Saeimas komisija atbalsta Bīstamo kravu aprites likumu

(07.09.2010.)

Saeimas Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija otrdien, 7.septembrī, izskatīšanai otrajā lasījumā sagatavoja jaunu Bīstamo kravu aprites likumu, kas noteiks kontroles sistēmas izveidi un uzlabos iesaistīto institūciju darbības koordināciju.

Šis likums noteiks visu veidu bīstamo kravu apriti un tajā iesaistīto dalībnieku tiesības un pienākumus, kā arī bīstamo kravu aprites kontroles un uzraudzības mehānismu.

Jaunā likuma mērķis ir nodrošināt saskaņotu un drošu bīstamo kravu apriti, lai novērstu vai mazinātu apdraudējumu vai kaitējumu, kādu tā varētu radīt cilvēku vai dzīvnieku dzīvībai vai veselībai, īpašumam vai videi.

Likums nosaka, ka bīstamo kravu aprites dalībnieks, kas būs pārkāpis normatīvo aktu prasības, segs visus izdevumus, kas radušies, veicot kontroles un pārkāpuma novēršanas pasākumus.

Lai nodrošinātu bīstamo kravu aprites koordināciju, Satiksmes ministrija izveidos Bīstamo kravu aprites konsultatīvo padomi. Tās sastāvā būs iesaistīto ministriju pārstāvji, kā arī to nozaru nevalstisko organizāciju pārstāvji, kurās notiek bīstamo kravu aprite.

Konsultatīvā padome sagatavos priekšlikumus valsts politikai, veicinās bīstamo kravu nekaitīguma nodrošināšanu un to ražošanas politikas saskaņošanu. Tā arī izvērtēs nozari regulējošo normatīvo aktu grozījumus, gatavos priekšlikumus, kā uzlabot avārijas seku novēršanu un analizēs uzraudzības mehānisma efektivitāti.
 
Plānots, ka likums stāsies spēkā 2011.gada 1.janvārī.

Par likumprojektu „Bīstamo kravu aprites likumu” otrajā un trešajā lasījumā vēl jālemj Saeimai.




Saeimas Preses dienests

Svētdien, 26.martā