Vēlēšanu kārtība - Vieglajā valodā

  Rīga, 7. februāris: Lai palīdzētu vēlētājiem ar īpašām vajadzībām saprast pašvaldību vēlēšanu kārtību, Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) sadarbībā ar Vieglās Valodas aģentūru izdevusi informatīvu bukletu “Vai Jūs zināt, kā vēlēt?”. Izdevuma mērķa auditorija ir gan cilvēki ar garīgās attīstības traucējumiem, gan gados vecāki cilvēki.

  Bukleta teksts veidots, pārtulkojot Vieglajā valodā Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likuma nodaļu “Vēlēšanu kārtība”. Informāciju bukletā papildina arī viegli uztveramas ilustrācijas, kas paskaidro svarīgākos un sarežģītākos tekstā minētos jēdzienus.

  “Vieglā valoda ir īpaša latviešu literārās valodas forma, kas veidota pēc noteiktām likumsakarībām, lai atvieglotu uzrakstīta teksta vai šāda teksta lasīšanas priekšā sapratni cilvēkiem, kam ir grūtības ar valodas uztveri,” Vieglo valodu raksturoja Vieglās Valodas aģentūras izpilddirektore Inese Banceviča. “Citiem vārdiem - Vieglā valoda ir veids, kā padarīt pasauli pieejamāku daudziem mūsu līdzcilvēkiem - tiem, kuri slikti zina valodu, tiem, kuri kopš dzimšanas nespēj dzirdēt, kuri ar pūlēm var uztvert rakstītu tekstu, tiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi.”

  Kā pastāstīja CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars, pirmo reizi uzzinot par Vieglo valodu, pārsteidz tas, cik maz vārdu patiesībā nepieciešams, lai pateiktu būtisko. Piemēram, pašvaldību vēlēšanu likumā vēlēšanu kārtība izskaidrota 7000 zīmju apjomā, bet, pārtulkojot šo tekstu Vieglajā valodā, tajā ir vairs nedaudz vairāk par 2000 zīmēm.”

  Buklets “Vai Jūs zināt, kā vēlēt?” pašlaik izdots 2000 eksemplāros, un CVK to iecerējusi izplatīt Latvijas psihoneiroloģiskajos pansionātos un veco ļaužu pansionātos. Kā atzina A.Cimdars, šobrīd interese par šo bukletu ir liela, un to atzinīgi novērtējuši arī sabiedrisko organizāciju vadītāji.

07.02.2001.
Kristīne Bērziņa
CVK priekšsēdētāja palīdze
(7087340, 9406604
Vieglās Valodas aģentūra
(7278608