Deputātu pieprasījums

 

2007. gada 1.novembris

Reģ.nr._____________

Izglītības un zinātnes ministrei

Baibai Rivžai

 

 

Deputātu pieprasījums

par plānoto reorganizāciju valsts valodas politikas īstenošanas administratīvajās struktūrās

 

Saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) nolikumu IZM ir tieši atbildīga par valsts valodas politikas izstrādi un īstenošanu. Šīs funkcijas veikšana tika uzdota 2005.gadā izveidotajam Valsts valodas politikas departamentam, kura plānotā likvidēšana reorganizācijas aizsegā var izraisīt pamatotas bažas par IZM atteikšanos no valstiski svarīgu un likumā noteiktu funkciju veikšanas, par soli, kuram ir noteiktas politiskas sekas.

Uzskatām par nepieļaujamu veikt jebkādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā tiktu vājināta IZM spēja veikt tai noteiktās funkcijas un radīts pamats šaubām par valsts valodas politikas nozīmīgumu.

Minēto apsvērumu kontekstā lūdzam sniegt izsmeļošu atbildi uz šādiem jautājumiem:

1.               Kāds ir IZM administratīvās struktūras reorganizācijas plāns attiecībā uz valsts valodas politikas īstenošanā iesaistītajām struktūrvienībām?

2.               Kāds ir pamatojums IZM Valsts valodas politikas departamenta likvidācijai?

 

9.Saeimas deputāti:

 

1._______________________________            6.___________________________

 

2._______________________________            7.___________________________

 

3._______________________________            8.___________________________

 

4._______________________________            9.___________________________

 

5._______________________________            10.__________________________

 

 

 

 

Citādi