, ja par apelācijas sūdzībā norādīto materiālo vai procesuālo tiesību normu ir izveidojusies tiesu prakse un pārsūdzētais spriedums tai atbilst. Izmaiņas paredz samazināt pārsūdzamo tiesas lēmumu un mainīt blakus sūdzības iesniegšanas kārtību. Blakus sūdzību varēs iesniegt tikai par lēmumiem, kas Administratīvā procesa likumā ir noteikti kā pārsūdzami.

Tāpat grozījumi nosaka lielākus sodus par neierašanos uz tiesas sēdi neattaisnotu iemeslu dēļ lieciniekiem, ekspertiem un tulkiem, atbildētājam par paskaidrojuma nesavlaicīgu iesniegšanu tiesai, kā arī tiesas dalībniekam, kurš traucē kārtību tiesas zālē.

Likuma grozījumi stāsies spēkā 2013.gada 1.janvārī.
Saeimas Preses dienests

Piektdien, 14.maijā
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
13:00  Parlamentārās izmeklēšanas komisijas, lai izmeklētu Latvijas valdības kļūdaino rīcību Covid-19 pandēmijas pārvarēšanas procesā, kā arī nosauktu to politisko amatpersonu vārdus, kuras izraisījušas neatgriezeniski negatīvas sekas Latvijai, sēde