Saimnieciskā komisija spriedīs par Saeimas nākamā gada budžetu, tostarp izmaiņām deputātu algu noteikšanas principos

(24.11.2010.)

Saeimas Saimnieciskās komisijas deputāti trešdien, 24.novembrī, skatīs Saeimas 2011.gada budžeta projektu, tostarp pārskatot Saeimas deputātu algu noteikšanas principus.

Saeimas budžeta pieprasījumu 2011.gadam plānots samazināt apmēram par 10 % pret iepriekš paredzēto.

„Ņemot vērā plašās diskusijas par nepieciešamību vienotā sistēmā iekļaut visus, kam algu nodrošina nodokļu maksātāji, Saimnieciskajā komisijā pievērsīsimies arī jautājumam par atalgojuma noteikšanas principu maiņu Saeimas deputātiem,” norāda Saimnieciskās komisijas priekšsēdētāja Ilze Viņķele. 

Jaunie principi paredz deputātu iekļaušanu vienotajā atalgojuma sistēmā, vienlaikus samazinot iepriekš paredzēto 2011.gada budžetu deputātu atlīdzībām, kā arī nepieļaujot deputātu atlīdzībai paredzētā algas fonda palielināšanu.

Izskatīšanai piedāvātie jaunie principi paredz:
- parlamentāriešu atalgojumu sasaistīt ar vidējo atalgojumu tautsaimniecībā, nevis sabiedriskajā sektorā, kā tas ir patlaban;
- atteikties no reprezentācijas izdevumiem; transporta izdevumu kompensācijas (kurai nav nepieciešams uzrādīt attaisnojošus dokumentus); sakaru izdevumu kompensācijas, iekļaujot tās deputātu pamatalgā un apliekot ar nodokļiem;
- iekļaut pamatalgā arī lielāko daļu atlīdzības par piedalīšanos komisiju un apakškomisiju darbā;
- atteikties no telpu īres kompensācijām deputātiem, kuri dzīvo līdz 60 km no Rīgas;
- samazināt telpu īres kompensāciju deputātiem, kuri dzīvo tālāk par 60 km no Rīgas;
- samazināt transporta izdevumu kompensāciju deputātiem, kas nedzīvo Rīgā.

Plānots, ka Saeimas deputātu algas būtu noteiktas kopējā atalgojuma likumā, savukārt Saeimas kārtības rullis turpmāk noteiktu tikai precizētu un detalizētu kārtību atsevišķu kompensāciju (kuru saņemšanai nepieciešami pamatojošie dokumenti – īres līgumi, degvielas čeki u.tml.) saņemšanai.

Saeimas Saimnieciskās komisijas sēde notiks trešdien, 24.novembrī plkst.11.30 Jēkaba ielā 16, 118.telpā.


 
Saeimas Preses dienests

Sestdien, 21.maijā