Latvijas PSR Augstākās Padomes sēžu stenogrammas

1990. gads.

Janvāris 11   12
Februāris 15   16
Marts  2

1989. gads.

Jūlijs 27    28 
Oktobris 6   10
Novembris 11
Decembris 27   28