Rīgā

 

30.06.2009.                Nr.90/TA-3901/9707 (2008)

 

Saeimas Prezidijam

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta sēdē atbalstīto likumprojektu "Par Garantiju līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un Aizjūras zemēs un teritorijās un par Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksu procedūras atbilstīgi dalībvalstu Garantiju līgumiem Eiropas Investīciju bankas labā". Likumprojektu izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Stepanova 67083909, Tatjana.Stepanova@fm.gov.lv).

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts uz 2 lp.

2. Likumprojekta anotācija uz 9 lpp.

3. Garantiju līgums starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un Aizjūras zemēs un teritorijās un Ieilgušo parādu pārvaldes līgums starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksu procedūras atbilstīgi dalībvalstu Garantiju līgumiem Eiropas Investīciju bankas labā, angļu valodā un to tulkojums latviešu valodā uz 100 lpp.

4. Ministru kabineta 2009.gada 3.februāra sēdes protokola Nr.9  13.§ izraksts uz 3 lp.

 

 

 

Ministru prezidents,

bērnu, ģimenes un sabiedrības

integrācijas lietu ministrs                                              V.Dombrovskis

 

 

 

 

Stafecka 67082931

 

Likumprojekts

 

Par Garantiju līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās un Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksu procedūras atbilstīgi dalībvalstu garantiju līgumiem Eiropas Investīciju bankas labā

 

1.pants. 2009.gada 20.februārī parakstītais Garantiju līgums starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un aizjūras zemēs un teritorijās (turpmāk – Garantiju līgums) un Ieilgušo parādu pārvaldes līgums starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksu procedūras atbilstīgi dalībvalstu garantiju līgumiem Eiropas Investīciju bankas labā (turpmāk – Ieilgušo parādu pārvaldes līgums), ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

 

2.pants. Garantiju līgums un ar to saistītais Ieilgušo parādu pārvaldes līgums stājas spēkā attiecīgi Garantiju līguma 11.pantā un Ieilgušo parādu pārvaldes līguma 11.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

3.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināmi Garantiju līgums un Ieilgušo parādu pārvaldes līgums angļu valodā, kā arī to tulkojumi latviešu valodā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

E.Repše

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Par Garantiju līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku par Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs un Aizjūras zemēs un teritorijās un par Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu starp Beļģijas Karalisti, Bulgārijas Republiku, Čehijas Republiku, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Igaunijas Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Ungārijas Republiku, Maltu, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Polijas Republiku, Portugāles Republiku, Rumāniju, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti un Eiropas Investīciju banku, kas uzrauga maksājumu un atmaksu procedūras atbilstīgi dalībvalstu garantiju līgumiem Eiropas Investīciju bankas labā”

ANOTĀCIJA

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru Kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

2007. gada 19. aprīļa likums „Par Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju Iekšējo nolīgumu par Kopienas palīdzības finansēšanu saskaņā ar daudzgadu finanšu shēmu laikposmam no 2008. gada līdz 2013. gadam atbilstīgi ĀKK-EK partnerattiecību nolīgumam un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, uz ko attiecas EK Līguma ceturtā daļa”.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Latvijas Republika kļuva par Eiropas Investīciju  bankas dalībvalsti līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā 2004. gada 1. maijā.

2005. gada 25. jūnijā Luksemburgā tika grozīts un parakstīts 2000. gada 23. jūnijā Kotonū starp Eiropas Kopienu, tās dalībvalstīm un Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna (ĀKK) valstīm noslēgtais Partnerattiecību nolīgums ar mērķi veicināt ĀKK valstu ekonomisko, sociālo un kultūras attīstību, mieru, drošību, kā arī vairot stabilitāti un stiprināt demokrātisku politisko vidi šajās valstīs.

2006. gada 1.-2. jūnijā Port Moresbijā, Papu Jaungvinejā starp Eiropas Komisiju, ES dalībvalstīm un ĀKK valstīm tika parakstīts pārskatītā Partnerattiecību nolīguma finanšu protokols, kas noteica kopējo ES palīdzības apjomu laika posmā no 2008.-2013. gadam.

Lai izveidotu 10. Eiropas Attīstības fondu (EAF), kas tiktu izmantots kā palīdzības sniegšanas instruments, starp ES dalībvalstu valdību pārstāvjiem bija nepieciešams parakstīt Iekšējo nolīgumu.

Šī Iekšējā nolīguma 4. panta 2. punkts paredz, ka „Atsakoties no tiesībām iebilst, dalībvalstis apņemas proporcionāli savām iemaksām EIB kapitālā sniegt EIB garantiju attiecībā uz visām finanšu saistībām, kas aizņēmējiem rodas…”, līdz ar ko ar iepriekšminētā likuma pieņemšanu Latvijas Republika ir izteikusi atbalstu garantiju sniegšanai par Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna reģiona valstīm piešķirtajiem Eiropas Investīciju bankas līdzekļiem.

Tajā skaitā 4. pantā ir minēts, ka par iepriekšminētajām saistībām katrai EIB dalībvalstij ir paredzēts slēgt garantiju līgumus.

3. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvais akts ir izstrādāts ar mērķi ratificēt Saeimā iepriekšminēto Garantiju līgumu un ar to saistīto Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu.

 

4. Cita informācija

Citas informācijas nav.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 

1. Vispārējā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

 

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 

Nav attiecināms.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

Nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

 

Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1.dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņošanu vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

Nav attiecināms.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

 

 

Rādītāji

 

(tūkst. latu)

 

 

2009. gads

 

Turpmākie trīs gadi

 

 

2010. gads

 

 

2011. gads

 

2012. gads

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

 

 

Nav attiecināms.

 

 

Nav attiecināms.

 

 

Nav attiecināms.

 

 

Nav attiecināms.

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

 

Likuma „Par valsts budžetu 2009. gadam” grozījumos valsts izsniedzamo galvojumu sarakstā tiks iekļauts galvojums Eiropas Investīciju  bankai projektu finansēšanai ĀKK valstīs un Aizjūras zemēs un teritorijās 0,99 milj. LVL apmērā  un  pilnvarojums finanšu ministram izsniegt šo galvojumu. Galvojuma segtais laika periods ir atkarīgs no specifiskā projekta realizēšanas termiņa.

Ietekme uz budžetu var rasties brīdī, kad aizņēmējs un konkrētā aizņēmuma garantētājs nespēj pildīt savas aizdevuma ietvaros uzņemtās saistības. Šādā gadījumā tiks pieprasīti līdzekļi no EIB dalībvalstīm. Termiņš līdzekļu iemaksāšanai – no 5 mēnešiem līdz 3 gadiem.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Papildus normatīvo aktu izdošana nav nepieciešama.

2. Cita informācija

 

Nav attiecināms.

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

 

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Saskaņā ar 2003. gada 30. oktobrī Saeimā pieņemto likumu „Par Līgumu starp Beļģijas Karalisti, Dānijas Karalisti, Vācijas Federatīvo Republiku, Grieķijas Republiku, Spānijas Karalisti, Francijas Republiku, Īriju, Itālijas Republiku, Luksemburgas Lielhercogisti, Nīderlandes Karalisti, Austrijas Republiku, Portugāles Republiku, Somijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti (Eiropas Savienības dalībvalstīm) un Čehijas Republiku, Igaunijas Republiku, Kipras Republiku, Latvijas Republiku, Lietuvas Republiku, Ungārijas Republiku, Maltas Republiku, Polijas Republiku, Slovēnijas Republiku, Slovākijas Republiku par Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai” un ar to ratificēto starptautisko līgumu Latvijas Republika ir Eiropas Investīciju bankas dalībniece kā Eiropas savienības dalībvalsts, un Latvijas Republikai ir saistoši Eiropas Investīciju bankas norādījumi saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un tā protokolu Nr. 11, kas ir Eiropas Investīciju bankas statūti.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

 

Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

 

Nav attiecināms.

4. Atbilstības izvērtējums

1. tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu.

Nav attiecināms.

 

  2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

 

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

 

Nav attiecināms.

6. Cita informācija

 

Nav attiecināms.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

 

Konsultācijas nav notikušas, jo nav bijusi nepieciešamība.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

Pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija nav noskaidrota.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

 

Nav attiecināms.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

 

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

 

Likumprojekta izpildi nodrošinās Finanšu ministrija.

Jaunas valsts institūcijas netiks radītas, kā arī netiks paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Sabiedrība par normatīvā akta ieviešanu tiks informēta ar publikāciju laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kā arī ar minētā akta ievietošanu informācijas sistēmā “NAIS”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Nav attiecināms.

4. Cita informācija

 

Nav attiecināms.

 

Ministrs                                                                                                                          E. Repše

 

Vīza: Valsts sekretārs                                                                                            M. Bičevskis

 

01.07.2009. 11:09

1453

H. Arājs,

67 083 847, Henrijs.Arajs@fm.gov.lv          

 

 

 

 

GARANTIJU LĪGUMS

 

 

 

starp

 

Beļģijas Karalisti

Bulgārijas Republiku

Čehijas Republiku

Dānijas Karalisti

Vācijas Federatīvo Republiku

Igaunijas Republiku

Grieķijas Republiku

Spānijas Karalisti

Francijas Republiku

Īriju

Itālijas Republiku

Kipras Republiku

Latvijas Republiku

Lietuvas Republiku

Luksemburgas Lielhercogisti

Ungārijas Republiku

Maltu

Nīderlandes Karalisti

Austrijas Republiku

Polijas Republiku

Portugāles Republiku

Rumāniju

Slovēnijas Republiku

Slovākijas Republiku

Somijas Republiku

Zviedrijas Karalisti

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienoto Karalisti

un

EIROPAS INVESTĪCIJU BANKU

 

 

par

 

 

 

Eiropas Investīciju bankas aizdevumiem

investīciju projektiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs

un Aizjūras zemēs un teritorijās

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STARP:

 

 

BEĻĢIJAS KARALISTI,

BULGĀRIJAS REPUBLIKU,

ČEHIJAS REPUBLIKU,

DĀNIJAS KARALISTI,

VĀCIJAS FEDERATĪVO REPUBLIKU,

IGAUNIJAS REPUBLIKU,

GRIEĶIJAS REPUBLIKU,

SPĀNIJAS KARALISTI,

FRANCIJAS REPUBLIKU,

ĪRIJU,

ITĀLIJAS REPUBLIKU,

KIPRAS REPUBLIKU,

LATVIJAS REPUBLIKU,

LIETUVAS REPUBLIKU,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTI,

UNGĀRIJAS REPUBLIKU,

MALTU,

NĪDERLANDES KARALISTI,

AUSTRIJAS REPUBLIKU,

POLIJAS REPUBLIKU,

PORTUGĀLES REPUBLIKU,

RUMĀNIJU,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKU,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKU,

SOMIJAS REPUBLIKU,

ZVIEDRIJAS KARALISTI,

 

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTO KARALISTI,

 

 

 

kas darbojas ar attiecīgo šī līguma (turpmāk tekstā – Garantiju līgums vai Garantija) 1. pielikumā minēto institūciju, kuras pārstāv attiecīgajās parakstu lapās minētie parakstītāji, starpniecību

 

(turpmāk tekstā atsevišķi – Garantētājs, bet kopīgi – Garantētāji vai Dalībvalstis),

 

 

no vienas puses un

 

 

Eiropas Investīciju banku ar centrālo biroju Konrad Adenauer bulvārī 100, L-2950, Kiršbergā, Luksemburgas Lielhercogistē, tās prezidenta Philippe Maystadt kunga

 

personā (turpmāk tekstā – Banka),

 

 

no otras puses.


 

 

 

IEVĒROJOT TO, KA:

 

1.      Garantētāji uzņēmās noteiktas saistības rīkoties kā garantētājam, kas minētas 2006. gada
17. jūlija Iekšējā nolīguma (turpmāk tekstā – Kotonū II Iekšējais nolīgums) 4. pantā saistībā ar Kopienas atbalsta finansēšanu daudzgadu finanšu ietvarā laika periodā no 2008. gada līdz 2013. gadam atbilstīgi 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (Beninā) noslēgtajam Partnerības nolīgumam starp Eiropas Kopienu, tās Dalībvalstīm un Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm, kas tika pārskatīts 2005. gada 25. jūnijā Luksemburgā (turpmāk tekstā – Kotonū II Partnerības nolīgums), un par finanšu palīdzības piešķiršanu Aizjūras zemēm un teritorijām, kam piemērojama EK līguma ceturtā daļa atbilstīgi Padomes 2001. gada 27. novembra Lēmumam 2001/822/EK par Aizjūras zemju un teritoriju asociāciju (turpmāk – Asociācijas lēmums);                

 

2.      Ņemot vērā iepriekšminēto apsvērumu, Bankas Pilnvarnieku valde 2006. gada 31. maijā apstiprināja aizdevumu izsniegšanu no pašu resursiem investīciju projektu līdzfinansēšanai, ko aptver daudzgadu finanšu ietvars 2008.—2013. gadam ar kopējo apjomu līdz EUR 2000 miljoniem Kotonū II Partnerības nolīguma ietvaros un līdz EUR 30 miljoniem Asociācijas lēmuma ietvaros;       

 

3.      Iepriekšminētais Bankas Pilnvarnieku valdes lēmums tika pieņemts ar nosacījumu, ka izsniegtajiem aizdevumiem atbilstīgi Bankas līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar Kotonū II Iekšējo nolīgumu, ir jābūt nodrošinātiem ar piemērotu Garantētāju garantiju un izsniegtajiem aizdevumiem investīciju projektu līdzfinansēšanai Kotonū II Iekšējā nolīguma ietvaros ir jāatbilst Bankas parastajiem kritērijiem attiecībā uz aizdevumu izsniegšanu no pašu resursiem; 

 

  1. Kotonū II Iekšējā līguma 4. pants nosaka, ka šīs Garantijas apjoms ir ierobežots līdz 75 % no kopējā kredītlīdzekļu apmēra, ko Banka ir piešķīrusi Aizdevumu līgumu ietvaros, kas noslēgti atbilstīgi Kotonū II Partnerības nolīgumam un Asociācijas lēmumam (kopā turpmāk tekstā – Kotonū ietvars);  

 

  1. Augstākminētais 4. pants nosaka arī to, ka Dalībvalstis ir atbildīgas šī Garantiju līguma ietvaros proporcionāli savam ieguldījumam Bankas kapitālā. Bankas statūtu 4.1. pantā ir noteikta katras Dalībvalsts atbilstošā daļa Bankas kapitālā;

 

  1. Atbilstoši nodrošinātu aizdevuma līgumu (kas definēts zemāk) ietvaros šī Garantija sedz tikai politiskos riskus, kas aprakstīti 3. pielikumā;

 

  1. Garantētāji un Banka paredz, ka, ja Garantētāji ir piemēroti Bankas tiesībām un saistībām attiecībā uz jebkuru Aizdevumu, Banka pēc Garantētāju pieprasījuma atbilstīgi Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līguma (kas definēts zemāk) nosacījumiem administrē un pārvalda Aizdevuma līgumu, kura ietvaros netiek pildītas saistības; 

 

  1. Līdz Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līguma parakstīšanai Garantētāji un Banka vienojas piemērot starp Dalībvalstīm un Banku 2002. gada 8. aprīlī noslēgto Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu visām Bankas uzsāktām parādu atgūšanas darbībām tiem Aizdevumu līgumiem, kurus sedz šī Garantija, un jaunajiem nosacījumiem attiecībā uz darbībām ar pašu resursiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīs, kurus 2007. gada 12. jūlijā ir apstiprinājusi Bankas Direktoru valde.

 

 

 

   

 

PUSES VIENOJAS PAR TURPMĀKO.

 

Definīcijas

 

A.                   Šajā Garantijā:

 

“Atbilstoši nodrošināts Aizdevuma līgums” ir ikviens aizdevuma līgums, kuram, Bankas skatījumā, ir atbilstošs nodrošinājums, kas sedz kredītriskus, un kuru Banka, izmantojot savas rīcības brīvību, par tādu kvalificē, rakstiski informējot Garantētājus. Atbilstoši nodrošinātus aizdevuma līgumus, kā tie definēti, šī Garantija sedz tikai attiecībā uz politiskajiem riskiem, kas aprakstīti 3. pielikumā.

