Covid-19 drošības prasības

 

1. Saeimas ēkās nedrīkst atrasties personas, kurām ir noteikta izolācija, vai ir elpceļu infekcijas pazīmes (piemēram, paaugstināta temperatūra, klepus).

2. Saeimas apmeklētājiem vai darbiniekiem nav jāuzrāda vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, izņemot gadījumus, kad lemts par Saeimas pasākuma rīkošanu epidemioloģiski drošā vidē. 

3. Sejas masku lietošana Saeimā ir rekomendējoša, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, kā arī gadījumus, kad pieņemts lēmums par Saeimas pasākuma rīkošanu epidemioloģiski drošā vidē, lietojot sejas maskas.

4. Saeimas apmeklētājiem un darbiniekiem tiek rekomendēts, ja iespējams, ievērot divu metru fizisku distancēšanos, kā arī ievērot citus distancēšanās pasākumus, ja tādi noteikti (piemēram, pasākumus cilvēku plūsmas organizēšanai un kontrolei, cilvēku grupu savstarpējās sastapšanās kontrolei, kā arī attālinātā darba organizēšanu un veikšanu).

Piektdien, 29.septembrī
09:00  Saeimas Eiropas lietu komisijas deputātu tikšanās ar Eiropas Komisijas Darba un sociālo tiesību komisāru Nicolas Schmit
10:00  Atvērto durvju diena Saeimā – ekspozīcija “Saeimas kārtības rullim – 100”
11:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēde