Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""
  8.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību speciālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Ls
Rajoni Republikas pilsētas Apstiprinātais budžets Grozījumi Precizēts budžets
Pedagogu darba samaksai Tehniskie grozījumi
Rīga 1 470 428 127 329 1 597 757
Daugavpils 501 995 49 752 -20 000 531 747
Jelgava 216 186 19 666 235 852
KOPĀ 2 188 609  196 747 - 20 000 2 365 356
 
Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""
  9.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

Ls
Rajoni Republikas pilsētas Apstiprinātais budžets Grozījumi Precizēts budžets
Jelgava 199 298 11 642 210 940
Dobeles   99 304 21 233 120 537
KOPĀ  298 602  32 875  331 477