Programmas kods Funkciju klasifik. kods   2007.gada plāns Grozījumi Precizēts
budžets
           
    04. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs      
    Resursi izdevumu segšanai 3 487 747   3 487 747
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 487 747   3 487 747
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 487 747   3 487 747
    Izdevumi - kopā 3 487 747   3 487 747
    Uzturēšanas izdevumi 3 378 218   3 378 218
    Kārtējie izdevumi 3 371 918 1 558 3 373 476
    Atlīdzība 2 667 882   2 667 882
       Atalgojums 1 953 102   1 953 102
    Preces un pakalpojumi 704 036 1 558 705 594
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 6 300 -1 558 4 742
     Starptautiskā sadarbība 6 300 -1 558 4 742
    Kapitālie izdevumi 109 529   109 529
    Pamatkapitāla veidošana 109 529   109 529
           
01.00.00 01.110 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs      
    Resursi izdevumu segšanai 3 387 747   3 387 747
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 387 747   3 387 747
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 387 747   3 387 747
    Izdevumi - kopā 3 387 747   3 387 747
    Uzturēšanas izdevumi 3 278 218   3 278 218
    Kārtējie izdevumi 3 271 918 1 558 3 273 476
    Atlīdzība 2 667 882   2 667 882
       Atalgojums 1 953 102   1 953 102
    Preces un pakalpojumi 604 036 1 558 605 594
    Kārtējie maksājumi Eiropas Kopienas budžetā un starptautiskā sadarbība 6 300 -1 558 4 742
     Starptautiskā sadarbība 6 300 -1 558 4 742
    Kapitālie izdevumi 109 529   109 529
    Pamatkapitāla veidošana 109 529   109 529
02.00.00 01.110 Operatīvās darbības pasākumu nodrošināšana      
    Resursi izdevumu segšanai 100 000   100 000
    Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000   100 000
    Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000   100 000
    Izdevumi - kopā 100 000   100 000
    Uzturēšanas izdevumi 100 000   100 000
    Kārtējie izdevumi 100 000   100 000
    Preces un pakalpojumi 100 000   100 000