 

“Aizņēmējs” ir ikviens Bankas izsniegta aizdevuma saņēmējs Kotonū II Iekšējā nolīguma vai Asociācijas lēmuma ietvaros.

 

“Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līgums” ir līgums, kas tiks noslēgts starp Garantētājiem un Banku, kurā izklāstīti noteikumi un procedūras, atbilstīgi kuriem Banka realizē tiesības pieprasīt līdzekļus, uz kuriem Garantētājiem ir tiesības saskaņā ar Garantētāju veiktajām iemaksām Bankā atbilstīgi Garantijai.  

 

“Kredītriska politikas vadlīnijas” ir Bankas kredītriska politikas vadlīnijas par darbībām no pašu resursiem, kas veiktas ārpus Eiropas Savienības, kā arī attiecīgos gadījumos Eiropas Savienības kredītriska politikas vadlīnijas, laika gaitā Bankai tās apstiprinot, grozot, papildinot vai labojot.

 

“EIB finanšu darbība” ir Bankas izsniegts Aizdevums piemērotu investīciju projektu realizēšanai Aizņēmēja valstī no Bankas pašu resursiem un atbilstoši tās definētiem noteikumiem un procedūrām, kas izsniegts atbilstīgi Kotonū ietvaram un kura pārvaldīšanu nosaka Aizdevuma līgums, kas noslēgts starp Banku un Aizņēmēju.  

 

“Nodrošināts aizņēmējs” ir Aizņēmējs vai tā Trešās puses garantētājs.

 

“Garantētā summa(s)” ir jebkuras saistības, ko sedz šī Garantija, kas sastāv no pamatsummas, procentu maksājumiem, komisijas maksājumiem, atlīdzībām, maksājumiem, izdevumiem un citiem papildus maksājumiem un citām summām, ko Nodrošinātais aizņēmējs jebkurā laika periodā ir parādā Bankai Aizdevuma vai Trešās puses garantijas ietvaros. 

 

“Aizņēmēja valdība” ir esošās institūcijas vai arī varu pārņēmušās institūcijas, kas kontrolē daļu vai visu Aizņēmēja valsts teritoriju vai jebkādu politisku vai teritoriālu vienību, vai arī kāda cita šīs valsts iestāde, kas darbojas konkrētajā valstī, kas ietver jebkuru Aizņēmēja valstī vai ārpus tās esošo institūciju un kam ar Aizņēmēja valsts likumiem ir piešķirtas regulatora tiesības.    

 

“Aizņēmēja valsts” ir katra no Kotonū ietvarā minētā saraksta valstīm.

 

“Aizdevums” ir naudas līdzekļi, ko Banka piešķir Aizņēmējam aizdevuma, parādzīmes   vai līdzīga instrumenta veidā, kas ir pieņemams Bankai kā aizdevuma aizvietotājs atbilstīgi Kredītriska politikas vadlīnijām saskaņā ar Aizdevuma līgumā definētajiem noteikumiem.

.

"Aizdevuma līgums" ir parakstīts līgums, kas noslēgts starp Banku un Aizņēmēju, un kurā izklāstīti noteikumi attiecībā uz EIB Finanšu darbībām Aizdevuma veidā.

 

“Zaudēto aizdevumu segšanas konts” vai „ZASK” ir euro konts, ko Garantētāju vārdā atver Banka, un kurš tiek finansēts no ienākumiem, kas iegūti no risku izcenojuma piemērošanas EIB Finanšu darbībām, izņemot Atbilstoši nodrošinātus aizdevuma līgumus, kas definēti augstāk, un kurš ir jāpārvalda saskaņā ar Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līguma nosacījumiem.

 

 “Trešās puses Garantija” ir garantija, ko izsniegusi trešā puse Bankas labā, tajā skaitā, bet ne tikai, kredīta vēstule vai garantiju vēstule, kas izdota saistībā ar Aizņēmējam izsniegto Aizdevumu un ietver visus pasākumus, kurus uzņemas visas iesaistītās puses, kas ir kopīgi atbildīgas par visu vai daļu Nodrošinātā aizņēmēja saistību izpildi pret Banku tās izsniegtā Aizdevuma ietvaros.

 

“Trešās puses Garantētājs” ir Trešās puses garantijas sniedzējs Aizņēmēja vārdā.

 

 

B.                               Turpmāk minētajiem terminiem ir tiem piedēvētā nozīme ir definēta turpmāk minētajos Apsvērumos, pantos un pielikumos:

 

                         Termins                                                                                        Apsvērums, pants vai pielikums

 

                   Arbitrāžas tribunāls                                                        3. pielikuma 4. Iedaļa  

                   Asociācijas lēmums                                                         1. Apsvērums

                  saistošs                                                                            3. pielikuma 4. Iedaļa  

                   izpildāms                                                                          3. pielikuma 4. Iedaļa  

                        Kotonū ietvars                                                                       4. Apsvērums

                   Kotonū II Iekšējais nolīgums                                         1. Apsvērums

                   Kotonū II Partnerības nolīgums                                     1. Apsvērums  

                   Politiskie riski                                                                 2.03. pants

                   Projekts                                                                           3. pielikuma 4. Iedaļa  

                   Projekta līgums                                                               3. pielikuma 4. Iedaļa  

                   Attiecīgā puse                                                                 3. pielikuma 4. Iedaļa  

 

 

 

            Šajā Garantijā, ja vien konteksts nenosaka citādi:

 

(a)        virsraksti ir tikai ērtībai un neietekmē šīs Garantijas interpretāciju;

 

(b)        vārdi, kas izteikti vienskaitlī, apzīmē arī daudzskaitli un otrādi;

 

(c)        atsauce uz pantu, daļu vai pielikumu ir atsauce uz šīs Garantijas pantu, daļu vai pielikumu.


1. PANTS

Garantijas darbības apjoms

 

1.01            Atbilstīgi 2. pielikumā minētajai dalībai un ciktāl tas nav pretrunā 2.02. pantam katrs Garantētājs kā galvenais saistību pildītājs un ne tikai galvotājs ar šo neatsaucami:   

 

                  (a)        garantē, atsakoties no tiesībām iebilst, atbilstīgi zemāk minētajiem noteikumiem, precīzu un pilnīgu visu Nodrošinātā aizņēmēja finanšu saistību izpildi saistībā ar Bankas izsniegto Aizdevumu no pašu resursiem atbilstīgi Kotonū ietvaram. 

                  

       (b)        uzņemas pēc Bankas pieprasījuma samaksāt Garantētās summas apjomu, ko Nodrošinātais aizņēmējs ir parādā Bankai, euro un atbilstīgi 3. pantā minētajiem nosacījumiem.

 

1.02           1.01. pantā minētās Garantētāju saistības attiecas uz visām EIB Finanšu darbībām, kas veiktas saskaņā ar Kotonū II Iekšējo līgumu, saistībā ar kuru attiecīgais Aizdevuma līgums ir noslēgts daudzgadu finanšu programmas 2008.-2013. gadam ietvaros.

 

1.03           A. Ciktāl tas nav pretrunā Atbilstoši nodrošinātiem aizdevuma līgumiem, kas minēti 2.03. pantā, šī Garantija sedz visus riskus.

 

B. Garantētāju saistības šīs Garantijas ietvaros atbilstīgi Kotonū ietvaram ir ierobežotas līdz 75 % no kopējā Bankas piešķirtā kredītlīdzekļu apjoma saskaņā ar Kotonū ietvaru, kas ir pakļauts šādiem ierobežojumiem:

 

§         EUR 2000 miljoni Kotonū II Partnerības nolīguma ietvaros; un

§         EUR 30 miljoni Asociācijas lēmuma ietvaros.

 

1.04           Garantētāja saistības šīs Garantijas ietvaros tiek izbeigtas agrākajā no zemāk minētajiem gadījumiem:

 

(i)         kad tiek pilnīgi atmaksāta Garantētā summa;

 

(ii)                2010. gada 31. decembrī, ja:

(a)    šajā datumā šī Garantija tiek aizstāta ar jaunu Garantiju attiecībā uz Kotonū II Iekšējo nolīgumu ar noteikumiem, kas pieņemami Garantētājiem un Bankai; un

(b)  neskatoties uz šādu izbeigšanu, Garantētāji ir pakļauti visām saistībām un pienākumiem šīs Garantijas ietvaros attiecībā uz visām Garantētajām summām.  

 

 

 
2. PANTS
Garantiju līguma piemērošana

 

2.01            Garantijas saistību izpildi var pieprasīt jebkurā gadījumā, kad Nodrošinātais aizņēmējs pilnībā vai daļēji neatmaksā Garantēto summu noteiktajā datumā. Jebkura summa, ko Banka saņem vai izmaksā Garantētās summas segšanai, netiek ņemta vērā, ja Bankas rīcība ar šo summu ir kaut kādā veidā ierobežota.  

 

2.02                         Pirms Garantijas pieprasīšanas gadījumā, kad Nodrošinātais aizņēmējs pilnībā vai daļēji nepilda savas saistības attiecībā uz Garantētās summas apmaksu noteiktajā datumā, Banka saskaņā ar pieņemamu praksi Garantētājus iepriekš informē par plānoto Garantijas pieprasījumu. Lai izvairītos no neskaidrībām, šajā 2.02. pantā minētie Bankas pienākumi netiks nekādā veidā izskaidroti kā iepriekšējs nosacījums Garantētāju saistību izpildes pieprasīšanai atbilstīgi 1.01. pantam.   

 

 

 

 

2.03            Tomēr attiecībā uz līgumiem, ko sedz Trešās puses Garantijas, un kurus Banka rakstiski atzīst Garantētājiem kā Atbilstīgi nodrošinātus aizdevuma līgumus, šīs Garantijas saistību izpilde var tikt pieprasīta jebkurā brīdī, ja rodas viens no 3. pielikumā minētajiem apstākļiem (turpmāk tekstā – politiskie riski):

 

(i)         Nodrošinātais aizņēmējs nespēj samaksāt vai Banka nespēj saņemt Garantēto summu noteiktajā samaksas datumā;

 

(ii)                Trešās puses garantētājs nespēj saņemt naudas summas, kuras tam pienākas saistībā ar Garantēto summu, ar nosacījumu, ka:

(a)    Trešās puses garantētāja veiktais maksājuma pieprasījums par maksājumu, kas veikts Nodrošināta aizņēmēja vārdā, ir jāiesniedz Bankai vēlākais 2 gadus pēc (xx) attiecīgā līgumā norādītā pēdējā atmaksas datuma vai (yy) attiecīgā Aizdevuma brīvprātīgas vai obligātas pirmstermiņa atmaksas gadījumā šādas pirmstermiņa atmaksas datumā; 

(b)   šo Garantiju ierobežo apjoms, ko Banka vai Trešās puses Garantētājs varētu atgūt, ja nebūtu radies politiskais risks.

 

2.04              Trešās puses Garantētājs var pieprasīt piesardzības garantiju pret Banku Trešās puses Garantijas ietvaros 3. pielikuma 4. Iedaļas 2. paragrāfa b) punktā minētajos gadījumos, ja šeit minētais ieviešanas periods vēl nav beidzies 2 gadu pieprasījuma periodā, kas minēts šī Garantiju līguma 2.03. panta (ii) punktā. Šāds piesardzības garantiju pieprasījums nedod Bankai tiesības pieprasīt maksājumu atbilstīgi šai Garantijai, bet ir tikai līdzeklis šīs Garantijas 2.03. panta (ii) punktā minētā pieprasījuma atcelšanai. Atlikušās pieprasījuma perioda daļas skaitīšana tiek atsākta pēc īstenošanas perioda, kas minēts 3. pielikuma 4. Iedaļas 2. paragrāfa b) punktā, beigām. Bankai ir jāinformē Garantētāji par Trešās puses garantētāju iesniegtiem piesardzības pieprasījumiem;

     

2.05              A. Atbilstīgi turpmāk minētajam B punktam Bankas paziņojums par Politisko risku esamību ir galīgs un saistošs. Paziņojums stājas spēkā 15 kalendāro dienu laikā pēc paziņojuma iesniegšanas Garantētājiem. 

 

                     B. Ja lielākā daļa Garantētāju, ko nosaka procentuāli atbilstīgi viņu dalībai, kas minēta 2. pielikumā, instruē Banku apstrīdēt Nodrošinātā aizņēmēja sūdzību par Politiskā riska esamību, Bankai ir jāveic šādas instrukcijas atbilstīgi saistībām, kas noteiktas Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līgumā. Tomēr Garantētāju un Bankas savstarpējo iespējamo rīcību ierobežo kompetentas tiesas vai arbitrāžas tribunāla galējais lēmums par strīdu starp Banku un Nodrošināto aizņēmēju, kas nosaka Politiskā riska esamību. Bankai ir regulāri jāinformē Garantētāji par šādu procedūru statusu.    

 

2.06              Bankai ir jāinformē Garantētāji par katru radušos Politisko risku vai jebkādiem strīdiem starp Banku un Nodrošināto aizņēmēju, kas radušies Politiskā riska rezultātā.

 

2.07              Garantijas saistību izpildi var pieprasīt arī tad, ja Nodrošinātais aizņēmējs veic vai Banka Trešās puses Garantijas izmantošanas ietvaros saņem maksājumu, ko Banka kāda iemesla dēļ nevar izmantot bez ierobežojumiem vai pār kuru tai nav neierobežotas kontroles.    

 

 

 

 

3. PANTS

Maksājumu nosacījumi Garantiju līguma ietvaros

 

3.01            Garantētājiem ir jāmaksā Bankai tās pieprasītā naudas summa euro. Bankas pieprasītajās naudas summās ir jāņem vērā jebkādi līdzekļi, ko Banka var izmantot no ZASK konta attiecībā uz neapmaksāto Garantēto summu. ZASK ir jāpārvalda atbilstīgi Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līguma nosacījumiem, kā arī saskaņā ar Bankas vadības noteiktajiem nosacījumiem, no kuriem pēdējie ir apstiprināti 2007. gada 12. jūnijā.  

 

3.02                       Garantētāja maksājumu saistības šīs Garantijas ietvaros ir jāveic atbilstīgi Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līguma nosacījumiem, un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 3 gadus pēc rakstiska Bankas pieprasījuma saņemšanas atbilstīgi Garantijai.  

 

3.03                      Banka nevar pieprasīt jebkuram atsevišķam Garantētājam veikt paredzēto maksājumu, ja tā tajā pašā laikā un atbilstīgi 2. pielikumā minētajām daļām nepieprasa arī citiem Garantētājiem veikt maksājumu atbilstīgi šai Garantijai. Ja Banka ir noteikusi, ka ir radies Politisks risks, tā var izdarīt šādu pieprasījumu, un Garantētājiem ir jārīkojas atbilstīgi šim pieprasījumam pat gadījumā, ja Garantētāji ir Banku iepriekš instruējuši atbilstoši 2.05. panta B punktā minētajam. 

 

 

 

4. PANTS

Aizdevuma nosacījumi, administrēšana un informācija

 

4.01                 Banka pārvalda visus aizdevumus, ko sedz šī Garantija, atbilstīgi labākajai Banku praksei un Bankas standarta kritērijiem un procedūrām, it īpaši atbilstīgi tās Kredītriska politikas vadlīnijām, kas tiek ik pa laikam atjaunotas, un saskaņā ar parastajām kontroles procedūrām. Banka rīkosies apdomīgi un piesardzīgi, atgūstot jebkādu Garantēto summu no jebkura Nodrošinātā aizņēmēja vai nodrošinājuma.   

 

Nosacījumi un noteikumi, kas piemērojami Aizdevumiem, ko sedz šī Garantija, ir izklāstīti atbilstīgi Bankas vadības noteiktajiem principiem un vadlīnijām, kas pēdējo reizi atjaunotas 2007. gada 12. jūnijā.

