Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2008.gada 4.decembra
ārkārtas sēdes darba kārtība (9:00)         Par finanšu situāciju Latvijā.   (Nr.3406)

(Dok. Nr.3406)   Izskatīts   
Ministru prezidents
Sēde beigusies 12:49