Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
14.pielikums
Valsts izsniedzamie galvojumi 2008.gadam
Ls
Projekti un to realizētāji 2008.gada plāns Grozījumi 2008.gada plāns ar grozījumiem
Studējošo kreditēšana
(Kredītu izsniegšana studējošajiem) 10 692 000 10 692 000
Studiju kreditēšana
(Kredītu izsniegšana studiju maksas segšanai) 13 122 468 13 122 468
Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”
(Latvijas Nacionālā valsts sporta centra “Mežaparks” rekonstrukcijas projekta īstenošana) 7 300 000 7 300 000
Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”
(Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas projekta īstenošana) 6 900 000 6 900 000
Biedrība “Latvijas Olimpiskā komiteja”
(Lietišķo sporta veidu centra “Kleisti” attīstības projekta īstenošana) 7 100 000 7 100 000
Eiropas investīciju banka
(Kredītu izsniegšana projektu līdzfinansēšanai Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona valstīs un Aizjūras zemēs un teritorijās) 990 000 990 000
KOPĀ 45 114 468 990 000 46 104 468