LATVIJAS REPUBLIKAS SAEIMA

BUDŽETA UN FINANŠU (NODOKĻU) KOMISIJA

 

Jēkaba iela 10/12        LV 1811                  tālr. 708 7318, fakss 708 7317

________________________________________________________________

Rīgā

2008.gada 13.novembris

Nr.9/2 – 2 – 

 

Saeimas Prezidijam

 

          Saskaņā ar šā gada 13.novembra Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē nolemto - dokumentā Nr.2987D (likumprojekts ”Par valsts budžetu 2009.gadam” (Nr.871/Lp9)), priekšlikumiem Nr.383, Nr.389 komisija maina savu atzinumu un neatbalsta tos. Līdz ar to komisija papildus iesniedz priekšlikumam Nr.383 - alternatīvu Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikumu ar Nr.383a, kuru atbalsta.

 

 

Pielikumā: Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšlikums Nr.383a uz 1lp.

Godbijībā,

komisijas priekšsēdētājs                                                 K.Leiškalns

 

 

1.lasījumā nobalsots

 

Priekšlikumi par izmaiņām

 

 

1.lasījumā nobalsots

 

Priekšlikumi par izmaiņām

Ministru kabineta atzinums

 

Komisijas atzinums

 

 

383a           Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

 

36. Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija

010100 Bērnu un ģimenes tiesību aizsardzības un sabiedrības integrācijas

              vadība

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

04.pielikums

 

 

 

 

 

 

 

  Resursi izdevumu segšanai

1 831 944

-107 569

 

 

 

 

 

   Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 831 944

-107 569

 

 

 

 

 

    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

1 831 944

-107 569

 

 

 

 

 

  Izdevumi – kopā

1 831 944

-107 569

 

 

 

 

 

    Uzturēšanas izdevumi

1 780 864

-97 910

 

 

 

 

 

     Kārtējie izdevumi

1 780 864

-97 910

 

 

 

 

 

      Atlīdzība

1 407 567

-84 432

 

 

 

 

 

       Atalgojums

1 045 835

-67 808

 

 

 

 

 

      Preces un pakalpojumi

373 297

-13 478

 

 

 

 

 

    Kapitālie izdevumi

51 080

-9 659

 

 

 

 

 

     Pamatkapitāla veidošana

51 080

-9 659

 

 

 

 

 

         Citi priekšlikumi       384, ---   no tiem atbalstīti:      384