Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam""
18.pielikums
Amata vietu skaits 2009.gadā
Ministrija/ cita centrālā valsts iestāde 2009.gada plāns 1.grozījumi 2.grozījumi 2009.gada plāns ar grozījumiem
 
VALSTS PAMATBUDŽETS - KOPĀ 79 408,50 -2 977,85 -6 476,05 69 954,60
01. Valsts prezidenta kanceleja 92 -4 88
02. Saeima 772 772
03. Ministru kabinets            218 -6 -17 195
04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs  154 -5 -2 147
05. Tiesībsarga birojs 51 -0,5 -3,5 47
10. Aizsardzības ministrija 8 069 -252 -426 7 391
11. Ārlietu ministrija  702 -108 594
12. Ekonomikas ministrija 1 541 -118 -224 1 199
13. Finanšu ministrija 6 241 -261 -1 303 4 677
14. Iekšlietu ministrija  18 575 -549 -824 17 202
15. Izglītības un zinātnes ministrija 11 136 -186,5 -1 979 8 970,5
16. Zemkopības ministrija  5 096 -219 -621 4 256
17. Satiksmes ministrija 347 -13 334
18. Labklājības ministrija  5 163,5 -114,85 -166,55 4 882,1
19. Tieslietu ministrija 8 737 -478 -469 7 790
21. Vides ministrija 1 664 -131 -593 940
22. Kultūras ministrija 3 277 -255 -141 2 881
24. Valsts kontrole  197 -34 163
28. Augstākā tiesa  203 -18 -18 167
29. Veselības ministrija* 5 462 -312 579 5 729
30. Satversmes tiesa  36 36
32. Prokuratūra  1 004 -27 -30 947
35. Centrālā vēlēšanu komisija 19 19
36. Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija 270 -16 -37 217
37. Centrālā zemes komisija  8 0 0 8
47. Radio un televīzija  24 -1 -4 19
57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts  98 -11 -87 0
58. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  252 -17 49 284
VALSTS SPECIĀLAIS BUDŽETS - KOPĀ 1 282,95 -134,45 -44,00 1 104,50
Labklājības ministrijas valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžets 1 282,95 -134,45 -44 1 104,5
*Veselības ministrijai 2009.gada 2.grozījumos amata vietu skaits samazināts par 327 vietām, lai nodrošinātu MK noteikto izdevumu atlīdzībām samazinājumu, savukārt amata vietu skaits palielināts par 906 vietām saistībā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izveidi un Rīgas ātrās medicīniskās palīdzības stacijas funkciju pārņemšanu 
Finanšu ministrs    E.Repše
Vīza:
Valsts sekretārs                                          M.Bičevskis
31.05.2009.  16:00
Adijāne
67095437,   Zane.Adijane@fm.gov.lv