Septiņām dabas aizsargājamajām teritorijām nosaka Natura 2000 statusu

(28.04.2011.)

Saeima ceturtdien, 28.aprīlī, pieņēma grozījumus likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, ar ko septiņām Latvijas vietām nosakot Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas Natura 2000 statusu.

Par Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju Natura 2000 var noteikt tādu vietu, kas normatīvajos aktos jau atzīta par valsts nozīmes īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vai mikroliegumu, skaidro likumprojekta autori. Latvijā ir izveidotas septiņas šādas aizsargājamas jūras teritorijas: „Nida - Pērkone”, „Akmensrags”, „Irbes šaurums”, „Rīgas līča rietumu piekraste”, „Selga uz rietumiem no Tūjas”, „Vitrupe–Tūja”, „Ainaži–Salacgrīva”.

Izvērtējot šajās Latvijas Natura 2000 teritorijās esošās dabas vērtības, tajās noteikta virkne aizsargājamo sugu un biotopu, tostarp mazie ķīri, lielās gauras, tumšās pīles un melnās pīles, kākauļi, melnie alki.

Ar likuma izmaiņām tiek pārņemtas Eiropas Padomes direktīvas par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību un par savvaļas putnu aizsardzības prasībām attiecībā uz jūras aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības nodrošināšanu.

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 21.maijā