 

4.02                 Garantētāji ar šo pilnvaro Banku piešķirt Nodrošinātam aizņēmējam vienu vai vairākus termiņa pagarinājumus un grozīt attiecīgā līguma ar Nodrošināto aizņēmēju nosacījumus Kotonū ietvara robežās. 

 

4.03                  Divas reizes gadā, attiecīgi 31. janvārī un 31. jūlijā, Banka iesniedz Garantētājiem:

 

(i)                  informatīvu lapu, veidlapa 4. pielikumā, kas satur informāciju uz 31. decembri un 30. jūniju, par Aizdevumu līgumiem, ko sedz pašreizējā Garantija;

 

(iii)               saprātīgos ierobežojumus, veidlapa 5. pielikumā, kas definēti atbilstīgi Bankas vadības noteiktajiem principiem un vadlīnijām, kas pēdējo reizi atjaunotas 2007. gada 12. jūnijā.

 

4.04                         Banka informē Garantētājus par jebkuriem faktiem vai apstākļiem, kas pēc tās domām vēl nav zināmi un kas pēc tās uzskatiem var izraisīt saistību izpildes pieprasījumu šīs Garantijas ietvaros. Bankai nav pienākums meklēt šādu informāciju.

 

 

 

5. PANTS

Tiesību pārņemšana

 

5.01            Tādā apjomā, kādā Garantētājs veic maksājumu Bankai atbilstīgi šai Garantijai, tas pārņem Bankas tiesības, tajā skaitā drošības tiesības, attiecībā uz prasībām pret Nodrošinātajiem aizņēmējiem. Šāda tiesību pārņemšana nevar notikt, ja tas var kaitēt Bankai. 

 

5.02            Katras Trešās puses Garantijas ietvaros Banka izslēdz jebkādas tiesības Trešās puses Garantētājam sniegt ieguldījumu Garantētājiem, kā arī izslēdz tiesības Trešās puses Garantētājam vērsties pēc palīdzības pie Garantētājiem. Bankai ir jāatlīdzina Garantētājiem jebkādas šīs Garantijas ietvaros radušās saistības pret Trešās puses Garantētājiem. 

 

5.03            Ja Garantētāji ir pārņēmuši Bankas tiesības, Banka pēc Garantētāju pieprasījuma administrē un pārvalda attiecīgās 5.01. pantā minētās prasības atbilstīgi Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līgumā minētajiem nosacījumiem un noteikumiem.

 

  5.04          Līdz Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līguma parakstīšanai Garantētāji un Banka vienojas piemērot 2002. gada 8. aprīlī starp Dalībvalstīm un Banku noslēgto Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu visām Bankas uzsāktajām līdzekļu atgūšanas darbībām saistībā ar Aizdevumu līgumiem, kurus sedz šī Garantija, un jaunajiem noteikumiem un nosacījumiem Bankas darbībām ar pašu resursiem Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstī, kas apstiprināti Bankas Direktoru valdē 2007. gada 12. jūnijā.

 

5.05            Daļā no tiesību pārņemšanas gadījumiem, kas saistīti ar valūtas pārveduma pārtraukumu, kas definēts 3. pielikumā, ir piemērojams šāds nosacījums: 

 

                   Kad iestājas Garantētās summas maksājuma termiņš un Nodrošinātais aizņēmējs atbilstīgi Bankai pieņemamiem nosacījumiem veic noguldījumu noteiktās Garantētās summas apmērā vai arī nodrošina līdzīgu finanšu aktīvu Bankas labā vietējā valūtā, Aizdevuma valūtā vai jebkurā citā brīvi konvertējamā valūtā, bet kur šāds ieguldījums vai cits aktīvs nav pārvedams vai konvertējams, Garantētāji ar šo pilnvaro Banku ierobežot Garantētāju prasību pret Garantētās summas daļu, kas atbilst noguldījumam vai cita aktīvam, līdz šī noguldījuma vai cita aktīva apjomam.

 

 

6. PANTS

Nodokļi un izdevumi

 

6.01                      Jebkurus fiskālus maksājumus vai citus izdevumus, kas rodas saistībā ar šīs Garantijas sagatavošanu, ieviešanu vai izpildi, uzņemas Garantētāji atbilstoši savai dalībai, kas minēta 2. pielikumā. 

 

6.02                      Garantētāji atlīdzina Bankai visus nodokļus un izmaksas, kas Bankai radušies, mēģinot atgūt Garantētās summas, atbilstīgi Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līgumam vai arī gadījumā, ja tā apstiprināšana kavējas, atbilstīgi Ieilgušo parādu pārvaldes līgumam, ko Dalībvalstis un Banka noslēdza 2002. gada 8. aprīlī.    

 

 

7. PANTS

Piemērojamie tiesību akti

 

7.01            Šīs Garantijas pārvaldīšana un piemērošana tiks veikta saskaņā ar tiesību aktu vispārīgiem principiem, kas kopīgi Dalībvalstu likumdošanā.

 

 

 

 

 

8. PANTS

Jurisdikcija

 

8.01            Jebkurš strīds starp šajā Garantijā iesaistītajām pusēm, kas nav nekavējoties un draudzīgi atrisināts, ir jāiesniedz izskatīšanai Eiropas Kopienu tiesā atbilstīgi EK līguma 238. pantam.

 

9. PANTS

Konfidencialitāte

 

9.01            Ņemot vērā to, ka daļa no šīs Garantijas kontekstā minētās informācijas var būt konfidenciāla un atsevišķos gadījumos pat sensitīva komerciāla rakstura informācija, gan Banka, gan Garantētāji apņemas otrai pusei bez iepriekšējas rakstiskas paziņošanas neizpaust trešajām pusēm jebkādu šīs Garantijas kontekstā saņemto informāciju, ko saņēmusi kāda no pusēm. Taču šī apņemšanās neattiecas uz informācijas nodrošināšanu, kas tiek pieprasīta ar likumu vai pēc kompetentas tiesas pavēles.

 

10. PANTS

Paziņojumi un cita veida informācija

 

10.01      Garantētājiem vai Bankai adresētie paziņojumi vai cita veida informācija ir jāsūta ar ierakstītu vēstuli vai izmantojot citus atzītus komunikācijas veidus saņēmējam uz zemāk norādīto adresi:

 

Garantētājam:               attiecīga 1. pielikumā minētā adrese

 

Bankai:                          100, boulevard Konrad Adenauer

                                    L-2950 Luxembourg

 

Jebkādas izmaiņas augstāk minētajās adresēs stājas spēkā tikai pēc rakstiskas citu pušu informēšanas par izmaiņām.

 

Apsvērumi un 5 pielikumi ir šīs Garantijas neatņemamas sastāvdaļas.

 

 
11. PANTS

Līguma parakstīšana

 

11.01          Šī Garantija kļūst saistoša ikvienam Garantētājam uzreiz pēc tās parakstīšanas vai ratificēšanas.

 

11.02          Šīs Garantijas teksts ir autentisks angļu, franču un vācu valodās. Šo Garantiju ir nepieciešams parakstīt katrā no trim autentisko valodu oriģināliem.

 

11.03          Oriģināli tiks glabāti Bankā. Banka nosūtīs oficiāli apstiprinātas oriģinālu kopijas trīs autentiskajās valodās katram Garantētājam, kuru skar šī Garantija.

 

TO APLIECINOT, katra puse ir parakstījusi šo Garantiju ar oficiāli pilnvarotas personas parakstu norādītajā datumā.

 

 

 

Parakstīts Beļģijas Karalistes vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 08.07.08

                                                                                                    Parakstītāja

vārds: Didier Reynders

 

 

Parakstīts Bulgārijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 08.07.08

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Plamen Oresharski

 

 

Parakstīts Čehijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 07.10.08.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Miroslav Kalousek

 

 

Parakstīts Dānijas Karalistes vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 08.07.2008.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Claus Grube

 

 

Parakstīts Vācijas Federatīvās Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 20.11.2008.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Edmund Duckwitz

 

 

 

 

 

Parakstīts Igaunijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 11.03.2009.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Ivar Sikk

   

 

Parakstīts Grieķijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 12.12.2008.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Ioulia Armagon

 

 

Parakstīts Spānijas Karalistes vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 03.11.2008.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Pedro Solbes

 

 

Parakstīts Francijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 15.07.2008.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Christine Lagarde

 

 

Parakstīts Īrijas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 04.11.2008.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Brian Lenihan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parakstīts Itālijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 10.03.2009.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Carlo Monticelli

 

 

Parakstīts Kipras Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 26.03.2009.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Kyriacos Kakouris

 

 

Parakstīts Latvijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 25.02.2009.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds: Normunds Popens

Parakstīšanas vieta: Brisele

 

 

Parakstīts Lietuvas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 22.01.2009.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Migle Tuskiene

 

Parakstīts Luksemburgas Lielhercogistes vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 08.07.08.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds: Jean-Claude Juncker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parakstīts Ungārijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 07.10.2008.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Janos Veres

   

 

Parakstīts Maltas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums:08.07.2008.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Alfred Camilleri

 

 

Parakstīts Nīderlandes Karalistes vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 21.10.2008.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Pim Van Ballekom

 

 

Parakstīts Austrijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 07.07.2008.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Thomas Wieser

 

Parakstīts Polijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 03.02.2009.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Jacek Dominik

 

 

 

 

 

 

 

Parakstīts Portugāles Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 28.01.2009.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds: Duraes Conceicao

 

 

 

Parakstīts Rumānijas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 21.10.2008.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Eugen Orlando Teodorovici

   

 

 

Parakstīts Slovēnijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 30.12.2008.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Rok Zagorski

 

 

Parakstīts Slovākijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 29.10.2008.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds: Maroš Šefčovič

 

 

Parakstīts Somijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 30.07.2008.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Pasi Hellman

 

 

 

 

 

Parakstīts Zviedrijas Karalistes vārdā

 

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 23.07.2008.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Sven-Olof Petersson

 

 

Parakstīts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 15.07.2008.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds:Tamsyn Barton

 

 

Parakstīts Eiropas Investīciju bankas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                       datums: 31.03.2008.

                                                                                                    Parakstītāja

vārds: Philippe Maystadt

 


1. pielikums

Adrešu saraksts 10. panta vajadzībām

 

 

BEĻĢIJAS KARALISTE:

           Service Public Fédéral Finances

           Administration de la Trésorerie                                    

           Questions Financières Internationales et Européennes

30, avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

 

 

BULGĀRIJAS REPUBLIKA:

 

Министерство на финансите

Дирекция "Външни финанси"

Отдел "Европейски финансови институции"

Улица „ Раковски” , № 102 

1040 София

Република България

 

Ministry of Finance

Foreign Finance Directorate

European Financial Institutions Department

102 Rakovski Str.

BG-1040 Sofia

 

 

ČEHIJAS REPUBLIKA:

 

 

 

Ministerstvo Financí

Evropská unie a mezinárodní vztahy

Letenská 15

CZ-118 10 Praha 1

 

 

DĀNIJAS KARALISTE:

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK - 1448 - Copenhagen K

 

 

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA:

Bundesministerium der Finanzen

Referat EA2

             Wilhelmstrasse 97

             D-10117 Berlin

 

 

IGAUNIJAS REPUBLIKA:

 

 

 

              Rahandusministeerium

              Suur-Ameerika 1

              EE- 15006 Tallinn

GRIEĶIJAS REPUBLIKA:

             Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

             Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

             25η Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων Δανείων                                        &  Αξιών

             Πανεπιστημίου 25-29,

             GR-101 65 Αθήνα  

 

Ministry of Economy and Finance,

General Accounting Office of the State

        25th Directorate

        25, Panepistimiou str

        GR-10165 Athens

 

 

SPĀNIJAS KARALISTE :

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Servicio de Avales

Paseo del Prado, Num. 6

E-28014 Madrid

 

 

FRANCIJAS REPUBLIKA :

Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi

Direction générale du Trésor et de la Politique Économique

Service des politiques macroéconomiques et des affaires européennes

             Teledoc 652

             139 rue de Bercy

             FR- 75572 Paris CEDEX 12

 

 

 

ĪRIJA:

Department of Finance
International Financial Institutions Section

        South Block

        Government Buildings

        Upper Merrion Street

             IE-Dublin 2

 

 

ITĀLIJAS REPUBLIKA:

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Rapporti Finanziari Internazionali - Ufficio XI

Via XX Settembre, 97

I -00187 Rome

 

 

KIPRAS REPUBLIKA:

 

 

 

             Υπουργείο Οικονομικών

             Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων και Επενδύσεων

             Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου

             CY-1439 Λευκωσία

 

              Ministry of Finance

              Finance and Investment Division

              Michael Karaoli and Grigori Afxentiou Str

              CY-1439 Nicosia

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA:

 

 

 

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Smilšu iela 1

LV-1919, Rīga

 

 

LIETUVAS REPUBLIKA:

 

 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 8A/2

LT-01512 Vilnius

 

 

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE:

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-2931 Luxembourg

 

 

UNGĀRIJAS REPUBLIKA:

 

 

 

Pénzügyminisztérium
Nemzetközi kapcsolatok főosztálya
Budapest
József nádor tér 2-4
HU-Magyarország – 1051

 

 

MALTA:

 

 

 

             Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment

             Maison Demandols

             Triq in-Nofsinhar

             MT-Valletta VLT 2000

 

 

NĪDERLANDES KARALISTE:

Ministerie van Financiën

             Prinses Beatrixlaan 512

             NL-2511 CW Den Haag

 

 

AUSTRIJAS REPUBLIKA :

Sektion III, Wirtschaftspolitik und Finanzmärkte

Bundesministerium für Finanzen

Hintere Zollamtsstrasse 2b

A-1030 Wien

 

 

POLIJAS REPUBLIKA:

 

 

 

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

PL-00 – 916 Warszawa

 

 

PORTUGĀLES REPUBLIKA :

Ministério das Finanças

Direcção Geral do Tesouro

Rua da Alfândega, 5-1° andar

P-1194 Lisboa

 

 

RUMĀNIJA:

 

 

 

             Ministerul Economiei si Finantelor

             Directia generala de trezorerie si datorie publica
               str. Apolodor, nr. 17
              RO-sector 5 Bucuresti          

 

 

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA:

 

 

 

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

SI-1502 Ljubljana

 

 

SOMIJAS REPUBLIKA:

  Ulkoasiainministeriö

  Kehityspoliittinen osasto

  Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö            

  Katajanokanlaituri 3

  FIN -00161 Helsinki

 

 

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA :

 

 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

Štefanovičova 5

SK-817 82 Bratislava

 

 

ZVIEDRIJAS KARALISTE :

Finandepartementet

Internationella avdelningen

      Drottninggatan 21

      S-10333 Stockholm

 

 

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE :

The Head of European Union Department

Department for International Development

1 Palace Street

UK-London SW1E 5HE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. pielikums

 

Garantētāju līdzdalība[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

Bankas kapitāls

  164,808,169,000.00

 

 

 

Sadalīts dalībvalstīm šādi:

 

 

 

 

Vācija

   26,649,532,500.00

16.170031%

 

 

Francija

   26,649,532,500.00

16.170031%

 

 

Itālija

   26,649,532,500.00

16.170031%

 

 

Apvienotā Karaliste

   26,649,532,500.00

16.170031%

 

 

Spānija

   15,989,719,500.00

9.702019%

 

 

Beļģija

     7,387,065,000.00

4.482220%

 

 

Nīderlande

     7,387,065,000.00

4.482220%

 

 

Zviedrija

     4,900,585,500.00

2.973509%

 

 

Dānija

     3,740,283,000.00

2.269477%

 

 

Austrija

     3,666,973,500.00

2.224995%

 

 

Polija

     3,411,263,500.00

2.069839%

 

 

Somija

     2,106,816,000.00

1.278344%

 

 

Grieķija

     2,003,725,500.00

1.215793%

 

 

Portugāle

     1,291,287,000.00

0.783509%

 

 

Čehija

     1,258,785,500.00

0.763788%

 

 

Ungārija

     1,190,868,500.00

0.722579%

 

