Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
10.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem
Ls
   2008. gada plāns Grozījumi  2008. gada plāns kopā ar grozījumiem
Republikas pilsētas un rajoni  Pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Pavisam kopā Pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Pavisam kopā Pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Pavisam kopā
Rīga 6 692 960 11 989 615 663 897 625 659 7 356 857 12 615 274
Daugavpils 990 402 1 871 992 91 961 91 961 1 082 363 1 963 953
Jelgava 610 320 1 254 742 55 850 55 850 666 170 1 310 592
Jūrmala 215 417 380 570 21 236 21 236 236 653 401 806
Liepāja 926 828 1 790 447 117 856 117 856 1 044 684 1 908 303
Rēzekne 719 108 1 514 656 67 497 67 497 786 605 1 582 153
Ventspils 42 513 115 253 4 192 4 192 46 705 119 445
Aizkraukles rajons 681 596 1 252 082 60 465 60 465 742 061 1 312 547
Alūksnes rajons 715 501 1 395 254 59 311 65 516 774 812 1 460 770
Balvu rajons 560 977 1 015 615 50 627 60 627 611 604 1 076 242
Bauskas rajons 1 268 447 2 345 372 111 077 111 077 1 379 524 2 456 449
Cēsu rajons 1 746 985 3 660 655 161 411 161 411 1 908 396 3 822 066
Daugavpils rajons 569 340 970 793 51 026 51 026 620 366 1 021 819
Dobeles rajons 346 899 620 516 22 822 32 822 369 721 653 338
Gulbenes rajons 348 292 594 972 16 892 31 892 365 184 626 864
Jelgavas rajons 577 968 972 845 -1 137 51 863 576 831 1 024 708
Jēkabpils rajons 590 509 1 164 703 53 268 53 268 643 777 1 217 971
Krāslavas rajons 333 894 538 914 31 637 31 637 365 531 570 551
Kuldīgas rajons 1 122 257 2 051 729 118 492 118 492 1 240 749 2 170 221
Liepājas rajons 968 908 1 644 963 43 057 85 057 1 011 965 1 730 020
Limbažu rajons 287 303 520 463 25 777 25 777 313 080 546 240
Ludzas rajons 285 621 609 965 27 556 27 556 313 177 637 521
Madonas rajons 555 402 1 051 141 51 700 51 700 607 102 1 102 841
Ogres rajons 367 006 868 843 34 070 34 070 401 076 902 913
Preiļu rajons 633 963 1 090 137 56 420 56 420 690 383 1 146 557
Rēzeknes rajons 1 235 852 2 311 472 -87 294 108 346 1 148 558 2 419 818
Rīgas rajons 1 123 910 1 941 187 103 468 103 468 1 227 378 2 044 655
Saldus rajons 1 089 020 2 212 573 97 318 97 318 1 186 338 2 309 891
Talsu rajons 586 874 1 129 743 53 728 53 728 640 602 1 183 471
Tukuma rajons 1 561 647 2 987 463 116 672 136 672 1 678 319 3 124 135
Valkas rajons 433 104 785 752 40 036 40 036 473 140 825 788
Valmieras rajons 1 655 121 3 012 426 131 259 154 759 1 786 380 3 167 185
Ventspils rajons 306 835 556 645 27 886 27 886 334 721 584 531
KOPĀ 30 150 779 56 223 498 2 480 033 2 817 140 32 630 812 59 040 638
Piezīme. Līdzekļu sadali izglītības iestādēm nosaka republikas pilsētas vai attiecīgā rajona pašvaldība.