Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Eiropas Savienības Solidaritātes fonds - kopā
Izdevumi - kopā 1 050 048 267 422 1 317 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 050 048 267 422 1 317 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 703 000 0 703 000 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 703 000 0 703 000 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 125 000 64 914 189 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 125 000 64 914 189 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 222 048 202 508 424 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 222 048 202 508 424 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -1 050 048 -267 422 -1 317 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 1 050 048 267 422 1 317 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 1 050 048 267 422 1 317 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 1 050 048 267 422 1 317 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.  Zemkopības ministrija
Eiropas Savienības Solidaritātes fonds - kopā
Izdevumi - kopā 950 048 202 508 1 152 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 950 048 202 508 1 152 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 703 000 0 703 000 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 703 000 0 703 000 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 222 048 202 508 424 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 222 048 202 508 424 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -950 048 -202 508 -1 152 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 950 048 202 508 1 152 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 950 048 202 508 1 152 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 950 048 202 508 1 152 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana
Eiropas Savienības Solidaritātes fonds - kopā
Izdevumi - kopā 925 048 202 508 1 127 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 925 048 202 508 1 127 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 703 000 0 703 000 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 703 000 0 703 000 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 222 048 202 508 424 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 222 048 202 508 424 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -925 048 -202 508 -1 127 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 925 048 202 508 1 127 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 925 048 202 508 1 127 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 925 048 202 508 1 127 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība
Eiropas Savienības Solidaritātes fonds - kopā
Izdevumi - kopā 925 048 202 508 1 127 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 925 048 202 508 1 127 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 703 000 0 703 000 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 703 000 703 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 222 048 202 508 424 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Dotācijas un citi transferti pašvaldību budžetiem 222 048 202 508 424 556 0 0 0
Finansiālā bilance -925 048 -202 508 -1 127 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 925 048 202 508 1 127 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 925 048 202 508 1 127 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 925 048 202 508 1 127 556 0 0 0
25.00.00 Zivju resursu ilgtspējības saglabāšana
Eiropas Savienības Solidaritātes fonds - kopā
Izdevumi - kopā 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -25 000 0 -25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.01.00 Zivju izmantošanas regulēšana, atražošana un izpēte
Eiropas Savienības Solidaritātes fonds - kopā
Izdevumi - kopā 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 25 000 25 000 0 0 0
Finansiālā bilance -25 000 0 -25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 25 000 25 000 0 0 0
21.  Vides ministrija
Eiropas Savienības Solidaritātes fonds - kopā
Resursi izdevumu segšanai
Izdevumi - kopā 100 000 64 914 164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 100 000 64 914 164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 100 000 64 914 164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 100 000 64 914 164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -100 000 -64 914 -164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 100 000 64 914 164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 100 000 64 914 164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 100 000 64 914 164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.00.00 ES un starptautiskā finansējuma koordinācija
Eiropas Savienības Solidaritātes fonds - kopā
Izdevumi - kopā 100 000 64 914 164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 100 000 64 914 164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 100 000 64 914 164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 100 000 64 914 164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansiālā bilance -100 000 -64 914 -164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 100 000 64 914 164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 100 000 64 914 164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 100 000 64 914 164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.03.00 Eiropas Savienības finansētie pašvaldību projekti
Eiropas Savienības Solariditātes fonds - kopā
Izdevumi - kopā 100 000 64 914 164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 100 000 64 914 164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 100 000 64 914 164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas un dotācijas 100 000 64 914 164 914 0 0 0
Finansiālā bilance -100 000 -64 914 -164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Finansēšana 100 000 64 914 164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Naudas līdzekļi 100 000 64 914 164 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ārvalstu finanšu palīdzības naudas līdzekļu atlikumu izmaiņas palielinājums (-) vai samazinājums (+) 100 000 64 914 164 914 0 0 0