 

Īrija

        935,070,000.00

0.567369%

 

 

Rumānija

        863,514,500.00

0.523951%

 

 

Slovākija

        428,490,500.00

0.259993%

 

 

Slovēnija

        397,815,000.00

0.241381%

 

 

Bulgārija

        290,917,500.00

0.176519%

 

 

Lietuva

        249,617,500.00

0.151459%

 

 

 

Luksemburga

        187,015,500.00

 

0.113475%

 

 

 

Kipra

        183,382,000.00

 

0.111270%

 

 

Latvija

        152,335,000.00

0.092432%

 

 

Igaunija

        117,640,000.00

0.071380%

 

 

Malta

          69,804,000.00

0.042355%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.00000%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. pielikums

politisko risku definīcijas

 

Proti, valūtas pārveduma pārtraukums, atsavināšana, karš vai civilie nemieri un taisnīguma neievērošana līguma nosacījumu nepildīšanas gadījumā

 

 

1.    valūtas pārveduma pārtraukums

 

ir:

 

ikviena Aizņēmēja valdības darbība, kas tieši vai netieši traucē Nodrošinātam aizņēmējam konvertēt līdzekļus no vietējās valūtas Aizdevuma līgumā noteiktā valūtā vai viegli konvertējamā valūtā, vai jebkurā citā valūtā, ko Banka uzskata par pieņemamu, vai traucē pārvest ārpus Aizņēmēja valsts minēto vietējo valūtu vai valūtu, kurā ir konvertēta vietējā valūta, ar mērķi      (i) apmaksāt Garantēto summu, (ii) saņemt jebkādu Garantēto summu valūtā un atbilstoši noteikumiem un nosacījumiem, par kuriem panākta vienošanās, vai (iii) atgūt jebkādu Garantēto summu, kas ir laicīgi apmaksāta; un   

Aizņēmēja valdības nespēja rīkoties ar mērķi ietekmēt vai atļaut šādu konvertāciju vai pārvedumu veikt Bankai, Bankas vārdā vai arī Nodrošinātā aizņēmēja vārdā;

ar noteikumu, ka:

(a)           Nodrošinātais aizņēmējs spēj Aizņēmēja valstī brīvi un likumīgi izmantot vietējo valūtu vai citu valūtu, kurā vietējā valūta ir konvertēta; 

(b)          Nodrošinātais aizņēmējs vai atsevišķos gadījumos Banka 30 dienu laika periodā ir neveiksmīgi mēģinājuši, izmantojot visus piemērotos līdzekļus, nokārtot nepieciešamās juridiskās formalitātes, lai īstenotu naudas pārvedumu vai konvertāciju.

2.   ATSAVINĀŠANA

ir:

 

jebkādi Aizņēmēja valdības veiktie, norīkotie, pilnvarotie, ratificētie vai apstiprinātie pasākumi, kas ir administratīvas vai juridiskas darbības un kas izraisa atsavināšanu šīs 2. Iedaļas nozīmē.

 

Darbība izraisa atsavināšanu šīs 2. Iedaļas nozīmē, ja tā:

 

(a)               liedz Nodrošinātajam aizņēmējam samaksāt Garantēto summu, un tā rezultātā maksājums netiek veikts un tiek kavēts 90 dienas;

(b)               atņem Trešās puses Garantētājam vai Bankai uz 90 dienām kreditora tiesības pret papildus nodrošinājumu vai komerciālām garantijām par līdzekļu atmaksu attiecībā uz noteiktajiem maksājumiem, kuru maksāšanas termiņš ir nokavēts iemeslu dēļ, kas atšķiras no šajā pielikumā minēto risku izraisītajām sekām; 

(c)               neļauj Trešās puses garantētājam vai Bankai 90 dienu laikā izmantot līdzekļus, kas noguldīti vietējā vai ārvalstu valūtā Aizņēmēja valsts finanšu institūcijā, savā vārdā ar mērķi atmaksāt aizkavētos maksājumus konkrēti ieplānotu maksājumu ietvaros.

Nekādi Aizņēmēja valsts veiktie pasākumi nevar tikt uzskatīti par atsavināšanu, ja tie patiesi nav tāda veida vispārēji pielietojami diskriminējoši pasākumi, ko valdība parasti piemēro sabiedrības interesēs tādu iemeslu dēļ, kā valsts drošības nodrošināšana, nodokļu ieņēmumu palielināšana, vides aizsardzība vai ekonomisko aktivitāšu regulēšana, ja vien Aizņēmēja valdības veiktais pasākums ir iecerēts ar konfiscējošu efektu.  

 

 

Aizņēmēja valdības līgumsaistību pārkāpums attiecībā pret Nodrošināto aizņēmēju nevar pats par sevi izraisīt atsavināšanas pasākumus. 

 

3.   KARŠ VAI CIVILIE NEMIERI

ir:

 

jebkāda veida karadarbība (pieteikta vai ne), revolūcija, sacelšanās, pilsoņu karš, sabiedriskie nemieri vai sociālas nesaskaņas, terorisms vai sabotāža, kam ir tieša un tūlītēja ietekme:

 

(i)                  liedzot Nodrošinātajam aizņēmējam 90 dienu laika periodā samaksāt Garantēto summu;  

 

(ii)       liedzot Trešās puses Garantētājam vai Bankai 90 dienu laika periodā realizēt Garantētās summas atgūšanu, kas noteiktajā laikā ir samaksāta, vai arī liedzot saņemt Garantēto summu noteiktajā valūtā un līgumā noteiktajā veidā.

 

Lai darbību jebkurā gadījumā varētu definēt kā karu vai civilo nemieru, tai ir jābūt veiktai ar pamata ieceri īstenot kādu politisku mērķi. Darbības, kas veiktas, lai galvenokārt atbalstītu darbaspēku, nodarbinātību, studentu intereses un citus ne-politiskus mērķus, netiek segtas šīs 3. Iedaļas ietvaros.

 

30 vai 90 dienu laika periods, kas minēts šī pielikuma 1., 2. un 3. Iedaļās, nav piemērojams, ja maksājuma kavējums, tiesību atsavināšana vai maksājuma neatgūšana izriet no notikuma pagarināšanas, kā noteikts šajā pielikumā, kas ir laicīgi atklāts priekšapmaksas kavējuma laikā, kam jau ir piemēroti augstākminētie laika periodi.   

4.   TAISNĪGUMA NEIEVĒROŠANA LĪGUMA NOSACĪJUMU NEPILDĪŠANAS GADĪJUMĀ

ir:

 

Aizņēmēja valdības atteikšanās no Projekta līguma (kas definēts turpmāk tekstā) vai tā nosacījumu neievērošana, ja atteikšanās vai nepildīšana:

 

(i)            neļauj Nodrošinātajam aizņēmējam vai materiāli veicina tā nespēju pildīt savas saistības attiecībā pret Banku; vai arī

(ii)          neļauj Bankai vai Trešās puses Garantētājam pilnā apmērā izmantot nodrošinājumu pret ieņēmumiem vai citiem guvumiem, kas iegūti no Projekta līgumā ietvertajiem nodrošinājuma ienākumiem.

Nodrošinājumam ir jābūt ierobežotam līdz gadījumiem, kad arbitrāžas tribunāls pieņem galīgo, saistošo un izpildāmo lēmumu par zaudējumu segšanu saistībā ar Attiecīgās puses prasību par zaudējumu segšanu pārkāpšanas vai atteikšanās gadījumā, ja:   

(a)          lēmums tiek pieņemts par noteiktu naudas summu un tiek sniegts par gadījumiem, kad Aizņēmēja valdība pārkāpj saistības projekta līguma ietvaros vai atsakās no Projekta līguma;

(b)         Attiecīgā puse ir pielikusi visas pieņemamās darbības, lai pielietotu visus iespējamos juridiskos līdzekļus lēmuma īstenošanai pret Aizņēmēja valdību 180 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas. Piesardzības pieprasījumu pret Banku var iesniegt Trešās puses Garantētājs gadījumos, kad šis periods vēl nav beidzies 2 gadu novēršanas perioda laikā, kas minēts šīs Garantijas 2.03. panta (ii) punktā. Šāds piesardzības pieprasījums nedod Bankai tiesības veikt pieprasījumu pēc maksājuma Garantijas ietvaros, taču galvenokārt, lai novērstu 2.03. panta (ii) punktā minēto novēršanu. Atlikušās novēršanas perioda daļas skaitīšana tiek atsākta pēc ieviešanas perioda beigām. Banka informē Garantētājus par jebkādiem piesardzības pieprasījumiem, ko iesnieguši Trešās puses Garantētāji;

 

(c)          Aizņēmēja valdības atteikums īstenot lēmumu ir patvaļīga un/vai diskriminējoša rīcība.

Šī iemesla dēļ:

(a)          “Arbitrāžas tribunāls” ir jebkurš arbitrāžas tribunāls vai grupa neatkarīgi no dibināšanas vietas, kas ir neatkarīga no Aizņēmēja valdības un kam atbilstīgi Projekta līguma noteikumiem ir uzticēts pieņemt galīgo, saistošo un izpildāmo lēmumu saistībā ar Attiecīgās puses prasību, un kuras lēmums var tikt realizēts Aizņēmēja valstī atbilstīgi Ņujorkas Konvencijas noteikumiem par Arbitrāžas lēmumu atzīšanu un īstenošanu;

(b)         Lēmums tiek uzskatīts par “saistošu”, ja tas pusēm piešķir juridiskas tiesības saistībā ar jautājumu, par kuru tām ir bijušas nesaskaņas;

(c)          Lēmums tiek uzskatīts par “izpildāmu”, ja vien arbitrāžas tribunāls, kas pieņem lēmumu, vai cita kompetenta institūcija nav atcēlusi vai noraidījusi lēmuma izpildīšanu;

(d)         Arbitrāžas tribunāla lēmums tiek uzskatīts par “galīgu”, ja laiks lēmuma pārsūdzēšanai vai apstrīdēšanai ir beidzies bez pieņemamas pārsūdzēšanas vai apstrīdēšanas saņemšanas;

(e)          “Projekts” ir projekts Kotonū ietvarā, kas aprakstīts Projekta kredīta ziņojumā;

(f)            “Projekta līgums” ir vienošanās, līgums vai saistību uzņemšanās starp Attiecīgo pusi un Aizņēmēja valdību, kas ir tieši saistīts ar Projektu un kas Bankas pieņemamā atzinumā ir definēts kā svarīgs projekta finansiālās un tehniskās dzīvotspējas nodrošinātājs, un kas paskaidrojuma veidā ietver tādus līgumus vai saistības, kā piegādes līgumi, pārņemšanas līgumi, subsīdiju līgumi, lietotāju līgumi, koncesijas līgumi, ekspluatācijas licences vai cenu noteikšanas mehānismi;

(g)          “Attiecīgā puse” ir Aizņēmējs vai mātes uzņēmums, vai Aizņēmēja meitas uzņēmums, kas atrodas tajā pašā valstī, kur Aizņēmējs.

Attiecīgajai pusei vai Trešās puses Garantētājam ir pienākums pielikt visas pieņemamās pūles, lai izmantotu visus pieejamos līdzekļus lēmuma izpildīšanai attiecībā pret Aizņēmēja valdību, vai pielikt pieņemamas pūles, lai nodrošinātu, ka Attiecīgā puse vai Trešās puses Garantētājs, kas var pielietot šādus līdzekļus, tos veic.

 

Katrs ar Nodrošināto aizņēmēju noslēgtais līgums nodrošina Bankai tiesības noteikt Attiecīgajai pusei vai Trešās puses Garantētājam veicamās darbības vai nodrošināt darbību veikšanu, lai īstenotu arbitrāžas lēmumu attiecībā uz līguma nosacījumu pārkāpšanu vai atteikšanos tos pildīt. Bankai nav pienākums pieprasīt kādai no pusēm veikt pasākumus, kas pēc Bankas vērtējuma ir neproporcionāli pušu iespējamajam guvumam.

 

Banka var piekrist atmaksāt Nodrošinātajam aizņēmējam pamatotās izmaksas, kas radušās lēmuma izpildīšanas procedūru laikā. Garantētājam ir jāatlīdzina Bankai visi izdevumi, kas tai šādā veidā ir radušies.

 

5.   VISPĀRĪGI IZŅĒMUMI

 

Neviena no šiem aktiem vai riskiem ietvaros nevar tikt pieprasīta Garantijas saistību izpilde:

 

·                 Ikviena Aizņēmējas valsts veikta darbība, kurai Nodrošinātais aizņēmējs vai šī pielikuma 4. Iedaļas gadījumā Attiecīgā puse ir brīvi piekritusi, vai kur dominējošais iemesls ir nelikumīgas un nepamatotas darbības, ko veicis Nodrošinātais aizņēmējs vai Attiecīgā puse;

·                 jebkurš augstāk  definētais politiskais risks, kas ir spēkā dienā, kad Banka paraksta attiecīgo Aizdevuma līgumu vai nodrošinājuma līgumu, un kas minētajā datumā rada šajā pielikumā izklāstītās sekas.


4. pielikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantiju līgums starp Dalībvalstīm un EIB DD/MM/GG

Par EIB aizdevumiem no pašu resursiem atbilstoši finanšu protokoliem *)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pusgada informācijas lapa uz [31/12/GG] [30/06/GG] atbilstīgi Garantiju līguma 4.03. pantam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(visas summas tūkst. euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB:

1)  Riska dalīšanas darbības ir tās, kas ZASK (zaudēto aizdevumu segšanas konts) ir apzīmētas ar Y

 

 

 

 

 

2)  Aizdevumi, kas ir apzīmēti ar Y "Sagaidāmajā saistību izpildes pieprasījumā", ir tie, kuri iepriekšējā Garantijas saistību izpildes pieprasījuma reizē netika atmaksāti Dalībvalstīm un attiecībā uz kuriem Banka plāno Garantijas pieprasījumu arī nākamajā maksājuma reizē 

 

 

3)  Nākamais (pusgada, ja nav norādīts citādi) pamatsummas un procentu maksājums, kas izteikts euro. Summas ir indikatīvas un norādītas bez izrietošas atbildības, jo tās var mainīties valūtas maiņas kursa svārstību dēļ  un citu faktoru, kā piemēram, aizdevuma turpmākas izmaksāšanas dēļ.

 

 

 

 

 

A. Iepriekšējās aizdevumu darbības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parakstīšanas

Projekts

Aizņēmējs

Aizdevuma

Izmaksātais un

Trešās puses

Darbība

ZASK

Plānotā piesaukšana

Nākamais

 

datums

 

 

apjoms

Neatmaksātais apjoms

Garantētājs

 

Y/N 1)

Y/N 2)

maksājums 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Jaunas aizdevuma darbības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOPĀ A + B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      5. pielikums

 

 

Pusgada informācijas lapa uz [31/12/GG] [30/06/GG] par saprātīgiem ierobežojumiem *)

 

 

 

 

 

Limits

Parakstītais aizņēmums

Izmaksātā aizņēmuma daļa

 

 

%

EUR m

EUR m

% no limita

EUR m

% no limita

Darbības, kur aizņēmējs vai garantētājs ir valsts, procentuāli no Kotonū mandāta

 

60%

1032

 

 

 

 

Paredzamo zaudējumu limits darbību, kur aizņēmējs vai garantētājs ir valsts, aizdevumu portfeļos

 

8%

 

 

 

 

 

Valstu aizņēmēju vai garantētāju ar investīciju līmeņa kredītreitingu C esošais parāds procentuāli no darbību ar  šīm valstīm portfeļa

 

25%

258

 

 

 

 

Katras valsts saistības procentuāli no kopējā aizņēmuma

 

20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. *) 5. pielikumā minētie saprātīgie ierobežojumi ir tikai informatīvi, tie nav saistoši un tie ir jādefinē atbilstīgi Bankas vadības noteiktajiem principiem un vadlīnijām, kuras pēdējo reizi atjaunotas 2007. gada 12. jūnijā.

