Juridiskā komisija atbalsta grozījumus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā

(21.12.2011.)

Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 21.decembrī, izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas paredz efektivizēt juridiskās palīdzības sniegšanu un saņemšanu, kā arī ietaupīt budžeta līdzekļus un juridiskās palīdzības sniedzēju laiku.

Grozījumi paredz juridiskās palīdzības pieprasītāja pienākumu savlaicīgi līdzdarboties juridiskās palīdzības saņemšanas procesā un prasītajā apjomā iesniegt nepieciešamo informāciju un dokumentus. Tostarp personai būs jāuzrāda dokuments, kas ļauj saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību, piemēram, trūcīgas personas statusu apliecinoša izziņa.

Palīdzības saņēmējam būs pienākums arī savlaicīgi informēt, ja tā nevarēs ierasties uz tikšanos ar juridiskās palīdzības sniedzēju vai uz tiesas sēdi. Tas ļaus ietaupīt līdzekļus, jo juridiskās palīdzības sniedzējam jāmaksā arī par laiku, kad tas gaida palīdzības saņēmēju, kurš nav ieradies. Ja persona atkārtoti bez attaisnojoša iemesla noteiktajā laikā un vietā nebūs ieradusies pie juridiskās palīdzības sniedzēja, tai varēs atteikt juridiskās palīdzības sniegšanu.

Vienlaicīgi likuma grozījumi paplašina juridiskās palīdzības sniedzēja pienākumus un atbildību. Juridiskās palīdzības sniedzējs būs atbildīgs arī par zaudējumiem, ja tādi radīsies viņa neprofesionālās darbības dēļ. Tāpat juridiskās palīdzības sniedzējam būs pienākums ievērot konfidencialitāti un neizpaust trešajām personām informāciju, kas iegūta palīdzības sniegšanas laikā.

Likumprojekts arī paredz, ka ar juridiskās palīdzības sniegšanu drīkstēs nodarboties arī biedrības vai nodibinājumi, kas reģistrēti Biedrību un nodibinājumu reģistrā un atbilst konkrētiem nosacījumiem, piemēram, ja tie ne mazāk kā piecus gadus nepārtraukti ir nodarbojušies ar juridiskās palīdzības sniegšanu.

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanai 2010.gadā saņemts 2641 iesniegums, bet 2011.gada pirmajos četros mēnešos – 1114 iesniegumi un noslēgti 138 līgumi ar juridiskās palīdzības sniedzējiem.

Juridiskās palīdzības administrācija ir tieslietu ministra pakļautībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas administrē juridiskās palīdzības sniegšanas pakalpojumu.

 

Saeimas Preses dienests

Svētdien, 26.martā