Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""
10.pielikums
Mērķdotācijas  republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālajām pirmsskolas iestādēm, internātskolām un sanatorijas tipa internātskolām, speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem
Ls
Rajoni Republikas pilsētas Apstiprināts pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Apstiprināts pavisam kopā Papildu finansējums pedagogu darba samaksas paaugstināšanai Tehniskie grozījumi Precizēts budžets pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Precizēts budžets pavisam kopā
Pedagogu darba samaksai Pārējie izdevumi
Rīga 5 259 586 9 735 449 478 651 5 738 237 10 214 100
Daugavpils 806 658 1 591 770 67 069 20 000 873 727 1 678 839
Jelgava 495 508 912 777 46 303 541 811 959 080
Jūrmala 154 539 290 956 17 164 171 703 308 120
Liepāja 809 203 1 629 905 74 009 883 212 1 703 914
Rēzekne 622 556 1 322 177 54 461 677 017 1 376 638
Ventspils 33 789 105 176 2 298 36 087 107 474
Aizkraukles 538 808 1 035 843 46 993 585 801 1 082 836
Alūksnes 566 495 1 142 697 51 315 617 810 1 194 012
Balvu 435 004 800 838 41 995 476 999 842 833
Bauskas 975 258 1 810 239 92 810 1 068 068 1 903 049
Cēsu 1 336 004 2 786 361 126 230 29 000 1 462 234 2 941 591
Daugavpils 480 704 769 848 41 303 522 007 811 151
Dobeles 272 841 492 410 23 675 -25 000 25 000 271 516 516 085
Gulbenes 250 575 468 044 27 026 -25 000 25 000 252 601 495 070
Jēkabpils 465 658 937 335 48 253 513 911 985 588
Jelgavas 480 669 764 827 45 942 526 611 810 769
Krāslavas 253 552 430 194 23 271 276 823 453 465
Kuldīgas 909 520 1 541 615 86 257 12 000 995 777 1 639 872
Liepājas 816 353 1 403 089 74 415 890 768 1 477 504
Limbažu 273 262 454 294 24 968 298 230 479 262
Ludzas 233 474 456 716 20 762 254 236 477 478
Madonas 412 494 797 965 40 747 453 241 838 712
Ogres 316 890 622 327 28 955 345 845 651 282
Preiļu 475 707 896 899 45 734 521 441 942 633
Rēzeknes 775 345 1 650 803 83 004 858 349 1 733 807
Rīgas 936 406 1 648 427 79 280 1 015 686 1 727 707
Saldus 743 741 1 703 749 73 567 817 308 1 777 316
Talsu 435 935 754 442 36 110 472 045 790 552
Tukuma 1 185 469 2 382 775 108 649 1 294 118 2 491 424
Valkas 331 028 597 683 34 630 365 658 632 313
Valmieras 1 280 068 2 514 833 112 223 1 392 291 2 627 056
Ventspils 245 700 433 675 22 591 268 291 456 266
KOPĀ 23 608 799 44 886 138 2 180 660 - 50 000  111 000 25 739 459 47 127 798
Piezīme. Līdzekļu sadali izglītības iestādēm nosaka republikas pilsētas vai attiecīgā rajona pašvaldība.