Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2009.gada 4.februāra
ārkārtas sēdes darba kārtība (14:00)         Lēmuma projekts "Par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentam". (Nr.602/Lm9)

(Dok. Nr.3655)        (Balsojums: par-40, pret-51, atturas-1)   Noraidīts   
Sēde beigusies 19:15