Juridiskā komisija: laulības bezstrīdus kārtībā vairs nešķirs tiesa

(08.09.2010.)

Saeimas Juridiskā komisija trešdien, 8.septembrī, konceptuāli atbalstīja likumprojektu paketi, kas paredz mainīt laulību šķiršanas regulējumu. Grozījumi vairākos likumos paredz, ka bezstrīdus kārtībā laulību šķir zvērināts notārs vai dzimtsarakstu nodaļa, nevis tiesa, kā tās ir patlaban.

Tādējādi laulātie, kur vienojušies šķirt laulību, to varēs nokārtot, nevēršoties tiesā, bet gan pie notāra vai iesniedzot kopīgu iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā. Tas ļaus būtiski paātrināt procesu, jo, ņemot vērā lielo tiesu noslodzi, uz lietu izskatīšanu patlaban jāgaida ilgs laiks. Strīdus gadījumā, tāpat kā patlaban, laulību varēs šķirt vienīgi tiesa.

Likumu grozījumi atslogos tiesas, ļaujot tām raitāk un efektīvāk skatīt citas lietas, savukārt laulības šķiršana pāriem, kuri nolēmuši to darīt pēc abu vēlēšanās, kļūs pieejamāka. 

Pēc iesnieguma par laulības šķiršanu iesniegšanas būs noteikts vienu  mēnesi ilgs laulāto samierināšanas laiks, kura laikā tie varēs rakstiski atsaukt laulības šķiršanu. Laulības šķiršanas atsaukumu varēs iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu. Ja atsaukums netiks saņemts, laulība tiks šķirta.

Plānots samazināt arī laulības šķiršanas izmaksas, ja tā tiek šķirta pēc abu laulāto pieteikuma. Patlaban valsts nodeva par prasības pieteikumu laulības šķiršanas lietās visos gadījumos noteikta 100 latu apmērā. Plānots, ka turpmāk par laulības šķiršanu dzimtsarakstu nodaļā valsts nodeva būs 25 lati, bet izmaksas par laulības šķiršanu pie notāra varētu sasniegt 65 latus.

Lai mainītu laulības šķiršanas tiesisko regulējumu, nepieciešami grozījumi Notariāta likumā, Civilstāvokļa aktu likumā, Civillikumā, Civilprocesa likumā un Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā. Izmaiņas visos šajos likumos Juridiskā komisija šodien atbalstīja pirmajā lasījumā.

Plānots, ka jaunā kārtība būs spēkā no šī gada 1.decembra.

 

Saeimas Preses dienests

Piektdien, 24.martā
09:00  Eiropas lietu komisijas sēde