Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
7.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Ls
Republikas pilsētas un rajoni  2008. gada plāns Grozījumi  2008. gada plāns kopā ar grozījumiem
Rīga 2 794 744 200 298 2 995 042
Daugavpils 430 000 31 147 461 147
Jelgava 297 811 20 975 318 786
Jūrmala 200 957 14 418 215 375
Liepāja 372 798 26 067 398 865
Rēzekne 184 510 13 160 197 670
Ventspils 198 744 12 678 211 422
Aizkraukles rajons 186 189 16 409 202 598
Alūksnes rajons 121 696 9 525 131 221
Balvu rajons 129 329 9 141 138 470
Bauskas rajons 234 349 19 303 253 652
Cēsu rajons 272 510 77 750 350 260
Daugavpils rajons 133 526 10 168 143 694
Dobeles rajons 184 777 12 547 197 324
Gulbenes rajons 132 687 7 862 140 549
Jelgavas rajons 151 539 9 821 161 360
Jēkabpils rajons 238 127 17 729 255 856
Krāslavas rajons 138 793 9 763 148 556
Kuldīgas rajons 176 801 15 283 192 084
Liepājas rajons 187 296 12 405 199 701
Limbažu rajons 169 207 12 295 181 502
Ludzas rajons 129 100 9 549 138 649
Madonas rajons 208 933 15 496 224 429
Ogres rajons 277 700 18 981 296 681
Preiļu rajons 178 061 14 391 192 452
Rēzeknes rajons 152 225 10 626 162 851
Rīgas rajons 538 647 37 838 576 485
Saldus rajons 183 632 14 363 197 995
Talsu rajons 232 250 16 130 248 380
Tukuma rajons 252 399 16 953 269 352
Valkas rajons 139 441 10 675 150 116
Valmieras rajons 284 149 28 999 313 148
Ventspils rajons 52 205 3 784 55 989
KOPĀ 9 565 132 756 529 10 321 661