Statistika 
par 7. Saeimas deputātiem

Dzimums
Izglītība
Vecums
Tautība
Sadalījums pa frakcijām

Deputātu atalgojumu kopsavilkums no 01.11.2002 līdz 04.11.2002.
Deputātu atalgojumu kopsavilkums no 01.10.2002 līdz 31.10.2002.
Deputātu atalgojumu kopsavilkums no 01.09.2002 līdz 30.09.2002.
Deputātu atalgojumu kopsavilkums no 01.08.2002 līdz 31.08.2002.
Informācija par deputātiem izmaksāto reprezentācijas naudu un kompensācijām 2002. gadā

 7. Saeimas kopējā likumdošanas statistika
    

 Par iesniegumu birojā saņemtajām vēstulēm (iesniegumiem)

Saņemšanas veids
Rakstīšanas veids
Tēmas

 Statistika par 7. Saeimas deputātu dzimumu

 Statistika par 7. Saeimas deputātu izglītību

 

 Statistika par 7. Saeimas deputātu vecumiem

 Statistika par 7. Saeimas deputātu tautībām

 

 Sadalījums pa frakcijām.

Image11.gif (14349 bytes)

 

 Statistika par Iesniegumu birojā saņemtajām vēstulēm (iesniegumiem)

 Saņemšanas veidi

 Rakstīšanas veids

 

 

 7. Saeimas kopējā likumdošanas statistika
 atbilst 01.11.2002.

 
 

Iesniegti

Pieņemti

Likumprojekti

  Ministru kabinets
  Saeimas komisijas
  Deputāti
  Valsts prezidente
  10% vēlētāji

1442

935
199
305
2
1

917 (likumi)

57 (81.p. kārtībā izdotie not.)

Lēmumu projekti

944

690 (paziņojumi)

Jautājumi

191

 

Pieprasījumi

29

27(no tiem noraidīti)

     

Šobrīd komisijās

149 likumprojekti
Informāciju sagatavoja:
Saeimas Kancelejas Dokumentu nodaļa