8. Saeimas stenogrammas

Alfabētiski tematiskais satura rādītājs

Administratīvo pārkāpumu kodekss
Administratīvā procesa likums
Administratīvo teritoriju izveidošana
Advokatūras likums
Amati
Atvaļinājumi
Augstākā tiesa
Augstskolas
Autortiesības
Baltijas Asambleja
Bankas
Bērnu tiesību aizsardzības likums
Budžets
Būvniecības likums
Civilās aizsardzības likums
Civillikums
Civilprocesa kodekss un likums
Civilstāvokļa akti
Dabas rezervāti, nacionālie parki
Darba likums, darba jautājumi
Deklarācija, ilgtermiņa konceptuālais dokuments
Delegācijas, parlamentu grupas
Deputāta statuss
Deputāti
Deputātu pieprasījumi, iesniegumi, jautājumi un atbildes uz tiem
Diplomātiskā un konsulārā dienesta likums, pase
Drošības spēki, aizsardzība
Dzīvesvietas deklarēšanas likums
Dzīvnieki
Dzīvokļa jautājumi
Eiropas cilvēktiesību tiesa
Eiropas Savienība
Enerģētika
Grāmatvedība
Investīciju un attīstības aģentūra
Īpašums
Izglītība
Izmeklēšanas komisija
Karogs, ģerbonis, himna, ordeņi
Kārtības rullis
Komisijas
Konvencijas
Korupcija
Krimināllikums
Kriminālprocesa kodekss un likums
Kultūra
Lauksaimniecība
Likumdošanas akti
Likums par bāriņtiesām un pagasttiesām
Likums par Latvijas galvaspilsētu Rīgu
Likums par tiesu varu
Medicīna
Meži
Ministru kabinets
Muita, muitas nodoklis
NATO Parlamentārā Asambleja
Nodokļi, nodevas
Notariāta likums
Pašvaldības
Pensijas
Pieprasījumu komisijas atzinumi, referāti un ziņojumi
Pilsonība
Policija
Prezidijs
Privatizācija, sertifikāti
Prokuratūra
Radio un televīzija, prese, informācija
Reģionālās attīstības likums, padome
Reliģija
Robeža
Saeima
Satversme
Satversmes aizsardzības biroja likums
Satversmes tiesa
Sociālie jautājumi
Sodu izpildes kodekss
Sodu reģistra likums
Speciālās ekonomiskās zonas un brīvostas
Sports
Starpvalstu attiecības
Svētki un atceres dienas
Tautas nobalsošana
Telekomunikācijas
Tiesa
Transports
Tūrisms
Ugunsdrošība
Uzņēmējdarbība
Uzrunas
Valsts cilvēktiesību birojs
Valsts dienests
Valsts kontrole
Valsts noslēpums
Valsts prezidents
Vēlēšanas
Vides aizsardzība
Zemesgrāmatas
Zemes komisija
Zemes reforma
Zinātne
 

Paskaidrojumi
Iekavās minētais datums norāda laiku, kad likumprojekts tiek nodots komisijām.


Tekstā izmantotie apzīmējumi
Ar “x” apzīmētā likumprojekta izskatīšana sākta 7.Saeimas darbības laikā.