Jānis Lāčplēsis

Debatējis par šādiem 7. Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :
19.09.2002. "Par Pasaules latgaliešu II konferences Aicinājuma īstenošanu".
20.12.2001. "Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"".(2.lasījums)
14.12.2000. "Grozījumi Radio un televīzijas likumā".(2.lasījums)
17.12.1998. "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli naftas produktiem"".(2.lasījums)