Ministrs                                                                                                                                                                                                                                                                                          E. Repše

Vīza: Valsts sekretārs                                                                                                                                                                                                                                                                      M.Bičevskis

 

06.05.2009.  12:23

5311

T. Stepanova,

67 083 909, Tatjana.Stepanova@fm.gov.lv


 

 

 

 

 

 

IEILGUŠO PARĀDU PĀRVALDES LĪGUMS

 

 

 

starp

 

BEĻĢIJAS KARALISTI

BULGĀRIJAS REPUBLIKU

ČEHIJAS REPUBLIKU

DĀNIJAS KARALISTI

VĀCIJAS FEDERATĪVO REPUBLIKU

IGAUNIJAS REPUBLIKU

GRIEĶIJAS REPUBLIKU

SPĀNIJAS KARALISTI

FRANCIJAS REPUBLIKU

ĪRIJU

ITĀLIJAS REPUBLIKU

KIPRAS REPUBLIKU

LATVIJAS REPUBLIKU

LIETUVAS REPUBLIKU

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTI

UZGĀRIJAS REPUBLIKU

MALTU

NĪDERLANDES KARALISTI

AUSTRIJAS REPUBLIKU

POLIJAS REPUBLIKU

PORTUGĀLES REPUBLIKU

RUMĀNIJU

SLOVĒNIJAS REPUBLIKU

SLOVĀKIJAS REPUBLIKU

SOMIJAS REPUBLIKU

ZVIEDRIJAS KARALISTI

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTO KARALISTI

 

un

 

 

 

 

EIROPAS INVESTĪCIJU BANKU,

 

 

 

kas uzrauga

 

 

 

maksājumu un atmaksu procedūras

atbilstīgi Dalībvalstu sniegtajām Garantijām

EIROPAS INVESTĪCIJU BANKAS labā.

 

 


 

 

BEĻĢIJAS KARALISTE,

BULGĀRIJAS REPUBLIKA,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVO REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UZGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

RUMĀNIJA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTO KARALISTE,

 

kas darbojas ar attiecīgo šī Līguma pielikumā minēto un ar parakstu lapās ar parakstiem apliecināto institūciju  starpniecību (turpmāk tekstā atsevišķi – Garantētājs, bet kopīgi – Garantētāji vai Dalībvalstis)

 

 

 

 

un

 

 

 

Eiropas Investīciju banka ar centrālo biroju Konrad Adenauer bulvārī 100, L-2950, Kiršbergā, Luksemburgas Lielhercogistē, tās prezidenta Philippe Maystadt kunga personā (turpmāk tekstā – Banka)

 

 

 

 

 


IEVĒROJOT TO, KA:

 

 

 

1.       Garantētāji ir līgumslēdzējpuses ar Banku noslēgtajā Garantiju līgumā (turpmāk tekstā – Garantiju līgums vai Garantija) par Aizdevumiem, ko Banka piešķir no pašu resursiem atbilstīgi 2006. gada 17. jūlijā noslēgtajam Iekšējam nolīgumam (turpmāk tekstā – Kotonū II Iekšējais nolīgums) par Kopienas atbalsta finansēšanu daudzgadu finanšu ietvarā 2008.—2013. gadam atbilstīgi 2000. gada 23. jūnijā Kotonū (Benina) noslēgtajam Partnerattiecību nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās Dalībvalstīm un Āfrikas, Karību jūras un Klusā okeāna valstīm, kas tika pārskatīts 2005. gada 25. jūnijā Luksemburgā (turpmāk tekstā – Kotonū II Partnerattiecību nolīgums), un par finanšu palīdzības piešķiršanu Aizjūras zemēm un teritorijām, kam piemērojama EK līguma ceturtā daļa atbilstīgi Padomes 2001. gada 27. novembra Lēmumam 2001/822/EK par Aizjūras zemju un teritoriju asociāciju (turpmāk – Asociācijas Lēmums) (kopā turpmāk – Kotonū Ietvars);     

 

2        Garantija nosaka, ka Garantētāji pārņem Bankas tiesības un saistības pret Nodrošinātajiem aizņēmējiem tādā apjomā, kas saistīts ar maksājumiem, ko Garantētāji veic atbilstīgi garantijai;  

 

3.       Garantētāji un Banka, izmantojot šo Līgumu (kas Garamtijā tiek saukts par Kotonū II Ieilgušo parādu pārvaldes līgumu), plāno izklāstīt noteikumus un kārtību līdzekļu atgūšanai, saistībā ar ieguldītajiem līdzekļiem;

4.       Šis līgums nodrošina Garantiju līguma stāšanos spēkā, kas nosaka, ka, ja garantētājs pārņem Bankas tiesības un saistības pret aizdevumiem, Bankai un Garantētājam ir jānoslēdz vienošanās par Bankas veikto aizdevumu administrāciju un pārvaldi;

 

Šis Līgums neliedz Bankai un Garantētājiem izdarīt specifiskas vienošanās par atsevišķu Aizdevumu pārvaldi.
PUSES VIENOJAS PAR TURPMĀKO.

 

 

1. pants

Definīcijas

 

Šajā līgumā:

 

“Līgums” ir šis Ieilgušo parādu pārvaldes līgums.

 

“Pieprasīšanas datums” ir datums, kurā Garantijas ietvaros no Garantētājiem notiek garantijas pieprasīšana.

 

“Valūtas maiņas kurss pieprasīšanas datumā” attiecībā uz jebkuru valūtu ir valūtas kurss starp euro un noteikto valūtu, ko Eiropas Centrālā banka publicējusi 14.00 pēc Frankfurtes laika 5 EIB darba dienas pirms Pieprasīšanas datuma.

 

“Aizņēmējs” nozīmē to pašu, kas minēts Garantijā.

 

“Saistību nepildīšanas datums” ir datums, kurā Nodrošinātajam aizņēmējam ir jāveic aizņemtās summas atmaksa atbilstīgi Aizdevuma līgumam, un līdz kuram minētā atmaksas summa nav saņemta.

 

“Neatmaksātie līdzekļi” ir parāda summa, kas jāmaksā Nodrošinātajam aizņēmējam atbilstīgi Aizdevuma līgumam un kuras atmaksas datums ir nokavēts.

 

“EIB darba diena” ir diena, kurā Banka ir atvērta darbam Luksemburgā.

 

“EIB Finanšu darbība” nozīmē to pašu, kas minēts Garantijā.

 

 “Garantiju līgums” jeb “Garantija” nozīmē to pašu, kas minēts pirmajā Apsvērumā.

 

“Nodrošināts aizņēmējs” nozīmē to pašu, kas minēts Garantiju līgumā.

 

“Garantiju maksājums” ir Garantētāja veikts Garantētās summas maksājums Bankai atbilstīgi Garantijai.

 

“Garantētā summa” nozīmē to pašu, kas minēts Garantijā.

 

“Aizņēmēja valsts” nozīmē to pašu, kas minēts Garantijā.

 

“Aizdevums” nozīmē to pašu, kas minēts Garantijā.

 

"Aizdevuma līgums" nozīmē to pašu, kas minēts Garantijā.

 

“Zaudēto aizdevumu segšanas konts” vai „ZASK” ir euro konts, ko Garantētāju vārdā atver Banka, kas ir paredzēts risku mazināšanai, ko Garantijas ietvaros uzņemas Dalībvalstis, un kas ir jāpārvalda atbilstīgi noteikumiem un nosacījumiem, kurus Bankas vadība pēdējo reizi  apstiprinājusi 2007. gada 12. jūnijā. ZASK ir jāfinansē no (i) ienākumiem, kas iegūti no riska izcenojuma piemērošanas EIB Finanšu darbībām, izņemot Atbilstoši nodrošinātus aizdevumu līgumus (kas definēti Garantiju līgumā), ko apstiprinājusi Bankas vadība atbilstīgi iekšējiem noteikumiem, (ii) Atgūtajiem līdzekļiem un (iii) procentu ieņēmumiem par izsniegto kredītu, kas aprēķināti pēc dienas procentu likmes, ko nosaka un par kuru informē Banka atbilstīgi Bankas vadības noteiktiem piemērojamiem principiem un kas maksājami reizi mēnesī. ZASK ir jādebetē ar (i) Garantijas maksājumiem atbilstīgi šim Līgumam un (ii) Zaudējumu atgūšanas pārvaldīšanas maksājumiem, nodrošinot, ka kontā ir pietiekami daudz līdzekļu.

 

 

“Dalībvalstu veikto iemaksu konts” jeb “DVIK” ir euro konts, ko katra Garantētāja vārdā atver Banka un kas ir jāpārvalda saskaņā ar Bankas vadības noteiktajiem nosacījumiem, no kuriem pēdējie ir apstiprināti 2007. gada 12. jūnijā. DVIK ir jādebetē ar (i) Garantiju maksājumiem atbilstīgi šim Līgumam, (ii) debeta procentu maksājumiem, kas aprēķināti pēc dienas procentu likmes un kas maksājami reizi mēnesī, ko nosaka un par kuriem informē Banka atbilstīgi Bankas vadības noteiktiem piemērojamiem principiem, un (iii) Zaudējumu atgūšanas pārvaldīšanas maksājumiem. DVIK kreditē Garantētāji ar (i) summām, kas vienādas ar sagaidāmajiem Garantiju maksājumiem Garantijas ietvaros un (ii) summām, kas veidojas no jebkādas negatīvas bilances un uzkrātiem debeta procentiem, un kurus kreditē Banka no            (i) Atgūtajiem līdzekļiem un (ii) kredīta procentiem, kas aprēķināti pēc dienas procentu likmes un kas maksājami reizi mēnesī, ko nosaka un par kuriem informē Banka atbilstīgi Bankas vadības noteiktiem piemērojamiem principiem. 

 

“Zaudējumu atgūšanas pārvaldīšanas maksājums” jeb “maksājums” ir šī Līguma 5. pantā noteiktais maksājums.

      

“Atgūtie līdzekļi” ir daļa Ieguldīto līdzekļu, ko faktiski atguvusi Banka vai arī kas ir samaksāta Bankai.

 

“Valūtas maiņas kurss līdzekļu atgūšanas datumā” ir valūtas kurss starp euro un valūtu, kādā atgūti Neatmaksātajie līdzekļi, ko Eiropas Centrālā banka publicējusi 14.00 pēc Frankfurtes laika 5 EIB Darba dienas pēc dienas, kad attiecīgā summa ir atgūta un ir brīvi pieejama Bankai.

 

 “Trešās puses Garantija“ nozīmē to pašu, kas minēts Garantijā.

 

“Trešās puses Garantētājs” nozīmē to pašu, kas minēts Garantijā.

 

“Ieguldītie līdzekļi” ir naudas summa, uz kuru Garantētājiem ir tiesības, kuras nosaka Garantētāju veiktie maksājumi Bankai atbilstīgi Garantijai.  

 

Šajā Līgumā, ja vien konteksts nenosaka citādi:

 

(a)          virsraksti ir tikai ērtībai un neietekmē šī Līguma interpretāciju;

 

(b)          vārdi, kas izteikti vienskaitlī, apzīmē arī daudzskaitli un otrādi; un

 

(c)          atsauce uz pantu, daļu vai pielikumu ir atsauce uz šī Līguma pantu, daļu vai pielikumu.

 

 

2. pants

Līguma darbības joma

 

2.01           Šajā Līgumā ir izklāstīti noteikumi un procedūras līdzekļu atgūšanai attiecībā uz Ieguldītajiem līdzekļiem.

2.02           Šis Līgums ir attiecināms uz jebkuru Garantētāju sniegto Garantiju Bankai attiecībā uz Garantētajām summām, nodrošinot, ka Garantētāji un Banka par to rakstiski vienojas. Katra puse ar šo piekrīt šim līgumam, kas var tikt jebkādi grozīts, ja par to turpmāk vienotos puses.

2.03           Ikviens Garantētājs apstiprina savas saistības, kas minētas Garantijā, un deleģē Banku administrēt Ieguldītos līdzekļus ar mērķi nodrošināt efektīvu līdzekļu atgūšanu atbilstīgi šī Līguma nosacījumiem un noteikumiem.

 

3. pants

Maksājuma nosacījumi

 

3.01     Ja Aizdevuma līguma ietvaros rodas Neatmaksāti līdzekļi un tie netiek atmaksāti aptuveni 5 mēnešu laikā, Banka Garantijas ietvaros pieprasa saistību izpildi.  

 

3.02    Banka pieprasa saistību izpildi attiecībā uz Garantēto summu atbilstīgi un saskaņā ar Garantijas nosacījumiem. Garantētā summa, ko Banka ir pieprasījusi atbilstīgi Garantijai, ir jāizsaka euro un jāaprēķina pēc Valūtas maiņas kursa pieprasīšanas datumā. Garantētās summas atmaksas termiņš Garantētājiem tiek noteikts Garantijā.

 

3.03     Bankai ir jāizmanto ZASK esošos līdzekļus Garantētās summas apmaksāšanai Pieprasīšanas datumā. Tādā apmērā, kādā ZASK esošie līdzekļi ir nepietiekami Garantētās summas apmaksāšanai pilnā apjomā, Banka Pieprasīšanas datumā izņem no katra DVIK naudas summu, kas proporcionāla attiecīgā Garantētāja dalībai, kā noteikts Garantijā. Uzkrātie debeta procenti ir nomaksājami par jebkādu radušos negatīvu DVIK bilanci. Katram Garantētājam ir jāatmaksā Bankai jebkāda iegūta negatīva DVIK bilance, kas radusies garantijas pieprasījuma ietvaros laikā, kad Garantētāji veic Garantētās summas atmaksu, kā noteikts Garantijā. DVIK uzkrājušos debeta procentus Garantētājiem ir jānomaksā katru gadu ne vēlāk kā līdz 31. decembrim.

 

3.04     Bankai ir jāsagatavo konta izraksts par katru garantijas pieprasījumu atbilstoši Garantijai, informējot Garantētāju par naudas summām, kas izmantotas no ZASK un DVIK saistībā ar Garantētajām summām, kā arī par atlikušajiem ZASK un DVIK kontos esošajiem līdzekļiem.

 

3.05     Līdz kārtējā gada 30. aprīlim Bankai ir jāiesniedz katram Garantētājam ziņojums, kas ietver:

 

(i)        vispārēju prognozi par paredzamajiem saistību izpildes pieprasījumiem Garantijas ietvaros attiecīgajā kalendārajā gadā; 

(ii)       atgūšanas procedūras, kas uzsāktas Garantētāju vārdā un no Garantētāju puses iepriekšējā kalendārā gada laikā;

(iii)     ziņojumus par ZASK un DVIK kontu stāvokli (tajā skaitā uzkrātajiem procentiem).

 

Turklāt Banka iesniedz Garantētājiem elektronisku konta izrakstu par katru būtisku izmaiņu NAISK un DVIK kontos.

4. pants

Kārtība pēc parāda atgūšanas

 

4.01          Jebkurā brīdī, kad Garantētājs pārņem Bankas tiesības un saistības atbilstīgi un saskaņā ar maksājumu, kas veikts Garantijas ietvaros, Banka bez kavēšanās uzsāk līdzekļu atgūšanas procedūru Garantētāja vārdā un no Garantētāja puses. 

4.02          Līdzekļu atgūšanas procedūras, ko Ieguldītajiem līdzekļiem veic Banka, ir jāveic atbilstoši rūpīgi un centīgi līdzīgi kā jebkuru līdzekļu atgūšanas procedūra, kas saistīta ar Bankas finansētiem projektiem bez Garantētāju sniegtas Garantijas.  

4.03             Kad Banka atgūst jebkādu Garantētāju veikto Iemaksāto līdzekļu daļu, Bankai ir bez kavēšanās jāatmaksā ZASK kontā naudas summa, kas ir vienāda ar summu, kas izmantota no ZASK Neatmaksāto līdzekļu apmaksāšanai, atņemot no tās 5. pantā minēto Maksu. Jebkuri pāri palikušie līdzekļi ir jāpārskaita DVIK proporcionāli Garantētāju dalībai, kā noteikts Garantijā, atņemot no tās 5. pantā minēto Maksu. Ja nepieciešams, Banka konvertē atgūto summu euro, šim nolūkam izmantojot Valūtas maiņas kursu līdzekļu atgūšanas dienā.        

