Saeimas komisija piedalīsies diskusijā par rīcībspējas institūta reformu

(22.03.2011.)

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas deputāti trešdien, 23.martā, konferencē „Rīcībspēja un tās ierobežošanas alternatīvas ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām kontekstā” piedalīsies diskusijā par rīcībspējas institūta reformu.

„Šobrīd Civillikums paredz tikai pilnu rīcībspējas ierobežošanu, līdz ar to aizliedzot cilvēkiem personīgi kārtot pat ikdienišķas lietas arī gadījumos, kad tik stingri ierobežojumi nav nepieciešami. Pašreiz citu alternatīvu nav. Tādēļ jādiskutē un jālemj par tiesiskā regulējuma pilnveidošanu, ieviešot daļējas rīcībspējas institūtu un nosakot, ka rīcībspējas ierobežošanas mehānismi piemērojami atbilstoši katram konkrētam gadījumam,” skaidro komisijas priekšsēdētāja Ingrīda Circene.

Konferences mērķis ir veicināt diskusiju starp likumdevējiem, politikas veidotājiem, kā arī Latvijas un citu valstu ekspertiem par rīcībspējas institūta reformu, kura saskaņā ar Satversmes tiesas spriedumu Latvijā būs jāīsteno līdz 2012.gada sākumam.

Biedrības Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda” un Personu ar garīga rakstura traucējumiem interešu pārstāvības centra (Ungārija) rīkotajā konferencē aicināti piedalīties arī pārstāvji no Simona Frazera Universitātes (Kanāda) un Organizācijas PO-Skane (Zviedrija).

Konference notiks trešdien, 23.martā, plkst.9.15 Rīgas Juridiskajā augstskolā, Rīgā, Alberta ielā 13.

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 31.oktobrī