Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""
  7.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – interešu izglītības programmu pedagogu  daļējai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
Ls
Rajoni Republikas pilsētas Apstiprinātais budžets Grozījumi Precizēts budžets
Pedagogu darba samaksai Tehniskie grozījumi
Rīga 2 212 926 156 799 2 369 725
Daugavpils 347 731 24 764 372 495
Jelgava 237 823 17 168 254 991
Jūrmala 164 511 11 721 176 232
Liepāja 300 084 24 669 324 753
Rēzekne 146 288 11 822 158 110
Ventspils 149 041 8 805 157 846
Aizkraukles 155 320 12 185 167 505
Alūksnes 105 251 7 638 112 889
Balvu 109 050 7 564 116 614
Bauskas 207 883 17 502 225 385
Cēsu 241 617 16 907 7 000 265 524
Daugavpils 113 683 8 485 122 168
Dobeles 153 823 11 119 164 942
Gulbenes 105 652 6 525 112 177
Jēkabpils 197 244 14 664 211 908
Jelgavas 118 780 8 948 127 728
Krāslavas 112 782 7 872 120 654
Kuldīgas 152 808 14 492 167 300
Liepājas 154 631 9 948 164 579
Limbažu 141 482 9 628 151 110
Ludzas 108 877 8 064 116 941
Madonas 174 508 11 290 185 798
Ogres 224 733 15 386 240 119
Preiļu 149 195 10 896 160 091
Rēzeknes 130 747 9 083 139 830
Rīgas 422 270 31 299 453 569
Saldus 153 641 10 070 163 711
Talsu 184 811 13 753 198 564
Tukuma 214 070 13 781 227 851
Valkas 117 266 8 571 125 837
Valmieras 282 526 31 984 314 510
Ventspils 44 428 3 148 47 576
 
KOPĀ 7 835 482  576 550  7 000 8 419 032