Saeimas komisija: tiesībsargājošajām iestādēm jāvērtē NRTP rīcība, bez konkursa piešķirot retranslācijas atļaujas „Lattelecom”

(23.02.2010.)

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija otrdien, 23.februārī, nolēma aicināt Prokuratūru izvērtēt Nacionālās radio un televīzijas padomes (NRTP) rīcību, bez konkursa izsludināšanas piešķirot retranslācijas atļaujas SIA „Lattelecom”.

„Šodien, uzklausot konfliktā iesaistītas puses, neguvām pārliecību, ka programmu retranslācijas tiesības SIA „Lattelecom” piešķirtas tiesiski. Tādēļ Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūgs Prokuratūru izvērtēt šo gadījumu, lai vēlāk lemtu, vai Nacionālā radio un televīzijas padome pārsniegusi savas kompetences robežas,” norāda komisijas priekšsēdētāja Ingrīda Circene.

Komisijas deputāti šodien iepazinās ar Latvijas Telekomunikāciju asociācijas (LTA) vēstuli, kurā norādīts, ka NRTP konkursa kārtībā izvēlējusies komersantu, kurš veiks televīzijas programmu apraidi digitālajā formātā, taču nav rīkojusi atsevišķu konkursu, lai piešķirtu „Lattelecom” atļaujas 26 televīzijas programmu retranslācijai. LTA pārstāvji uzskata, ka tādējādi pārkāpts Radio un televīzijas likums.

SIA „Lattelecom” pārstāvis Toms Meisītis deputātiem skaidroja, ka televīzijas programmu paketēs „Lattelecom” var iekļaut tikai tādas programmas, kuru retranslācijai piekrīt NTRP. Retranslācijas atļaujas saņemšana bija vienīgā iespēja, kā tiesiski saskaņot ar NRTP tās 26 programmas, kas iekļautas komersanta piedāvātajā maksas paketē. 

NRTP priekšsēdētāja vietniece Dace Buceniece pauda viedokli, ka NRTP likumu nav pārkāpusi, jo padome ir tiesīga īpašos gadījumos bez konkursa izsludināšanas piešķirt atļauju. Savukārt LTA apšaubīja, vai šajā gadījumā tas noticis tiesiski. LTA pārstāvis Jānis Lelis uzsvēra, ka televīzijas programmu apraidei un retranslācijai „Lattelecom” izmantojot vienu un to pašu raidīšanas infrastruktūru. Šādu retranslācijas atļauju piešķiršana, nenodalot apraides un retranslācijas pakalpojumus, dodot iespēju komersantam mākslīgi sadārdzināt apraides pakalpojumu tarifus tām komerciālajām raidorganizācijām, kuru programmas iekļautas digitālās apraides pakalpojumā.

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja norādīja, ka komisijas kompetencē nav izvērtēt, vai NRTP rīcības rezultātā tikusi izkropļota konkurence retranslācijas pakalpojumu tirgū un mākslīgi sadārdzināti apraides tarifi. Komisija aicināja Latvijas Telekomunikāciju asociāciju vērsties Konkurences padomē.


Saaeimas Preses dienests

Svētdien, 2.aprīlī