Ārlietu komisija paziņojumā par Krimas aneksijas gadadienu aicina panākt tās deokupāciju

(26.02.2021.)

Saeimas Ārlietu komisija piektdien, 26.februārī, paziņojumā par Krimas aneksijas septīto gadadienu aicina pasaules demokrātisko valstu kopienu stingri iestāties par starptautisko tiesību, normu un demokrātisko vērtību ievērošanu starptautiskajā telpā un atbalstīt Ukrainas valdības un nevalstiskā sektora izveidoto Starptautisko Krimas platformu ar mērķi panākt Krimas deokupāciju.

“Šo septiņu gadu laikā Krievijas okupācijas iestādes ir pretlikumīgi atsavinājušas Ukrainas valsts īpašumus, slēgušas skolas, kurās mācības notiek ukraiņu valodā, īstenojušas politiski motivētas represijas pret Krimas tatāriem, uzspiedušas Ukrainas pilsoņiem Krievijas Federācijas pilsonību un, īstenojot arvien plašāk Krimas pussalas militarizāciju, arī iesaukušas Ukrainas pilsoņus Krievijas armijā. Krievijas atteikšanās ievērot starptautisko tiesību normas un principus ir nepieņemama,” norāda Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols.

Paziņojumā stingri nosodīta Krievijas Federācijas turpinātā agresija Ukrainā un Ukrainas teritorijas — Krimas — militārā okupācija, kas ir nopietns starptautisko tiesību, tostarp Apvienoto Nāciju Organizācijas statūtu un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Helsinku nobeiguma akta pārkāpums.

Deputāti paziņojumā par nepieņemamu uzskata Krievijas atteikšanos ievērot starptautisko tiesību normas un principus, ignorējot visus starptautiskās sabiedrības aicinājumus atsākt starptautisko tiesību ievērošanu, tā vietā īstenojot arvien plašāku Krimas pussalas militarizāciju, palielinot Krievijas bruņoto spēku un bruņutehnikas klātbūtni Krimā un iesaucot Ukrainas pilsoņus Krievijas armijā.

Tāpat deputāti pauž bažas par rupjiem un sistēmiskiem starptautisko cilvēktiesību un humanitāro tiesību pārkāpumiem, kas turpinās Krimā kopš tās prettiesiskās aneksijas 2014. gadā, Krievijas okupācijas iestādēm pretlikumīgi atsavinot Ukrainas valsts īpašumus, slēdzot skolas, kurās mācības notiek ukraiņu valodā, īstenojot politiski motivētas represijas pret Krimas tatāriem, uzspiežot Ukrainas pilsoņiem Krievijas Federācijas pilsonību, pārkāpjot ticības brīvības pamatprincipus un diskriminējot Ukrainas Pareizticīgās baznīcas Krimas diecēzei piederīgos ticīgos, musulmaņus un Jehovas lieciniekus.

Paziņojumā godināta okupētajā teritorijā dzīvojošo un Ukrainas teritoriālo integritāti aizstāvošo ukraiņu drosme un varonība.

Tāpat Ārlietu komisijas deputāti paziņojumā atkārtoti apstiprina Latvijas atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai vienotībai, konsekventi neatzīstot Krievijas Federācijas īstenoto Krimas un Sevastopoles prettiesisko aneksiju.

Paziņojums

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 17.aprīlī