Par Latvijas Nacionālo bibliotēku

2007. gada 7.novembris

Reģ.nr._____________

 

Kultūras ministrei

Helēnai Demakovai

 

Deputātu pieprasījums

Par nelietderīgu līdzekļu izlietojumu

 

Izskatot 2008. gada valsts budžeta projektu, partijas Jaunais laiks deputātiem ir radušies vairāki jautājumi par aģentūras „Jaunie „Trīs brāļi”” finansējuma apjoma lietderīgumu.

Mūsu rīcībā nonākusi informācija, ka Kultūras ministrijas pārraudzībā esošā valsts aģentūra „Jaunie „Trīs brāļi”” vairākiem žurnālistiem apmaksājusi ārzemju braucienu. Esam neizpratnē par šādu, mūsuprāt, nepamatotu valsts līdzekļu izlietojumu budžeta taupības apstākļos.

Savukārt publiski izskanējusī informācija, ka Kultūras ministrija pieļāvusi līguma noslēgšanu ar Dānijas uzņēmumu par tiesībām uz Latvijas padomju perioda kinofilmām, faktiski nozīmē, ka skatītājiem var tikt liegta iespēja skatīties viņu iemīļotās latviešu kinofilmas.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lūdzu, sniedziet izsmeļošas atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

1) Šobrīd ir atlikts jautājums par finansējuma avotiem un iespējamo būvniecību gan Akustiskajai koncertzālei, gan Laikmetīgās mākslas muzejam. Arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) būvniecības finansējums ir neskaidrs. Kādēļ šajā situācijā 2008. gada valsts budžeta finansējums un štatu saraksts aģentūrai „Jaunie „Trīs brāļi”” turpina pieaugt?

2) Vai aģentūras „Jaunie „Trīs brāļi”” darbs ir lietderīgs, ja:

a) iecerētais LNB būvniecības finansējuma modelis izrādījies nepareizs;

b) paredzētā LNB būvniecības finansējuma summa nepietiekama;

c) vairāku gadu garumā izlietotās naudas summas sabiedrisko attiecību kampaņām neadekvātas panāktajam rezultātam;

3) Kā tiks lietots bibliotēkas celtniecībai paredzētais ilgtermiņa kredīts 6,9 miljoni latu gadā?

4) Kāpēc valsts, nododot privatizācijai aptuveni 7% A/s „Rīgas kinostudija” akciju 2006. gadā, neizvērtēja to, ka šī darījuma rezultātā tiek izjaukts līdzsvars akcionāru sapulcēs starp valsti un lielākajiem privātajiem akcionāriem?

5) Vai patiesībai atbilst informācija, ka valsts aģentūra „Jaunie „Trīs brāļi”” ir apmaksājusi braucienu vairākiem žurnālistiem uz Dāniju?

6) Ja šī informācija atbilst patiesībai, lūdzu, norādiet šī brauciena mērķus un izmaksas?

7) Cik valstij izmaksāja kultūras darbinieku un mākslinieku brauciens uz Brodveju Amerikas Savienotajās Valstīs, un kas šo braucienu apmaksāja?

 

 

9.Saeimas deputāti:

 

1._______________________________

 

2._______________________________

 

3._______________________________

 

4._______________________________

 

5._______________________________

 

6._______________________________

 

7._______________________________

 

8._______________________________

 

9._______________________________

 

10._______________________________

 

 

 

 

Oriģinālais dokuments