Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    47. Radio un televīzija      
    Resursi izdevumu segšanai 13 603 289 105 000 13 708 289
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 024   4 024
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 599 265 105 000 13 704 265
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 13 599 265 105 000 13 704 265
    Izdevumi - kopā 13 603 289 105 000 13 708 289
    Uzturēšanas izdevumi 13 578 289 105 000 13 683 289
    Kārtējie izdevumi 397 562 65 000 462 562
    Atlīdzība 263 200 19 422 282 622
       Atalgojums 212 104 9 000 221 104
    Preces un pakalpojumi 134 362 45 578 179 940
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 13 180 727 40 000 13 220 727
    Subsīdijas un dotācijas 13 180 727 40 000 13 220 727
    Kapitālie izdevumi 25 000   25 000
    Pamatkapitāla veidošana 25 000   25 000
           
01.00.00 08.313 Nozares vadība      
    Resursi izdevumu segšanai 269 577 65 000 334 577
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 269 577 65 000 334 577
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 269 577 65 000 334 577
    Izdevumi - kopā 269 577 65 000 334 577
    Uzturēšanas izdevumi 261 577 65 000 326 577
    Kārtējie izdevumi 261 577 65 000 326 577
    Atlīdzība 205 228 11 168 216 396
       Atalgojums 165 386 9 000 174 386
    Preces un pakalpojumi 56 349 53 832 110 181
    Kapitālie izdevumi 8 000   8 000
    Pamatkapitāla veidošana 8 000   8 000
02.00.00 08.311 Radioprogrammu veidošana un izplatīšana      
    Resursi izdevumu segšanai 4 613 518   4 613 518
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 613 518   4 613 518
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 613 518   4 613 518
    Izdevumi - kopā 4 613 518   4 613 518
    Uzturēšanas izdevumi 4 613 518   4 613 518
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 4 613 518   4 613 518
    Subsīdijas un dotācijas 4 613 518   4 613 518
03.00.00 08.312 Televīzija      
    Resursi izdevumu segšanai 8 495 413 40 000 8 535 413
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 495 413 40 000 8 535 413
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 495 413 40 000 8 535 413
    Izdevumi - kopā 8 495 413 40 000 8 535 413
    Uzturēšanas izdevumi 8 495 413 40 000 8 535 413
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 8 495 413 40 000 8 535 413
    Subsīdijas un dotācijas 8 495 413 40 000 8 535 413
03.01.00 08.312 Programmu sagatavošana un realizācija      
    Resursi izdevumu segšanai 8 319 727 40 000 8 359 727
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 319 727 40 000 8 359 727
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 319 727 40 000 8 359 727
    Izdevumi - kopā 8 319 727 40 000 8 359 727
    Uzturēšanas izdevumi 8 319 727 40 000 8 359 727
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 8 319 727 40 000 8 359 727
    Subsīdijas un dotācijas 8 319 727 40 000 8 359 727
03.03.00 08.312 Reģionālās televīzjas      
    Resursi izdevumu segšanai 175 686   175 686
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 175 686   175 686
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 175 686   175 686
    Izdevumi - kopā 175 686   175 686
    Uzturēšanas izdevumi 175 686   175 686
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 175 686   175 686
    Subsīdijas un dotācijas 175 686   175 686
04.00.00 08.313 Elektronisko plašsaziņas līdzekļu sistēmas izveide      
    Resursi izdevumu segšanai 152 985   152 985
    Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi 4 024   4 024
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 148 961   148 961
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 148 961   148 961
    Izdevumi - kopā 152 985   152 985
    Uzturēšanas izdevumi 135 985   135 985
    Kārtējie izdevumi 135 985   135 985
    Atlīdzība 57 972 8 254 66 226
       Atalgojums 46 718   46 718
    Preces un pakalpojumi 78 013 -8 254 69 759
    Kapitālie izdevumi 17 000   17 000
    Pamatkapitāla veidošana 17 000   17 000
07.00.00 08.311 Radioprogrammas veidošana un pārraidīšana Latvijas tēla veidošanai      
    Resursi izdevumu segšanai 71 796   71 796
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 71 796   71 796
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 71 796   71 796
    Izdevumi - kopā 71 796   71 796
    Uzturēšanas izdevumi 71 796   71 796
    Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti 71 796   71 796
    Subsīdijas un dotācijas 71 796   71 796