Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2008.gada 4.jūnija
ārkārtas sēdes darba kārtība (15:00)

Sēdes turpinājums 11.jūnijā


1.         Lēmuma projekts "Par uzdevumiem Ministru kabinetam saistībā ar ekonomiskas krīzes pārvarēšanu". (Nr.443/Lm9)

(Dok. Nr.2484)        (Balsojums: par-42, pret-50, atturas-1)   Noraidīts   
Sēde beigusies 17:36