Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2008.gadam""
6.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Ls
Republikas pilsētas un rajoni   2008. gada plāns Grozījumi  2008. gada plāns kopā ar grozījumiem
Rīga 53 255 484 3 694 703 56 950 187
Daugavpils 7 989 835 594 057 8 583 892
Jelgava 4 820 291 370 900 5 191 191
Jūrmala 4 683 786 329 792 5 013 578
Liepāja 6 482 585 459 241 6 941 826
Rēzekne 3 327 060 247 089 3 574 149
Ventspils 3 350 260 258 200 3 608 460
Aizkraukles rajons 4 327 639 327 249 4 654 888
Alūksnes rajons 3 080 278 232 282 3 312 560
Balvu rajons 3 321 300 242 338 3 563 638
Bauskas rajons 5 330 502 405 781 5 736 283
Cēsu rajons 7 088 619 482 546 7 571 165
Daugavpils rajons 3 463 783 265 488 3 729 271
Dobeles rajons 4 204 457 286 712 4 491 169
Gulbenes rajons 3 270 795 247 657 3 518 452
Jelgavas rajons 3 717 366 281 582 3 998 948
Jēkabpils rajons 5 203 835 392 367 5 596 202
Krāslavas rajons 3 462 749 263 356 3 726 105
Kuldīgas rajons 4 052 400 290 507 4 342 907
Liepājas rajons 4 352 319 329 758 4 682 077
Limbažu rajons 3 808 200 264 139 4 072 339
Ludzas rajons 3 042 900 232 976 3 275 876
Madonas rajons 4 672 058 354 993 5 027 051
Ogres rajons 5 484 723 405 152 5 889 875
Preiļu rajons 4 695 144 349 279 5 044 423
Rēzeknes rajons 4 472 728 314 801 4 787 529
Rīgas rajons 10 627 006 805 503 11 432 509
Saldus rajons 4 665 097 360 279 5 025 376
Talsu rajons 4 971 573 375 210 5 346 783
Tukuma rajons 5 683 047 433 048 6 116 095
Valkas rajons 3 435 385 228 203 3 663 588
Valmieras rajons 5 949 878 413 962 6 363 840
Ventspils rajons 1 462 445 109 848 1 572 293
KOPĀ 201 755 527 14 648 998 216 404 525
Mērķdotācijā ietverti līdzekļi piemaksu noteikšanai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogiem, kuri māca latviešu valodu un citus mācību priekšmetus latviešu valodā mazākumtautību skolēniem; darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogiem, kuri īsteno kristīgās mācības un ētikas programmu.