4.04     Garantijas 5.05. pantā minētajos gadījumos un pēc Garantētāju pieprasījuma, ja noguldījuma vai līdzvērtīga finanšu aktīva vērtība ir samazinājusies laikā, kad šis noguldījums vai līdzvērtīgais finanšu aktīvs, kuru Nodrošinātais aizņēmējs ir nodrošinājis aizdevumiem aizņēmēja valstī kā Ieguldītos līdzekļus, ir kļuvis pārveidojams vai konvertējams, Banka izmanto tiesības un saistības, kas tai piešķirtas atbilstīgi ietvara līgumam, kas noslēgts starp Banku un Aizņēmēja valdību, lai mēģinātu atgūt naudas summu, kas vienāda ar vērtības samazinājuma apmēru.       

 

4.05     Atbilstīgi Nodrošinātā aizņēmēja norādījumiem Banka var piešķirt jebkādu atgūto līdzekļu daļu no Neatmaksātajiem līdzekļiem, ko Nodrošinātais aizņēmējs ir parādā tādas pašas vai jebkuras citas Neatmaksāto līdzekļu daļas segšanai, ko Nodrošinātais aizņēmējs ir parādā. Šī iemesla dēļ Banka var izmantot valūtu konvertāciju gadījumos, kad tā uzskata par nepieciešamu. 

 

 

5. pants

Samaksa bankai

 

5.01     Samaksājot par Bankas sniegtajiem pakalpojumiem Garantētājiem šī Līguma ietvaros un sevišķi par pagaidu valūtas maiņas riskiem, katram Garantētājam ir atsevišķi jāsamaksā Bankai savu attiecīgo daļu no zaudējumu atgūšanas pārvaldīšanas maksājuma.   

 

Maksa ir aprēķināta ar likmi 2 % gadā, taču tā var tikt pārskatīta un Banka par to var informēt atbilstīgi Bankas vadības laika gaitā noteiktiem attiecīgajiem principiem, un ir katru dienu jāaprēķina no katras atlikušās Garantētās summas, atņemot atgūto līdzekļu apjomu. Tā ir jāmaksā par laika periodu kopš Neatmaksāto līdzekļu sākuma datuma līdz brīdim, kad Banka atgūst pēdējo atlikušo summu.  

 

Maksa ir jāaprēķina, pamatojoties uz to, ka mēnesī ir 30 dienas, bet gadā 360 dienas. 

 

Maksa ir jāveic ar vienreizēju iemaksu katrā datumā, kad tiek atgūta kāda daļa Garantētās summas. Maksa ir jāveic euro un jāaprēķina pēc Valūtas maiņas kursa līdzekļu atgūšanas datumā.

 

5.02     Piecus gadus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas un pēc tam piemērotos laika intervālos Banka, ja uzskata par nepieciešamu, var ierosināt pārskatīt aprēķināšanas likmi Maksai, kas minēta 5. pantā. Pārksatīšanā ir jāņem vērā izmaiņas darba apjomā, kas veicams šī Līguma ieviešanas ietvaros, kā arī citi atbilstoši faktori. Izmaiņas var būt gan maksu palielinošas, gan arī samazinošas. Maksas samazinājumam ir jāstājas spēkā nekavējoties. Jebkāds Maksas palielinājums var stāties spēkā pēc tam, kad Banka ir saņēmusi piekrišanu no Garantētājiem ar 75% balsstiesību īpatsvaru, kas tiek aprēķināts saskaņā ar 9. pantā minēto. Garantētāji nevar nepamatoti atturēties vai kavēties ar piekrišanas izteikšanu.      

 

 

6. pants

Atbrīvojums no administrēšanas pienākuma

 

6.01          Banka tiek atbrīvota no Ieguldīto līdzekļu administrēšanas pienākumiem šādos gadījumos:

 

(a)                Kad ar lēmumu, kuru atbalsta Garantētāji ar 75% vai lielāku kopējo Līguma ietvaros Ieguldīto līdzekļu īpatsvaru, kā noteikts atbilstīgi 9. pantam, Garantētāji pilnvaro Banku pārtraukt vai atteikties no šādu pienākumu turpmākas veikšanas, izņemot atgūto summu pārskaitīšanu;      

 

(b)                ja Banka atsakās no pienākumiem attiecībā uz Ieguldītajiem līdzekļiem, paziņojot par to Garantētājiem jebkurā laikā pēc vēlākā no (i) maksājuma veikšanas datuma 12.
gadadienas un (ii) 9 mēnešiem no pēdējā plānotā atmaksas datuma saskaņā ar atbilstošu Aizdevuma līgumu.

 

6.02     Atbilstīgi šim 6. pantam Banka var pārtraukt veikt pasākumus attiecībā pret Nodrošināto aizņēmēju sākot ar datumu, kad Banka ir saņēmusi pietiekamu atbalstu nepieciešamā vairākuma izveidošanai, vai no datuma, kad Banka informē Garantētājus par atteikšanos, nodrošinot, ka šāda atteikšanās neietekmē Bankas pienākumu nodrošināt Nodrošinātā aizņēmēja saistību izpildi attiecībā uz Neatmaksātajiem līdzekļiem un neietekmē Bankas pienākumus uzturēt līdzekļus kontos, kas saistīti ar Neatmaksātajiem līdzekļiem saskaņā ar šo Līgumu. Bankai ir nekavējoties jāinformē Garantētāji par atteikšanos no pienākumiem. Atteikšanās ir neatgriezeniska. 

 

6.03          Ja Banka tiek atbrīvota no pienākumiem mēģināt atgūt Ieguldītos līdzekļus, Garantētājiem ir jāsamaksā atlikusī Maksa, kas uzkrājusies līdz atbrīvošanas datumam. Taču, ja Banka ir atbrīvota no pienākumiem attiecībā uz Ieguldītajiem līdzekļiem kādas vispārīgās atbrīvošanas programmas dēļ, piemēram, Nabadzīgu valstu ar augstu parādu līmeni (HIPC) programmas ietvaros, Zaudējumu atgūšanas pārvaldīšanas maksa ir jāmaksā ar likmi 1% gadā, kas var tikt pārskatīts un par ko var informēt Banka atbilstīgi Bankas vadības noteiktajiem principiem, nevis saskaņā ar 5. panta nosacījumiem. Atlikusī Maksa tiek veikta un debetēta no ZASK un/vai DVIK kontiem 2 mēnešu laikā no datuma, kad Bankas pienākumu pildīšasna ir pārtraukta, iepriekš par to informējot Garantētājus.    

 

7. pants

Nodokļi un izdevumi

 

7.01     Garantētājiem ir jākompensē Bankai visi nodokļi, kurus tā apmaksājusi, veicot pienākumus atbilstīgi šim Līgumam. Bankai ir jāatskaitās par jebkādu galēju nodokļu atmaksu no citiem avotiem. 

 

7.02     Papildus jebkādiem iespējamiem maksājumiem, kas var tikt veikti atbilstīgi 5. pantam, Garantētājiem atbilstoši savai Garantētās summas daļai un līdz kopējam 2 % limitam no Neatmaksātajiem līdzekļiem, kas minēti Garantijas 1.01. pantā, jāatlīdzina visi pamatotie ārējie izdevumi, kas Bankai radušies. Šis iepriekšminētais ierobežojums nav attiecināms uz gadījumiem, kad Banka iepriekš rakstiski informē Garantētājus par izdevumiem, kas varētu pārsniegt limitu, taču kas pēc Bankas uzskatiem palielinās atgūto summu. Šī atmaksa attiecas uz izmaksām par trešās puses padomiem un pakalpojumiem, ko Bankas darbinieki nav varējuši atbilstoši nodrošināt. Banka var segt šīs izmaksas no jebkādas summas, kas atgūta no jebkādiem Ieguldītajiem līdzekļiem. Bankai ir jāiesniedz Garantētājiem atskaites. Garantētāju pienākumi ir atkarīgi no tā, vai Banka ir mēģinājusi un nespējusi 90 dienu laikā iegūt līdzekļu atmaksu no Nodrošinātā aizņēmēja. Bankai ir jāturpina atgūt līdzekļus no Nodrošinātā aizņēmēja neatkarīgi no Garantētāju maksājumiem. 

 

 

 

8. pants

Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

 

08.01      Šī Līguma slēdzēju tiesības un pienākumi ir pakļauti tiesību aktu vispārīgiem principiem, kas kopīgi dalībvalstu likumdošanā. Jebkurš strīds starp šī Līguma pusēm, kas nav nekavējoties un draudzīgi atrisināts, ir jāiesniedz izskatīšanai Eiropas Kopienu tiesā atbilstīgi EK līguma 238. pantam. 

 

9. pants

                                                        Grozījumi

 

09.01      Jebkādi grozījumi šajā Līgumā var tikt ieviesti ar attiecīgu piekrišanu, ko izsaka Banka un Garantētāji ar 75% īpatsvaru, ko aprēķina pēc katra Garantētāja attiecīgajām saistībām procentos, kas minētas Garantijas 2. pielikumā. Katrs Garantētājs individuāli piekrīt ierobežojumiem, kas izriet no jebkādu grozījumu veikšanas.

10. pants

Paziņojumi un cita veida informācija

 

10.02      Garantētājiem vai Bankai adresētie paziņojumi vai cita veida informācija ir jāsūta ar faksu vai ierakstītu vēstuli saņēmējiem uz zemāk norādītajām adresēm:

 

            Garantētājam:               attiecīga 1. pielikumā minētā adrese

 

            Bankai:                          100, boulevard Konrad Adenauer

                                                L-2950 Luxembourg

 

Jebkādas izmaiņas augstāk minētajās adresēs var stāties spēkā tikai pēc rakstiskas citu pušu informēšanas par izmaiņām. 

 

Apsvērumi un pielikumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

11. pants

Līguma parakstīšana

 

11.01      Šis Līgums kļūst saistošs ikvienam Garantētājam uzreiz pēc tā parakstīšanas vai ratificēšanas. 

 

11.02      Šī Līguma teksts ir autentisks angļu, franču un vācu valodās. Viens šī līguma oriģināls ir jāparaksta katrā no trim autentiskajām valodām.

 

11.03      Oriģināli tiks glabāti Bankā. Banka nosūtīs oficiāli apstiprinātas oriģinālu kopijas trīs autentiskajās valodās katram Garantētājam, kuru skar šis Līgums.

 

 

TO APLIECINOT,  katra puse ir parakstījusi šo Līgumu ar oficiāli pilnvarotas personas parakstu norādītajā datumā.

 

 

Parakstīts Beļģijas Karalistes vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 08.07.08

                                                                           Parakstītāja

vārds: Didier Reynders

 

 

Parakstīts Bulgārijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 08.07.08

                                                                           Parakstītāja

vārds:Plamen Oresharski

 

 

Parakstīts Čehijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 07.10.08.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Miroslav Kalousek

 

 

Parakstīts Dānijas Karalistes vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 08.07.2008.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Claus Grube

 

 

Parakstīts Vācijas Federatīvās Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 20.11.2008.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Edmund Duckwitz

 

Parakstīts Igaunijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 11.03.2009.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Ivar Sikk

  

 

Parakstīts Grieķijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 12.12.2008.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Ioulia Armagon

 

 

Parakstīts Spānijas Karalistes vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 03.11.2008.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Pedro Solbes

 

 

Parakstīts Francijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 15.07.2008.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Christine Lagarde

 

 

Parakstīts Īrijas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 04.11.2008.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Brian Lenihan

 

 

Parakstīts Itālijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 10.03.2009.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Carlo Monticelli

 

 

Parakstīts Kipras Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 26.03.2009.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Kyriacos Kakouris

 

 

Parakstīts Latvijas Republikas vārdā

 

 

&nbs p;

 

__________________________                                   datums: 25.02.2009.

                                                                           Parakstītāja

vārds: Normunds Popens

Parakstīšanas vieta: Brisele

 

 

Parakstīts Lietuvas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 22.01.2009.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Migle Tuskiene

 

Parakstīts Luksemburgas Lielhercogistes vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 08.07.08.

                                                                           Parakstītāja

vārds: Jean-Claude Juncker

 

 

Parakstīts Ungārijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 07.10.2008.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Janos Veres

  

 

Parakstīts Maltas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums:08.07.2008.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Alfred Camilleri

 

 

Parakstīts Nīderlandes Karalistes vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 21.10.2008.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Pim Van Ballekom

 

 

Parakstīts Austrijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 07.07.2008.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Thomas Wieser

 

Parakstīts Polijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 03.02.2009.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Jacek Dominik

 

 

Parakstīts Portugāles Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 28.01.2009.

                                                                           Parakstītāja

vārds: Duraes Conceicao

 

 

 

Parakstīts Rumānijas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 21.10.2008.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Eugen Orlando Teodorovici

  

 

 

Parakstīts Slovēnijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 30.12.2008.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Rok Zagorski

 

 

Parakstīts Slovākijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 29.10.2008.

                                                                           Parakstītāja

vārds: Maroš Šefčovič

 

 

Parakstīts Somijas Republikas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 30.07.2008.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Pasi Hellman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parakstīts Zviedrijas Karalistes vārdā

 

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 23.07.2008.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Sven-Olof Petersson

 

 

Parakstīts Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 15.07.2008.

                                                                           Parakstītāja

vārds:Tamsyn Barton

 

 

Parakstīts Eiropas Investīciju bankas vārdā

 

 

 

 

__________________________                                   datums: 31.03.2008.

                                                                           Parakstītāja

vārds: Philippe Maystadt

 

               

1. pielikums

Adrešu saraksts 10. panta vajadzībām

 

 

BEĻĢIJAS KARALISTE:

                        Service Public Fédéral Finances

           Administration de la Trésorerie                                    

           Questions Financières Internationales et Européennes

30, avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

 

 

BULGĀRIJAS REPUBLIKA:

 

Министерство на финансите

Дирекция "Външни финанси"

Отдел "Европейски финансови институции"

Улица „ Раковски” , № 102 

1040 София

Република България

 

Ministry of Finance

Foreign Finance Directorate

European Financial Institutions Department

102 Rakovski Str.

BG-1040 Sofia

 

 

ČEHIJAS REPUBLIKA:

 

 

 

Ministerstvo Financí

Evropská unie a mezinárodní vztahy

Letenská 15

CZ-118 10 Praha 1

 

 

DĀNIJAS KARALISTE:

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK - 1448 - Copenhagen K

 

 

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA:

Bundesministerium der Finanzen,

Referat EA2

             Wilhelmstrasse 97

             D-10117 Berlin

 

 

IGAUNIJAS REPUBLIKA:

 

 

 

              Rahandusministeerium

              Suur-Ameerika 1

              EE- 15006 Tallinn

GRIEĶIJAS REPUBLIKA:

             Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

             Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

             25η Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων Δανείων                                        &  Αξιών

             Πανεπιστημίου 25-29,

             GR-101 65 Αθήνα  

 

Ministry of Economy and Finance

General Accounting Office of the State

        25th Directorate

        25, Panepistimiou str

        GR-10165 Athens

 

 

SPĀNIJAS KARALISTE :

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Servicio de Avales

Paseo del Prado, Num. 6,

E-28014 Madrid

 

 

FRANCIJAS REPUBLIKA :

Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi

Direction générale du Trésor et de la Politique Économique

Service des politiques macroéconomiques et des affaires européennes

             Teledoc 652

             139 rue de Bercy

             FR- 75572 Paris CEDEX 12

 

 

 

ĪRIJA:

Department of Finance
International Financial Institutions Section

        South Block

        Government Buildings

        Upper Merrion Street

 IE-Dublin 2

 

 

ITĀLIJAS REPUBLIKA:

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Rapporti Finanziari Internazionali - Ufficio XI

Via XX Settembre, 97

I -00187 Rome

 

 

KIPRAS REPUBLIKA:

