Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2006.gada 7.novembra
ārkārtas sēdes darba kārtība (18:00)         Lēmuma projekts Par uzticības izteikšanu Ministru kabinetam (Nr.10/Lm9)

(Dok. nr.11)        (Balsojums: par-58, pret-41, atturas-0)   Pieņemts   

Sēde beigusies 19:20