Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija 11.Saeimā turpinās strādāt pie grozījumiem Iesniegumu likumā

(26.10.2011.)

11.Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija trešdien, 26.oktobrī, nolēma turpināt darbu pie grozījumiem Iesniegumu likumā, kuru izskatīšanu nebija pabeigusi iepriekšējā Saeima.

„Likumprojekts iepriekšējā sasaukumā bija guvis konceptuālu parlamenta atbalstu, un šodien vienojāmies, ka darbs ar to jāturpina. Ar izmaiņām Iesniegumu likumā paredzēts mazināt administratīvo slogu iestādēs un atvieglot tiesas, kā arī noteikt elektroniskā pasta izmantošanas kārtību saziņā ar valsts institūcijām,” norāda Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Sergejs Dolgopolovs.

Lai mazinātu tiesu noslodzi un novērstu situāciju, kad persona par saņemto atbildi var tiesāties vairākkārt, likumprojekts paredz, ka lietas par administratīvo aktu vai iestādes faktisko rīcību turpmāk izskatīs tikai vienā tiesu instancē – Administratīvajā rajona tiesā. Tāpat paredzēts, ka par laicīgi nesaņemtu atbildi persona varēs sūdzēties tikai tad, ja spēs pamatot, ka tai radīts būtisks tiesību vai interešu aizskārums.

Tāpat likumprojekts nosaka, ka iestādes nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu personas varēs prasīt tikai vienlaikus ar administratīvā akta vai iestādes faktiskās rīcības apstrīdēšanu. Arī šāds nosacījums mazinās tiesu noslodzi.

Likumprojekts arī paredz virkni pasākumu, piemēram, plašāku elektroniskā pasta izmantošanu, lai, izskatot iedzīvotāju iesniegumus un gatavojot atbildes uz tiem, novērstu nelietderīgu naudas un administratīvo resursu tērēšanu valsts pārvaldes iestādēs.

Grozījumi Iesniegumu likumā izstrādāti darba grupā, ko vadīja 10.Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sekretāre Lolita Čigāne un kurā strādāja gan tiesu pārstāvji, gan arī eksperti no Tieslietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts kancelejas, Latvijas Pašvaldību savienības, sabiedriskās politikas centra „Providus” un Saeimas Juridiskā biroja.

Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli, ja iepriekšējā Saeima savu pilnvaru laikā nav pabeigusi likumprojekta izskatīšanu, bet tas izskatīts vienā vai divos lasījumos, nākamā Saeima pēc Valsts prezidenta, Ministru kabineta, Saeimas komisijas vai ne mazāk kā piecu deputātu priekšlikuma savā pirmajā sesijā lemj, vai likumprojekta izskatīšana ir turpināma. Ja Saeima nolemj turpināt šāda likumprojekta izskatīšanu, tas tiek uzskatīts par pieņemtu pirmajā lasījumā.

11.Saeima varēs lemt par 67 likumprojektiem, kuru izskatīšana iepriekšējā parlamenta sasaukumā nav pabeigta.Saeimas Preses dienests

Sestdien, 21.maijā