Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2007.gada 23.oktobra
ārkārtas sēdes darba kārtība (9:00)         Lēmuma projekts "Par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentam Aigaram Kalvītim" . (Nr.222/Lm9)

(Dok. Nr.1467)        (Balsojums: par-38, pret-56, atturas-1)   Noraidīts   

Sēde beigusies 11:35