Parlamentārās izmeklēšanas komisijas 6.Saeimā

Parlamentārās izmeklēšanas komisija bankas "Baltija"krīzes cēloņu un bankrota
pamatotības noskaidrošanai un iesniegto bankas sanācijas projektu izvērtēšanai

Vārds, uzvārds
Darbības laiks
Amats
Andris Ameriks No 01.02.1996.līdz 19.12.1996.
Jānis Ādamsons No 01.02.1996.līdz 19.12.1996.
Vents Balodis No 01.02.1996.līdz 19.12.1996.
Ilmārs Bišers No 01.02.1996.līdz 19.12.1996. priekšsēdētāja biedrs
Aristids Jēkabs Lambergs No 01.02.1996.līdz 19.12.1996.
Andrejs Naglis No 01.02.1996.līdz 19.12.1996.
Māris Rudzītis No 22.08.1996.līdz 19.12.1996.
Gundars Valdmanis No 01.02.1996.līdz 19.12.1996. sekretārs
Elmārs Zelgalvis No 01.02.1996.līdz 19.12.1996. priekšsēdētājs

   

Parlamentārā izmeklēšanas komisija Nacionālās radio un televīzijas padomes darbības likumības
 un atbilstības valsts un sabiedrības interesēm izvērtēšanai

Vārds, uzvārds
Darbības laiks
Amats
Raitis Apalups No 28.11.1996.līdz 02.11.1998.
Juris Celmiņš No 03.12.1996.līdz 13.03.1997. priekšsēdētājs
Gunta Gannusa No 28.11.1996.līdz 02.11.1998.
Edvīns Inkēns No 28.11.1996.līdz 02.11.1998.
Ivars Jānis Ķezbers No 13.03.1997.līdz 22.04.1997.
Modris Lujāns No 28.11.1996.līdz 02.11.1998.
Jānis Mauliņš No 28.11.1996.līdz 02.11.1998. sekretārs
Anta Rugāte No 28.11.1996.līdz 02.11.1998.
Pēteris Tabūns No 03.12.1996.līdz 02.11.1998. priekšsēdētājs
Juris Galerijs Vidiņš No 03.12.1996.līdz 02.11.1998. priekšsēdētāja biedrs

 

Parlamentārā izmeklēšanas komisija, lai noskaidrotu G - 24 kredītu piešķiršanas pareizību,
 to atmaksāšanas iespējas un personiskās atbildības noteikšanas iespējas šo kredītu izsaimniekotājiem

Vārds, uzvārds
Darbības laiks
Amats
Jānis Bunkšs No 17.04.1997.līdz 02.11.1998.
Kārlis Čerāns No 17.04.1997.līdz 02.11.1998.
Aleksandrs Golubovs No 17.04.1997.līdz 02.11.1998.
Ervids Grinovskis No 17.04.1997.līdz 02.11.1998.
Oskars Grīgs No 17.04.1997.līdz 02.11.1998.
Anna Seile No 17.04.1997.līdz 02.11.1998. sekretārs
Viktors Stikuts No 17.04.1997.līdz 02.11.1998. priekšsēdētājs

 

JParlamentārā izmeklēšanas komisija, lai noskaidrotu akciju sabiedrības "Latvijas Unibanka"
un valsts akciju sabiedrības "Latvijas Krājbanka" privatizācijas likumību un atbilstību valsts un sabiedrības interesēm

Vārds, uzvārds
Darbības laiks
Amats
Vents Balodis No 17.04.1997.līdz 02.11.1998. priekšsēdētājs
Martijans Bekasovs No 17.04.1997.līdz 02.11.1998.
Ludmila Kuprijanova No 17.04.1997.līdz 02.11.1998.
Aristids Jēkabs Lambergs No 17.04.1997.līdz 02.11.1998.
Andrejs Panteļējevs No 17.04.1997.līdz 02.11.1998.
Māris Vītols No 17.04.1997.līdz 02.11.1998. sekretārs
Elmārs Zelgalvis No 17.04.1997.līdz 02.11.1998.

 

Parlamentārā izmeklēšanas komisija,lai noskaidrotu LATVENERGO,
"Bankas Baltija" un Lihtenšteinas firmu cesijas līguma rezultātā zaudēto trīs miljonu Ls lietu

Vārds, uzvārds
Darbības laiks
Amats
Raitis Apalups No 18.09.1997.līdz 02.11.1998.
Jānis Ādamsons No 18.09.1997.līdz 02.11.1998. priekšsēdētāja biedrs
Kārlis Čerāns No 18.09.1997.līdz 02.11.1998.
Māris Grīnblats No 18.09.1997.līdz 02.11.1998.
Edvīns Inkēns No 18.09.1997.līdz 02.11.1998.
Ernests Jurkāns No 18.09.1997.līdz 02.11.1998.
Jānis Kalviņš No 18.09.1997.līdz 02.11.1998.
Aleksandrs Kiršteins No 18.09.1997.līdz 02.11.1998.
Aivars Guntis Kreituss No 18.09.1997.līdz 02.11.1998. priekšsēdētāja biedrs
Modris Lujāns No 18.09.1997.līdz 02.11.1998.
Andrejs Panteļējevs No 18.09.1997.līdz 02.11.1998. priekšsēdētājs
Māris Rudzītis No 18.09.1997.līdz 02.11.1998.
Andris Saulītis No 18.09.1997.līdz 02.11.1998.
Leonards Teniss No 18.09.1997.līdz 02.11.1998.
Jānis Urbanovičs No 18.09.1997.līdz 02.11.1998.
Gundars Valdmanis No 18.09.1997.līdz 02.11.1998.
Māris Vītols No 18.09.1997.līdz 02.11.1998.
Elmārs Zelgalvis No 18.09.1997.līdz 02.11.1998.