Publisko izdevumu komisija: valsts pārvaldē strādājošo skaits jāsamazina līdz OECD vidējam līmenim

(01.12.2021.)

Valsts kancelejai līdz 2022.gada 5.janvārim jāizstrādā un jāiesniedz Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijai valsts pārvaldē strādājošo darbinieku skaita samazināšanas grafiks turpmākajiem trīs gadiem, trešdien, 1.decembrī, lēma Publisko izdevumu komisija. Samazinājuma grafikam jābūt vērstam uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) vidējā rādītāja sasniegšanu.

“Pieņemot jauno valsts pārvaldes atlīdzības likumu, mums vienlaikus ir jāturpina samazināt strādājošo skaits, un tas jāsasaista ar ieguldījumiem valsts pārvaldes struktūru digitalizācijā,” uzsvēra komisijas priekšsēdētājs Reinis Znotiņš.

“Publiskajā sektorā ir jāveicina produktivitāte. Digitālās prasmes un resursi ne tikai uzlabos valsts pārvaldes darbu un nodrošinās iespēju piedāvāt jaunus, pieejamākus pakalpojumus, bet arī veicinās valsts pārvaldes optimizāciju. Šādas izmaiņas notiek visā sabiedrībā, un arī valsts pārvaldei ir jāmainās,” sacīja R.Znotiņš.

Tā kā turpmākajos gados plānotas ievērojamas investīcijas valsts pārvaldes struktūru digitalizācijā no atveseļošanās un noturības mehānisma finansējuma, digitalizācijas un automatizācijas procesu rezultātam ir jābūt saistītam ar produktivitātes celšanu valsts pārvaldē, uzsvēra komisijas deputāti.

Publisko izdevumu komisijas deputāti uzdeva Valsts kancelejai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai līdz 2022.gada 20.janvārim iesniegt komisijai darbības plānu digitalizācijas un automatizācijas procesa sasaistei ar valsts pārvaldē nodarbināto skaitu.

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 22.janvārī