Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""
11.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs piecgadīgo un sešgadīgo bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Ls
Rajoni Republikas pilsētas Apstiprināts budžets Grozījumi Precizēts budžets
Rīga 2 808 117 224 939 3 033 056
Daugavpils 461 016 35 138 496 154
Jelgava 310 888 23 179 334 067
Jūrmala 262 527 21 176 283 703
Liepāja 467 892 30 636 498 528
Rēzekne 175 655 18 088 193 743
Ventspils 221 105 17 525 238 630
Aizkraukles 204 276 14 094 218 370
Alūksnes 170 376 12 846 183 222
Balvu 156 147 11 196 167 343
Bauskas 324 280 24 466 348 746
Cēsu 294 965 23 355 318 320
Daugavpils 175 260 11 682 186 942
Dobeles 201 807 14 205 216 012
Gulbenes 148 834 10 617 159 451
Jēkabpils 261 974 17 662 279 636
Jelgavas 188 800 13 518 202 318
Krāslavas 216 199 15 922 232 121
Kuldīgas 228 024 18 049 246 073
Liepājas 233 811 16 755 250 566
Limbažu 192 784 14 878 207 662
Ludzas 152 759 11 650 164 409
Madonas 250 113 18 242 268 355
Ogres 381 250 28 881 410 131
Preiļu 231 244 17 995 249 239
Rēzeknes 261 191 19 951 281 142
Rīgas 643 035 51 778 694 813
Saldus 205 596 15 587 221 183
Talsu 348 693 25 913 374 606
Tukuma 291 399 21 656 313 055
Valkas 169 679 12 988 182 667
Valmieras 337 031 22 024 359 055
Ventspils 68 134 4 441 72 575
 
KOPĀ 11 044 861  841 032 11 885 893