 

 

 

             Υπουργείο Οικονομικών

             Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων και Επενδύσεων

             Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου

             CY-1439 Λευκωσία

 

              Ministry of Finance

              Finance and Investment Division

              Michael Karaoli and Grigori Afxentiou Str

              CY-1439 Nicosia

 

 

LATVIJAS REPUBLIKA:

 

 

 

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Smilšu iela 1

LV-1919, Rīga

 

 

LIETUVAS REPUBLIKA:

 

 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 8A/2

LT-01512 Vilnius

 

 

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE:

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-2931 Luxembourg

 

 

UNGĀRIJAS REPUBLIKA:

 

 

 

Pénzügyminisztérium
Nemzetközi kapcsolatok főosztálya
Budapest
József nádor tér 2-4
HU-Magyarország – 1051

 

 

MALTA:

 

 

 

             Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment

             Maison Demandols

             Triq in-Nofsinhar

             MT-Valletta VLT 2000

 

 

NĪDERLANDES KARALISTE:

Ministerie van Financiën

Prinses Beatrixlaan 512

             NL-2511 CW Den Haag

 

 

AUSTRIJAS REPUBLIKA :

Sektion III, Wirtschaftspolitik und Finanzmärkte

Bundesministerium für Finanzen

Hintere Zollamtsstrasse 2b

A-1030 Wien

 

 

POLIJAS REPUBLIKA:

 

 

 

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

PL-00 – 916 Warszawa

 

 

PORTUGĀLES REPUBLIKA :

Ministério das Finanças

Direcção Geral do Tesouro

Rua da Alfândega, 5-1° andar

P-1194 Lisboa

 

 

RUMĀNIJA:

 

 

 

             Ministerul Economiei si Finantelor

             Directia generala de trezorerie si datorie publica
              str. Apolodor, nr. 17
              RO-sector 5 Bucuresti          

 

 

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA:

 

 

 

Ministrstvo za finance

Župančičeva 3

SI-1502 Ljubljana

 

 

SOMIJAS REPUBLIKA:

  Ulkoasiainministeriö

  Kehityspoliittinen osasto

  Yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikkö            

  Katajanokanlaituri 3

  FIN -00161 Helsinki

 

 

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA :

 

 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

Štefanovičova 5

SK-817 82 Bratislava

 

 

ZVIEDRIJAS KARALISTE :

Finandepartementet

Internationella avdelningen

      Drottninggatan 21

      S-10333 Stockholm

 

 

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE :

The Head of European Union Department,

Department for International Development,

1 Palace Street

UK-London SW1E 5HE

 

 

 

 

 

 

Ministrs                                                                                                                        E.Repše

 

 

 

 

 

Vīza: Valsts sekretārs                                                                                                    M.Bičevskis

 

 

 

 

 

06.05.2009.  12:41

3353

T. Stepanova,

67 083 909, Tatjana.Stepanova@fm.gov.lv

 

 


GUARANTEE AGREEMENT

 

 

between

 

 

The Kingdom of Belgium

The Republic of Bulgaria

The Czech Republic

The Kingdom of Denmark

The Federal Republic of Germany

The Republic of Estonia

The Hellenic Republic

The Kingdom of Spain

The French Republic

Ireland

The Italian Republic

The Republic of Cyprus

The Republic of Latvia

The Republic of Lithuania

The Grand Duchy of Luxembourg

The Republic of Hungary

Malta

The Kingdom of the Netherlands

The Republic of Austria

The Republic of Poland

The Portuguese Republic

Romania

The Republic of Slovenia

The Slovak Republic

The Republic of Finland

The Kingdom of Sweden

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

 

and

EUROPEAN INVESTMENT BANK

 

 

concerning

 

 

loans to be made by the European Investment Bank

in favour of investment projects in the African, Caribbean

and Pacific States and in the Overseas Countries and Territories

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETWEEN:

 

 

The Kingdom of Belgium,

THE REPUBLIC OF BULGARIA,

The Czech Republic,

The Kingdom of Denmark,

The Federal Republic of Germany,

The Republic of Estonia,

The Hellenic Republic,

The Kingdom of Spain,

The French Republic,

Ireland,

The Italian Republic,

The Republic of Cyprus,

The Republic of Latvia,

The Republic of Lithuania,

The Grand Duchy of Luxembourg,

The republic of Hungary,

Malta,

The Kingdom of the Netherlands,

The Republic of Austria,

The Republic of Poland,

The Portuguese Republic,

ROMANIA,

The Republic of Slovenia,

The Slovak Republic,

THE REPUBLIC OF FINLAND,

THE KINGDOM OF SWEDEN,

 

THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND,

 

 

acting through the agencies respectively indicated in Annex 1 to the present Agreement (hereafter referred to as the “Guarantee Agreement” or “Guarantee”) and represented by the signatories respectively listed on the signature pages

 

(each hereafter referred to as a “Guarantor” and collectively as the “Guarantors” or “Member States”)

 

 

of the first part, and

 

 

European Investment Bank having its Head Office at 100, boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg Kirchberg, Grand Duchy of Luxembourg, represented by Mr. Philippe Maystadt, President

 

(hereafter referred to as the “Bank”)

 

 

of the second part.


 

 

 

WHEREAS:

 

 

9.      The Guarantors undertook certain obligations to act as guarantor in Article 4 of the Internal Agreement of 17 July 2006 (hereafter called the “Cotonou Internal Agreement II") relating to the financing of Community aid under the multi-annual financial framework for the period 2008 to 2013 in accordance with the Partnership Agreement signed in Cotonou (Benin) on 23 June 2000 between the European Community and its Member States and the African, Caribbean and Pacific States as revised in Luxembourg on 25 June 2005 (hereafter called the “Cotonou Partnership Agreement II”) and on the allocation of financial assistance for the Overseas Countries and Territories to which part four of the EC Treaty applies under Council Decision 2001/822/EC of 27 November 2001 on the association of the Overseas Countries and Territories (hereafter called the “Association Decision").             

 

10.  Having regard to the foregoing recital, the Board of Governors of the Bank authorised on 31 May 2006 to grant loans from its own resources for investment projects covered by the multi-annual financial framework for the period 2008 to 2013 for a total amount of up to EUR 2000 million under the Cotonou Partnership Agreement II, and EUR 30 million under the Association Decision.

 

11.  The aforementioned authorisation of the Board of Governors of the Bank was issued on condition that the loans granted by the Bank Agreements made pursuant to the Cotonou Internal Agreement II shall be the subject of a satisfactory guarantee from the Guarantors and that loans granted to finance investment projects under the Cotonou Internal Agreement II satisfy the Bank’s usual criteria for lending from its own resources. 

 

  1. Article 4 of the Cotonou Internal Agreement II provides that this Guarantee shall be restricted to 75% of the total amount of the credits opened by the Bank under all Loan Agreements made pursuant to the Cotonou Partnership Agreement II and the Association Decision (together referred to herein as the “Cotonou Framework”).

 

  1. The said Article 4 further provides that Member States shall be liable under this Guarantee in proportion to their contributions to the capital of the Bank. Article 4.1 of the Bank’s Statute specifies the respective share of each Member State in the capital of the Bank.

 

  1. In respect of Adequately Secured Loan Agreements (as defined below), this Guarantee only covers Political Risks, as defined in Annex 3. 

 

  1. The Guarantors and the Bank intend that, where the Guarantors are subrogated to the rights and remedies of the Bank in relation to any Loan, the Bank shall, if so requested by the Guarantors, administer and manage the Loan Agreement which has gone into default in accordance with the terms and conditions of the the Cotonou II Arrears Administration Agreement (as defined below).

 

  1. Pending signature of the Cotonou II Arrears Administration Agreement, the Guarantors and the Bank agree to apply the arrears administration agreement entered into by the Member States and the Bank on 8 April 2002 to all recovery actions initiated by the Bank in respect of Loan Agreements covered by this Guarantee and the new terms and conditions for own resource operations in the African, Caribbean and Pacific States as approved by the Board of Directors of the Bank on 12 June 2007.

 

 

 

 

IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS:

 

Definitions

 

C.                   In this Guarantee:

 

“Adequately Secured Loan AgreementASLA”) means any Loan Agreement for which in the Bank’s opinion there is adequate security covering for credit risks and which the Bank, exercising its discretion, declares to qualify as such in writing to the Guarantors. ASLAs so defined, shall only be covered by this Guarantee as regards Political Risks as defined in Annex 3.

 

“Borrower” means any beneficiary of a Loan from the Bank within the scope of the Cotonou Internal Agreement II or the Association Decision.

 

“Cotonou II Arrears Administration Agreement” means the agreement to be entered into between the Guarantors and the Bank setting out provisions and procedures for the recovery by the Bank of claims in respect of sums to which the Guarantors are entitled by virtue of a payment made by the Guarantors to the Bank under the Guarantee.

 

“Credit Risk Policy Guidelines” means the Bank’s credit risk policy guidelines for own resource operations outside the European Union as well as, where applicable, the Bank's EU credit risk policy guidelines, as approved, amended, supplemented or modified by the Bank from time to time.

 

“EIB Financing Operation” means a Loan extended by the Bank to eligible investment projects carried out in a Host Country from the Bank's own resources and in accordance with its own rules and procedures, granted under the Cotonou Framework and governed by a Loan Agreement entered into by the Bank with a Borrower.

 

“Guaranteed Debtor” means a Borrower or its Third-Party Guarantor.

 

“Guaranteed Sum(s)” means any obligation covered by this Guarantee consisting of principal, interest, commissions, indemnities, charges, expenses and other accessories and any other sum which is at any time owed by a Guaranteed Debtor to the Bank on account of a Loan or a Third-Party Guarantee.

 

“Host Government” means the authorities currently in place, or any successor authorities, that effectively control part or all of the territory of a Host Country or any political or territorial subdivision, or any other public authority of such country, and includes any entity located inside or outside the Host Country and vested with regulatory powers conferred by the laws of the Host Country.

 

“Host Country” means each of the countries listed in the Cotonou Framework.

 

“Loan” means the provision of money from the Bank to a Borrower as a loan or as a bond or any equivalent instrument, which is acceptable to the Bank as a substitute for a loan in accordance with the Credit Risk Policy Guidelines, according to the terms laid down in a Loan Agreement.

.

"Loan Agreement" means a signed agreement concluded between the Bank and a Borrower, setting forth the terms applicable to an EIB Financing Operation in the form of Loan.

 

“Loan-loss Cover Account” or “LLCA” means an account in euros to be constituted by the Bank in the name of the Guarantors, which shall be funded from the income resulting from the application of risk-pricing on EIB Financing Operations, excluding ASLAs as defined above, and which shall be managed in accordance with the provisions of the Cotonou II Arrears Administration Agreement.

 

“Third-Party Guarantee” means a guarantee issued by a third party in favour of the Bank, including but not limited to a letter of credit or a comfort letter issued in connection with the grant of a Loan to a Borrower, and includes any undertaking by any party jointly liable for all or part of the Guaranteed Debtor’s obligations towards the Bank in respect of a Loan granted by the Bank.

 

“Third-Party Guarantor” means an issuer of a Third-Party Guarantee on behalf of a Borrower.

 

 

B.         The following terms have the respective meanings assigned to them in the Recitals,         Articles and Annexes specified hereafter:

 

                         Term                                                                                                              Recital, Article or Annex

 

                   Arbitral tribunal                                                              Section 4 of Annex 3

                   Association Decision                                                       Recital 1

                     binding                                                                           Section 4 of Annex 3

                   enforceable                                                                     Section 4 of Annex 3   

                     Cotonou Framework                                                     Recital 4

                   Cotonou Internal Agreement II                                     Recital 1

                   Cotonou Partnership Agreement II                               Recital 1          

                   Political Risks                                                                 Article 2.03

                   Project                                                                             Section 4 of Annex 3

                   Project Agreement                                                          Section 4 of Annex 3   

                   Relevant Party                                                                Section 4 of Annex 3

 

 

            In this Guarantee, unless the context otherwise requires:

 

(d)         headings are for convenience only and do not affect the interpretation of this Guarantee;

 

(e)         words importing the singular include the plural and vice versa;

 

(f)           a reference to an Article, a party or an Annex is a reference to that Article of, or that party or Annex to, this Guarantee.


ARTICLE 1

Scope of Guarantee

 

1.01            To the extent of its respective participation as set out in Annex 2 and without prejudice to Article 2.02, each Guarantor as primary obligor and not merely as surety hereby irrevocably:

 

                  (a)        guarantees, waiving any right to object, in accordance with the terms and conditions laid down below, the punctual and full performance of all financial obligations of every Guaranteed Debtor in respect of Loans made by the Bank from its own resources pursuant to the Cotonou Framework.

                  

       (b)        undertakes to pay any amount of the Guaranteed Sum owed by the Guaranteed Debtor to the Bank, upon demand by the Bank, in euros and in accordance with the provisions laid down in Article 3.

 

1.02           The Guarantors’ obligations defined in Article 1.01 above shall apply to all EIB Financing Operations concluded pursuant to the Cotonou Internal Agreement II in respect of which the relevant Loan Agreement has been signed under the multi-annual financial framework for the period 2008 to 2013.

 

1.03                       A. Without prejudice to ASLAs under Article 2.03, this Guarantee shall cover all risks.

 

B.  The total liability of the Guarantors under this Guarantee in respect of the Cotonou Framework is limited to 75% of the total amount of the credits opened by the Bank pursuant to the Cotonou Framework which are subject to the following ceilings, namely:

 

§         EUR 2000 million for the Cotonou Partnership Agreement II; and

§         EUR 30 million for the Association Decision.

 

1.04                       The obligations of the Guarantors under this Guarantee shall terminate upon the earliest to

                   occur of the following:

 

(i)         payment is made in full of the Guaranteed Sums; or

 

(iii)               31 December 2010 provided that:

(a)    on that date this Guarantee is replaced with a new Guarantee in respect of the Cotonou Internal Agreement II on terms satisfactory to the Guarantors and the Bank; and

(b)  notwithstanding such termination the Guarantors shall remain subject to all liabilities and obligations under this Guarantee in respect of all Guaranteed Sums.

 

 

ARTICLE 2
Calling of the Guarantee

 

2.01            This Guarantee may be called whenever a Guaranteed Debtor fails, in whole or in part, to pay any Guaranteed Sum on its due date. Any sum received or realised by the Bank for the purpose of discharge of a Guaranteed Sum shall be disregarded, if the Bank’s use of such sum is in any way restricted.

 

2.03                         Before calling the Guarantee when a Guaranteed Debtor fails, in whole or in part, to pay any Guaranteed Sum on its due date, the Bank shall give to the Guarantors such prior notice as is reasonably practicable of its intention to make a call in respect thereof.                      For the avoidance of doubt, the obligations of the Bank under this Article 2.02 will not be

 

construed in any way as a condition precedent to the enforceability of the obligations of the Guarantors under Article 1.01.

 

2.03            However, for agreements which are covered by Third-Party Guarantees and which the Bank declares in writing to the Guarantors are ASLAs, this Guarantee may only be called upon whenever, because of the occurrence of one of the events defined in Annex 3 (hereafter a “Political Risk”):

 

(i)         a Guaranteed Debtor is unable to pay, or the Bank is unable to receive, a Guaranteed Sum on its due date; or

 

(iv)              a Third-Party Guarantor is prevented from collecting amounts which are due to it in respect of a Guaranteed Sum, provided that:

(c)    any demand for payment made by a Third-Party Guarantor on account of a payment that it has made on behalf of a Guaranteed Debtor must have been presented to the Bank at the latest 2 years from (xx) the specified contractual final repayment date under the relevant agreement or (yy) in case of early repayment, whether voluntary or obligatory, of the relevant Loan, the due date of that early repayment; and

(d)   this Guarantee is limited to the amount which the Bank or, as the case may be, the Third-Party Guarantor could have recovered but for the occurrence of a Political Risk.

