Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2007.gada 20.decembra
ārkārtas sēdes darba kārtība (14:00)1.         Lēmuma projekts "Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam". (Nr.317/Lm9)

(Dok. Nr.1852)        (Balsojums: par-54, pret-43, atturas-0)   Paziņojums   
Sēde beigusies 17:00