Saeima pirmajā lasījumā atbalsta Atjaunojamās enerģijas likumu

(09.06.2011.)

Saeima ceturtdien, 9.jūnijā, pirmajā lasījumā atbalstīja jauno Atjaunojamās enerģijas likumu.

Par likumprojektu debatējot pirmajā lasījumā un jauno likumu skatot Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā, deputāti norādīja, ka esošā redakcija būtiski jāpilnveido. Atjaunojamās enerģijas likumprojekta saturu turpmākajos lasījumos ietekmēs Enerģētikas stratēģija, ko Ekonomikas ministrijai uzdots izstrādāt līdz oktobrim, norāda atbildīgajā komisijā.

Likumprojekta mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu tautsaimniecības vajadzībām un radīt stabilu ilgtermiņa investīciju vidi atjaunojamās enerģijas ražošanas jomā, kā arī līdz 2020.gadam paaugstināt vismaz līdz 40 procentiem atjaunojamās enerģijas īpatsvaru gala patēriņā.

Likumprojekts nosaka valsts un pašvaldību institūciju tiesības un pienākumus atjaunojamās enerģijas jomā, atjaunojamās enerģijas ražošanas nosacījumus, ražotāja tiesības un pienākumus, kā arī atjaunojamās enerģijas ražošanas un izmantošanas veicināšanai paredzētos atbalsta instrumentus.

Atjaunojamās elektroenerģijas izmantošanas veicināšanai paredzēts izveidot vairākus mehānismus. Viens no tiem ir piemaksa par pārdoto elektroenerģiju, kas ražota no atjaunojamajiem energoresursiem. Par elektroenerģijas pārdošanu atjaunojamās enerģijas ražotājs, kas ir komersants, varētu saņemt papildu piemaksu, kas likumā noteiktajos gadījumos sastāv no jaudas komponentes, siltumnīcefekta gāzu emisiju un lauksaimniecības komponentes. Šāds atbalsta mehānisms veicinātu koģenerācijā saražotās siltumenerģijas realizēšanu, norāda likumprojekta autori.

Tāpat paredzēts atbalsts atjaunojamās enerģijas ražotnes pieslēgšanai elektroenerģijas tīklam. Plānots, ka šāds atbalsts attiektos uz ražotnēm, kuru uzstādītā elektriskā jauda nepārsniedz piecus megavatus. Ar likumprojektu paredzēts izveidot elektroenerģijas tīkla pieslēguma pretendentu reģistru, ko uzturētu pārvades sistēmas operators, nodrošinot tā publisku pieejamību pārvades sistēmas operatora mājaslapā internetā.
 
Likumprojekts paredz, ka atjaunojamās enerģijas (elektroenerģijas un siltumenerģijas) izmantošanas veicināšanai valsts un pašvaldības būs tiesīgas veidot arī citus atbalsta instrumentus, to īstenošanu veicot atbilstoši komercdarbības atbalsta kontroles jomu regulējošiem tiesību aktiem.
 
Jaunajā likumā iekļauts arī atbalsta mehānisms mājsaimniecības sektoram - autonomajam ražotājam, kam pieder vai kura lietošanā ir atjaunojamās elektroenerģijas ražošanas iekārtas.

Priekšlikumus likumprojekta otrajam lasījumam varēs iesniegt līdz 15.septembrim.

 


Saeimas Preses dienests

Svētdien, 26.martā