 

2.04              A precautionary demand upon the Bank under a Third-Party Guarantee can be made by a Third-Party Guarantor in the cases stated in Section 4, second paragraph, point (b), of Annex 3, where the enforcement period mentioned therein has not yet expired within the 2 years preclusion period set out in article 2.03 (ii) of this Guarantee. Such precautionary demand does not entitle the Bank to make a demand for payment under this Guarantee, but merely serves as a means to suspend the preclusion set out in article 2.03 (ii) of this Guarantee. Any remaining part of the preclusion period shall start to run again upon expiration of the enforcement period set out in Section 4, second paragraph, point (b), of Annex 3. The Bank shall inform the Guarantors of any precautionary demands made by a Third-Party Guarantor.

 

2.05              A. Subject to B below, the Bank’s determination as to the occurrence of a Political Risk shall be final and binding. The determination shall take effect 15 calendar days following notice to the Guarantors.

 

                     B. If a majority of the Guarantors, measured by percentage participation set out in Annex 2, instructs the Bank to contest a Guaranteed Debtor’s claim that a Political Risk has occurred, the Bank shall execute such instructions pursuant to its obligations under the Cotonou II Arrears Administration Agreement. However, the Guarantors and the Bank shall be bound as between themselves by any final decision of a competent court or arbitral tribunal over a dispute between the Bank and a Guaranteed Debtor that determines the occurrence of a Political Risk.  The Bank shall keep the Guarantors regularly informed of the status of any such proceedings.

 

2.06              The Bank shall inform the Guarantors of each occurrence of a Political Risk and of any disagreement between the Bank and a Guaranteed Debtor as to the occurrence of a Political Risk.

 

2.07              The Guarantee may also be called whenever a Guaranteed Debtor makes, or the Bank through the realisation of a Third-Party Guarantee receives, a payment which the Bank cannot, for any reason, use without restriction or over which it does not have unfettered control.

 

 

 

ARTICLE 3

Terms of payments under the Guarantee

 

3.01            The Guarantors shall pay to the Bank the amounts demanded by the Bank in euros. The amounts demanded by the Bank shall take into account any funds which are capable of being applied by the Bank from the LLCA in respect of unpaid Guaranteed Sums. The LLCA shall be managed in accordance with the provisions of the Cotonou II Arrears Administration Agreement and the terms and conditions laid down by the Bank’s governing bodies from time to time, as most recently approved on 12 June 2007.

 

3.04                       The Guarantor’s payment obligations under this Guarantee shall be made in accordance with the provisions of the Cotonou II Arrears Administration Agreement, and in any case shall be made no later than 3 years after demand in writing is made by the Bank under the Guarantee.         

 

3.05                      The Bank shall not require any individual Guarantor to make any payment due, unless at the same time and in the proportions of Annex 2, it requires the other Guarantors to make payment pursuant to this Guarantee. If the Bank has determined that a Political Risk has occurred, it may make such a demand, and the Guarantors shall comply with the demand, even in a case where the Guarantors have instructed the Bank in the terms envisaged by Article 2.05 B.

 

 

ARTICLE 4

Loan terms, Administration and Information

 

4.05                 The Bank shall manage all Loans covered by this Guarantee in accordance with good banking practice and with the Bank’s standard criteria and procedures, in particular, in accordance with its Credit Risk Policy Guidelines as modified from time to time, and subject to its usual controls. The Bank shall act with due diligence in recovering any Guaranteed Sum from any Guaranteed Debtor or from any security.

 

The terms and conditions applicable to the Loans covered by this Guarantee are defined in accordance with the principles and guidelines laid down by the Bank’s governing bodies from time to time, as most recently approved on 12 June 2007.

 

4.06                 The Guarantors hereby authorise the Bank to grant to a Guaranteed Debtor one or more extensions of time and to generally amend the terms of the relevant agreement with any Guaranteed Debtor, while remaining within the scope of the Cotonou Framework.

 

4.07                  The Bank shall provide to the Guarantors twice a year by 31 January and 31 July respectively:

 

(i)         an information sheet, in the form of Annex 4, containing information, effective as of 31 December and 30 June on the Loan Agreements covered by the present Guarantee; and

 

(v)                the prudential limits, in the form of Annex 5, as defined in accordance with the principles and guidelines laid down by the Bank’s governing bodies from time to time, as most recently approved on 12 June 2007.

 

4.08                         The Bank shall inform the Guarantors of any fact or circumstance, which it judges not to be already generally known and which it considers likely to result in the making of a demand under this Guarantee. The Bank is not obliged to seek such information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 5

Subrogation

 

5.01            To the extent that a Guarantor makes any payment to the Bank pursuant to this Guarantee, it shall be subrogated to the rights, including security rights, of the Bank in respect of its claims against the Guaranteed Debtors. Such right of subrogation may not be invoked to the detriment of the Bank.

 

5.02            In every Third-Party Guarantee, the Bank shall exclude any right of contribution against the Guarantors by the Third-Party Guarantor and shall exclude any other right of recourse of the Third-Party Guarantor against the Guarantors. The Bank shall indemnify the Guarantors for any liability towards Third-Party Guarantors resulting from this Guarantee.

 

5.03            Where the Guarantors are subrogated to the rights of the Bank, the Bank shall, if so requested by the Guarantors, administer and manage the relevant claims under Article 5.01 in accordance with the terms and conditions of the Cotonou II Arrears Administration Agreement.

 

  5.04          Pending signature of the Cotonou II Arrears Administration Agreement, the Guarantors and the Bank agree to apply the arrears administration agreement entered into by the Member States and the Bank on 8 April 2002 to all recovery actions initiated by the Bank in respect of Loan Agreements covered by this Guarantee and the new terms and conditions for own resource operations in the African, Caribbean and Pacific States as approved by the Board of Directors of the Bank on 12 June 2007.

 

5.05            As part of the subrogation upon the occurrence of a Non-Transfer of Currency, as defined in Annex 3, the following provision applies:

 

                   When a Guaranteed Sum falls due and where the Guaranteed Debtor, on terms acceptable to the Bank, makes a deposit, in the amount of the said Guaranteed Sum, or equivalent financial asset in favour of the Bank in local currency, in the currency of the Loan or in any other freely convertible currency but where such deposit or other asset is not transferable or convertible, the Guarantors hereby authorise the Bank to limit the Guarantors’ claim in respect of the portion of the Guaranteed Sum corresponding to the amount of the deposit or other asset, to such deposit or other asset.

 

 

ARTICLE 6

Taxes and Expenses

 

6.03                      Any fiscal charges and other expenses incurred in connection with the making, the performance or the enforcement of this Guarantee shall be borne by the Guarantors pro-rata to their respective participations as set out in Annex 2.

 

6.04                      The Guarantors will indemnify the Bank for all taxes and expenses incurred by the Bank in seeking recovery of Guaranteed Sums, in accordance with the Cotonou II Arrears Administration Agreement or pending its adoption, in accordance to the arrears administration agreement entered into by the Member States and the Bank on 8 April 2002.

 

 

ARTICLE 7

Law applicable

 

7.01            This Guarantee shall be governed by and construed in accordance with the general principles common to the laws of the Member States.

 

 

 

 

ARTICLE 8

Jurisdiction

 

8.01            Any dispute between the parties to this Guarantee that is not promptly and amicably resolved shall be referred for decision to the Court of Justice of the European Communities pursuant to Article 238 of the EC Treaty

 

 

ARTICLE 9

Confidentiality

 

9.01            Having regard to the fact that some of the information exchanged in the context of this Guarantee may be confidential and may even be in some instances commercially sensitive, both the Bank and the Guarantors undertake to abstain from divulging to a third-party, without the prior written consent of the other, any information communicated to either of them in the context of this Guarantee. This undertaking does not affect, however, the communication of information which is required by operation of law or by an order of a court of competent jurisdiction.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 10

Notices and Communications

 

10.01          Notices and other communications given hereunder to the Guarantors or to the Bank shall be sent by registered letter or other recognised means of communication addressed to the recipient at its address set out below:

 

 

                   For a Guarantor:                Its respective address set out in Annex 1

 

 

                   For the Bank:                    100, boulevard Konrad Adenauer

                                                            L-2950 Luxembourg

 

                   Any change to the addresses as listed above shall have effect only after such change has been notified in writing to the other parties.

 

                   The Recitals and the five Annexes form an integral part of this Guarantee.

 
 
ARTICLE 11
Signature of Guarantee

 

11.01          This Guarantee will be binding in respect of each Guarantor immediately upon its valid signature or ratification of the Guarantee.

 

11.02          The authentic texts of this Guarantee shall be in English, French and German. This Guarantee shall be signed in one original in each of the three authentic languages.

 

11.03          The originals shall be deposited at the Bank. The Bank shall send certified copies of the originals in the three authentic languages to each Guarantor bound by this Guarantee.

 

 

 


 

IN WITNESS WHEREOF each of the parties hereto has caused this Guarantee to be signed by its authorised signatory on the date hereafter respectively provided.

 

 

 

 

Signed on behalf of The Kingdom of Belgium

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 08.07.08

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Didier Reynders

 

 

                   Signed on behalf The Republic of Bulgaria

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 08.07.08

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Plamen Oresharski

 

 

 

Signed on behalf of The Czech Republic

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 07.10.08.

                                                                                                Name of                                                                                                                                   signatory: Miroslav Kalousek

 

 

Signed on behalf of The Kingdom of Denmark

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 08.07.2008.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Claus Grube

 

 

Signed on behalf of The Federal Republic of Germany

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 20.11.2008.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Edmund Duckwitz

 

 

 

 

Signed on behalf of The Republic of Estonia

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 11.03.2009.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Ivar Sikk

 

 

Signed on behalf of The Hellenic Republic

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 12.12.2008.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Ioulia Armagon

 

 

                   Signed on behalf of The Kingdom of Spain

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 03.11.2008.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Pedro Solbes

 

 

Signed on behalf of The French Republic

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 15.07.2008.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Christine Lagarde

 

 

                   Signed on behalf of Ireland

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 04.11.2008.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Brian Lenihan

 

 

 

 

 

 

 

 

Signed on behalf of The Italian Republic

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 10.03.2009.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Carlo Monticelli

 

 

Signed on behalf of The Republic of Cyprus

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 26.03.2009.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Kyriacos Kakouris

 

 

Signed on behalf of The Republic of Latvia

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 25.02.2009.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Normunds Popens

 

 

Signed on behalf of The Republic of Lithuania

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 22.01.2009.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Migle Tuskiene

 

 

Signed on behalf of The Grand Duchy of Luxembourg

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 08.07.08.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Jean-Claude Juncker

 

 

 

 

 

 

 

 

Signed on behalf of The Republic of Hungary

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 07.10.2008.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Janos Veres

 

 

Signed on behalf of Malta

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 08.07.2008.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Alfred Camilleri

 

 

Signed on behalf of The Kingdom of the Netherlands

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 21.10.2008.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Pim Van Ballekom

 

 

Signed on behalf of The Republic of Austria

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 07.07.2008.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Thomas Wieser

 

 

Signed on behalf of The Republic of Poland

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 03.02.2009.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Jacek Dominik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signed on behalf of The Portuguese Republic

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 28.01.2009.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Duraes Conceicao

 

 

                   Signed on behalf of Romania

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 21.10.2008.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Eugen Orlando Teodorovici

 

 

 

Signed on behalf of The Republic of Slovenia

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 30.12.2008.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Rok Zagorski

 

 

Signed on behalf of The Slovak Republic

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 29.10.2008.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Maroš Šefčovič

 

 

                   Signed on behalf of The Republic of Finland

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 30.07.2008.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Pasi Hellman

 

 

 

 

 

 

 

 

Signed on behalf of The Kingdom of Sweden

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 23.07.2008.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Sven-Olof Petersson

 

 

Signed on behalf of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 15.07.2008.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Tamsyn Barton

 

 

 

 

Signed on behalf of European Investment Bank

 

 

 

 

by: __________________________                    date: 31.03.2008.

                                                                        Name of

                                                                        signatory: Philippe Maystadt

 

               


Annex 1

List of Addresses for the purposes of Article 10

 

 

 

 

THE KINGDOM OF BELGIUM:

           Service Public Fédéral Finances

           Administration de la Trésorerie                                    

           Questions Financières Internationales et Européennes

30, avenue des Arts

B-1040 Bruxelles

 

 

THE REPUBLIC OF BULGARIA:

 

 

 

Министерство на финансите

Дирекция "Външни финанси"

Отдел "Европейски финансови институции"

Улица „ Раковски” , № 102 

1040 София

Република България

 

Ministry of Finance

Foreign Finance Directorate

European Financial Institutions Department

102 Rakovski Str.

BG-1040 Sofia

 

 

The Czech Republic:

 

 

 

Ministerstvo Financí

Evropská unie a mezinárodní vztahy

Letenská 15

CZ-118 10 Praha 1

 

 

THE KINGDOM OF DENMARK:

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK - 1448 - Copenhagen K

 

 

THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY:

Bundesministerium der Finanzen

Referat EA2

             Wilhelmstrasse 97

             D-10117 Berlin

 

 

The Republic of Estonia:

 

 

 

              Rahandusministeerium

              Suur-Ameerika 1

              EE- 15006 Tallinn

THE HELLENIC REPUBLIC :

             Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

             Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

             25η Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων Δανείων                                        &  Αξιών

             Πανεπιστημίου 25-29,

             GR-101 65 Αθήνα  

 

Ministry of Economy and Finance,

General Accounting Office of the State

        25th Directorate

        25, Panepistimiou str

        GR-10165 Athens

 

 

THE KINGDOM OF SPAIN :

Ministerio de Economía y Hacienda

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Servicio de Avales

Paseo del Prado, Num. 6

E-28014 Madrid

 

 

THE FRENCH REPUBLIC :

Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi

Direction générale du Trésor et de la Politique Économique

Service des politiques macroéconomiques et des affaires européennes

             Teledoc 652

             139 rue de Bercy

             FR- 75572 Paris CEDEX 12

 

 

 

IRELAND:

Department of Finance
International Financial Institutions Section

        South Block

        Government Buildings

        Upper Merrion Street

             IE-Dublin 2

 

 

THE ITALIAN REPUBLIC:

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dipartimento del Tesoro

Rapporti Finanziari Internazionali - Ufficio XI

Via XX Settembre, 97

I -00187 Rome

 

 

THE REPUBLIC OF CYPRUS:

 

 

 

             Υπουργείο Οικονομικών

             Διεύθυνση Χρηματοδοτήσεων και Επενδύσεων

             Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου

             CY-1439 Λευκωσία

 

              Ministry of Finance

              Finance and Investment Division

              Michael Karaoli and Grigori Afxentiou Str

              CY-1439 Nicosia

 

 

THE REPUBLIC OF LATVIA:

 

 

 

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Smilšu iela 1

LV-1919, Rīga

 

 

THE REPUBLIC OF LITHUANIA:

 

 

 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

J.Tumo-Vaižganto 8A/2

LT-01512 Vilnius

 

 

THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG:

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-2931 Luxembourg

 

 

THE REPUBLIC OF HUNGARY:

 

 

 

Pénzügyminisztérium
Nemzetközi kapcsolatok főosztálya
Budapest
József nádor tér 2-4
HU-Magyarország – 1051

 

 

MALTA:

 

 

 

             Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment

             Maison Demandols

             Triq in-Nofsinhar

             MT-Valletta VLT 2000

 

 

THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS:

Ministerie van Financiën

             Prinses Beatrixlaan 512

             NL-2511 CW Den Haag

 

 

THE REPUBLIC OF AUSTRIA :

Sektion III, Wirtschaftspolitik und Finanzmärkte

Bundesministerium für Finanzen

Hintere Zollamtsstrasse 2b

A-1030 Wien

 

 

THE REPUBLIC OF POLAND :

 

 

 

Ministerstwo Finansów

ul. Świętokrzyska 12

PL-00 – 916 Warszawa

 

 

THE PORTUGUESE REPUBLIC :

Ministério das Finanças

Direcção Geral do Tesouro

Rua da Alfândega, 5-1° andar

P-1194 Lisboa

 

 

ROMANIA :