Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par  valsts budžetu 2007.gadam""
12.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Ls
Rajoni Republikas pilsētas Apstiprinātais budžets Grozījumi Precizēts budžets
Rīga 2 120 687 623 222 2 743 909
Daugavpils 386 101 106 715 492 816
Jelgava 207 208 45 960 253 168
Jūrmala 169 626 61 383 231 009
Liepāja 256 216 77 299 333 515
Rēzekne 114 454 44 504 158 958
Ventspils 121 406 50 108 171 514
Aizkraukles 142 400 41 067 183 467
Alūksnes 60 921 13 650 74 571
Balvu 36 817 39 049 75 866
Bauskas 93 246 30 129 123 375
Cēsu 159 108 43 445 202 553
Daugavpils 22 740 13 167 35 907
Dobeles 111 985 33 385 145 370
Gulbenes 78 753 26 251 105 004
Jēkabpils 79 610 17 281 96 891
Jelgavas 54 429 54 914 109 343
Krāslavas 52 685 52 823 105 508
Kuldīgas 71 987 16 312 88 299
Liepājas 69 466 20 903 90 369
Limbažu 75 644 29 543 105 187
Ludzas 71 670 19 234 90 904
Madonas 124 318 46 178 170 496
Ogres 184 528 80 712 265 240
Preiļu 42 772 14 851 57 623
Rēzeknes 72 081 30 685 102 766
Rīgas 447 493 136 559 584 052
Saldus 151 074 31 078 182 152
Talsu 141 396 56 201 197 597
Tukuma 123 033 32 760 155 793
Valkas 83 447 26 481 109 928
Valmieras 218 976 50 687 269 663
Ventspils 31 690 7 753 39 443
KOPĀ 6 177 967 1 974 289 8 152 256