Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2007.gada 4.jūlija
sēdes darba kārtība (9:00)         Lēmuma projekts "Par neuzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Baibai Rivžai". (Nr.170/Lm9)

(Dok. Nr.1146)        (Balsojums: par-30, pret-55, atturas-6)   Noraidīts   
Sēde beigusies 13:32