Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2008.gada 14.augusta
ārkārtas sēdes darba kārtība (14:00)         Lēmuma projekts "Par Krievijas - Gruzijas militāro konfliktu". (Nr.489/Lm9)

(Dok. Nr.2794)        (Balsojums: par-68, pret-18, atturas-0)
Ārlietu komisija
Sēde beigusies 14:12