Aicina vienoties par maksimāli taisnīgu pirmsskolas izglītības iestāžu finansējuma modeli

(16.03.2011.)

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas deputāti, trešdien, 16.martā, apsprieda pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstību. Pēc diskusijas par iespēju palielināt dotāciju privātajiem bērnudārziem deputāti aicināja izstrādāt tādu finansējuma sadales modeli, kas būtu maksimāli taisnīgs gan iestādēm, gan arī bērnu vecākiem.

Komisijas priekšsēdētāja Ina Druviete pauda, ka Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir daudz paveikušas rindu mazināšanai bērnudārzos. „Šobrīd pusēm ir dažādi viedokļi par to, kā bērnudārzu finansējumu sadalīt taisnīgi starp privātajiem un pašvaldību bērnudārziem. Ir jāmeklē iespējas šo pašvaldību finansējuma daļu sadalīt maksimāli godīgi, vienlaikus veicinot pozitīvu konkurenci,” norāda I.Druviete.

Deputāti noskaidroja, ka šajā mācību gadā kopējais bērnu skaits pirmsskolas izglītības programmās ir palielinājies par vairāk nekā 5 000 audzēkņu, sasniedzot vairāk nekā 88 000. „Lai arī pieaudzis bērnudārzu skaits, pieprasījums pēc vietām pirmsskolas izglītības iestādēs joprojām ir lielāks par piedāvājumu,” deputātus informēja IZM pārstāvji. Rindas bērnudārzos ir lielo pilsētu problēma, īpaši Rīgā, kur rindā pašvaldības bērnudārzā gaida aptuveni 5 000 bērnu.

VARAM un Rīgas domes pārstāvji deputātus informēja, ka šobrīd jau tiek īstenoti pasākumi rindu mazināšanai, tostarp ierīkotas pirmsskolas vecuma bērnu grupas skolās un pieskatīšanas centri, kā arī pašvaldības ceļ piebūves pie esošajiem bērnudārziem. Rīgas dome 2011.gada budžetā ir atvēlējusi aptuveni 1,2 miljonus latu pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai privātajos bērnudārzos. Puse no summas tiks novirzīta līdzfinansējumam privātajiem bērnudārziem par katru Rīgā deklarēto izglītības iestādes audzēkni. Par pārējo summu plānots izveidot jaunas grupas privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs. Lai saņemtu šo finansējumu, privātajiem bērnudārziem būs jāatbilst konkrētām prasībām.

Uz sēdi aicinātie vecāku organizāciju pārstāvji uzsvēra, ka priekšlikums finansēt atsevišķas grupas ir diskriminējošs gan attiecībā pret citiem bērnudārziem, gan arī pret vecākiem, kuri vairs nevarēs brīvi izvēlēties bērnudārzu. Viņi aicināja ieviest vienlīdzīgu un sociāli taisnīgu sistēmu, kas vienlaikus neliegtu vecākiem izvēlēties, kurā pirmsskolas iestādē reģistrēt savus bērnus.

Lai pirmsskolas izglītības sistēma būtu pēc iespējas efektīvāka, Latvijas Privāto pirmsskolu biedrības pārstāve Daina Kājiņa ierosināja Izglītības likumā noteikt, ka ikvienam bērnam ir pieejama pirmsskolas izglītība no pusotra gada vecuma, ja ģimenei tas ir nepieciešams. Līdz ar to vecāki paļausies, ka bērnam būs pieejams bērnudārzs un ka viņi varēs atgriezties darba tirgū. Viņa prognozēja, ka, palielinot finansējumu visiem privātajiem bērnudārziem, attīstītos privāto pirmskolu tīkls un veidotos jaunas darba vietas. D.Kājiņa aicināja finansējumu bērnudārzam piešķirt tikai tad, kad ģimene pati būs izvēlējusies izglītības iestādi, un uzsvēra, ka godīgas un brīvas konkurences rezultātā būtiski paaugstināsies pirmsskolas izglītības kvalitāte.

Komisija aicināja iesniegt priekšlikumus normatīvo aktu grozīšanai un mudināja Rīgas domi ar iesaistītām pusēm atkārtoti pārrunāt izvirzīto modeli, rūpīgi pārdomāt visus priekšlikumus un izstrādāt maksimāli taisnīgu un visām pusēm pieņemamu modeli.

 

Saeimas Preses dienests

Ceturtdien, 30.martā
09:00  Saeimas 2023.gada 30.marta kārtējā sēde
10:35  Vēsturiskā Saeimas Prezidija krēsla nodošana Saeimai
13:30  Saeimas Prezidija sēde
17:00  2023.gada 30.marta atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem - atcelta