Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 133 990 955 321 454 134 312 409 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 133 990 955 321 454 134 312 409 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 133 990 955 321 454 134 312 409 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Izdevumi - kopā 133 990 955 321 454 134 312 409 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Uzturēšanas izdevumi 133 990 955 179 454 134 170 409 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Kārtējie izdevumi 175 680 179 454 355 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 36 880 -27 130 9 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 29 680 -21 917 7 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 138 800 206 584 345 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 133 815 275 0 133 815 275 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Subsīdijas un dotācijas 133 815 275 0 133 815 275 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Kapitālie izdevumi 0 142 000 142 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 142 000 142 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.Zemkopības ministrija
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa - kopā (investīcijas)
Resursi izdevumu segšanai 133 990 955 321 454 134 312 409 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 133 990 955 321 454 134 312 409 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 133 990 955 321 454 134 312 409 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Izdevumi - kopā 133 990 955 321 454 134 312 409 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Uzturēšanas izdevumi 133 990 955 179 454 134 170 409 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Kārtējie izdevumi 175 680 179 454 355 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 36 880 -27 130 9 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 29 680 -21 917 7 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 138 800 206 584 345 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 133 815 275 0 133 815 275 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Subsīdijas un dotācijas 133 815 275 0 133 815 275 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Kapitālie izdevumi 0 142 000 142 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 142 000 142 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa - kopā
Resursi izdevumu segšanai 18 800 178 794 197 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 800 178 794 197 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 800 178 794 197 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 18 800 178 794 197 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 18 800 36 794 55 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 18 800 36 794 55 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 0 2 870 2 870 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 0 2 219 2 219 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 18 800 33 924 52 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 142 000 142 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 142 000 142 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa - kopā
Resursi izdevumu segšanai 18 800 178 794 197 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 800 178 794 197 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 800 178 794 197 594 0 0 0
Izdevumi - kopā 18 800 178 794 197 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 18 800 36 794 55 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 18 800 36 794 55 594 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 2 870 2 870 0 0 0
   Atalgojums 2 219 2 219 0 0 0
Preces un pakalpojumi 18 800 33 924 52 724 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 142 000 142 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 142 000 142 000 0 0 0
28.00.00 Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa - kopā
Resursi izdevumu segšanai 156 880 142 660 299 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 156 880 142 660 299 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 156 880 142 660 299 540 0 0 0
Izdevumi - kopā 156 880 142 660 299 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 156 880 142 660 299 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 156 880 142 660 299 540 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 36 880 -30 000 6 880 0 0 0
   Atalgojums 29 680 -24 136 5 544 0 0 0
Preces un pakalpojumi 120 000 172 660 292 660 0 0 0
29.00.00 Eiropas Savienības fondu finansējums lauku, lauksaimniecības un zivsaimniecības attīstībai
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa - kopā
Resursi izdevumu segšanai 133 815 275 0 133 815 275 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 133 815 275 0 133 815 275 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 133 815 275 0 133 815 275 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Izdevumi - kopā 133 815 275 0 133 815 275 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Uzturēšanas izdevumi 133 815 275 0 133 815 275 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 133 815 275 0 133 815 275 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Subsīdijas un dotācijas 133 815 275 0 133 815 275 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
29.05.00 Eiropas Savienības fondu pasākumu finansēšana
Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju daļa - kopā
Resursi izdevumu segšanai 133 815 275 0 133 815 275 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 133 815 275 0 133 815 275 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 133 815 275 133 815 275 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Izdevumi - kopā 133 815 275 0 133 815 275 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Uzturēšanas izdevumi 133 815 275 0 133 815 275 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 133 815 275 0 133 815 275 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0
Subsīdijas un dotācijas 133 815 275 133 815 275 106 651 092 -59 214 575 47 436 517 95 192 942 -95 192 942 0 410 346 754 -410 346 754 0